Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750601-3907S1

Date of Document: 1996-08-22

در چهار ماه اول امسال نرخ تورم در شهرها /28درصد 1به رسيد .سرويس اقتصادي: نرخ تورم در مناطق شهري كشور در چهار ماه اول امسال /28 1به درصد رسيد. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در تيرماه امسال به /442 2عدد رسيد كه نسبت به ماه قبل از /0 3آن درصد افزايش نشان مي دهد. برپايه اين گزارش ازخردادماه سال 1374 روند نزولي افزايش سالانه اين شاخص آغاز شد و تا خردادماه سال جاري ادامه يافت، به طوري كه در اين ماه نرخ افزايش آن كاهش چشمگيري داشت و تنها /24 9معادل درصد نسبت به شاخص ماه مشابه سال قبل افزايش يافت اما در تيرماه سال جاري اين رقم اندكي افزايش داشت و /26 2به درصد رسيد. بالاترين رقم افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي طي ماههاي اخير به ارديبهشت سال اختصاص 74 دارد كه نسبت به ماه مشابه سال 73 /58 5درصدبالاتر بود. بدين ترتيب نرخ تورم در طول ماههاي اخير كاهش چشمگيري داشته است، بطوريكه اين نرخ از /49 4رقم درصد در سال 1374 در چهارماهه اول سال جاري /28 1به درصد تقليل يافته است.