Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750601-3895S1

Date of Document: 1996-08-22

گزارشي از برپايي نمايشگاه گروهي در نگارخانه روژان فقدان نقاد هنري نمايشگاه نقاشي گروهي از هنرمندان تا پايان مرداد در نگارخانه روژان برپاست. در اين نمايشگاه هنرمنداني چون جواد حميدي، ناصر پلنگي، حبيبالله درخشاني، فرشاد آقاحسين شيرازي، فريده زريور و انديشه ميرسپاهي، منوچهر ملكشاهي، رحيم نوه سي و عبدالحسين محسني آثار خود را به نمايش گذاشته اند. به اين بهانه، گفتگويي با برخي هنرمندان شركت كننده در نمايشگاه مذكور انجام شده است كه حاصل آن در پي مي آيد: جواد حميدي مدرس دانشگاه در زمينه وضعيت آموزش هنر در مراكز آموزشي معتقد است: متاسفانه وضعيت آموزش هنر در دبيرستانها نامطلوب است ومي توان گفت آموزشي در اين مقطع نداريم و در بسياري از شهرستانها وقتي دروس را ميان معلمان تقسيم مي كنند، هر معلمي كه درس كم مي آورد درس هنر را نيزبه او مي سپارند. در دانشكده ها نيز وضع از اين بهترنيست. اساتيد بايد اصول زيربنايي و هنري را علي رغم اينكه طرفدار آن باشند يا نباشند به اعم دانشجويان بياموزند ازايسم هايي كه پس از جنگ جهاني دوم بوجود آمده وچه نظريه هايي كه در آكادميها مكتبشده يا نشده اند ولي در دانشكده هاي هنر دنيا تدريس مي شود. متاسفانه اساتيد دانشكده ها فقط آنچه را كه دوست دارند و يا مي دانند، تدريس مي كنند. ناصر پلنگي، يكي ديگر از هنرمندان، نگرش عموم مردم به هنرهاي تجسمي را چنين ارزيابي مي كند: سواد بصري عموم مردم در حد متوسط بلكه پائين تر است و اگرچه در سالهاي اخير توجه مردم و بخصوص جوانان به مسايل هنري بيشتر شده و توسعه فرهنگي و هنري به لحاظ كمي افزايش چشمگيري داشته است، ولي به دليل فقدان نقاد هنري و كمبود جلسات نقد و بررسي اصولي، سواد بصري رشد كيفي نداشته است. گشايش رشته نقد هنري تا سطح دكترا در مراكز آموزش عالي و پخش فيلمهاي آموزش هنري، نقد و بررسي و تجزيه و تحليل آثار تجسمي ايران و جهان در تلويزيون به صورت مداوم و منظم مي تواند نقش بسيار اساسي و مهمي در اين خصوص داشته باشد. رحيم نوه سي در مورد تاثيرات افزايش نگارخانه هامي گويد: هر قدر تعداد گالري ها و نمايشگاهها بيشترباشد، انتخاب مردم در مورد هنرمندان واقعي، ساده تراست. فرشاد آقاحسين شيرازي ديگر هنرمند شركت كننده در اين نمايشگاه است. وي مي گويد: به آموزش آكادميك به صورتي كه امروز در كشور ما وجود دارد، اعتقادي ندارم و فكر مي كنم آموزشها خيلي يكنواخت و كسل كننده هستند. در واقع دانشكده هاي ما به دستگاه فتوكپي شباهت پيدا كرده اند كه از يك نسخه به هر تعداد تكثير مي كند. فارغ التحصيلان رشته هاي هنري موفقيت چنداني كسب نكرده اند و اكثر آنها به مشاغل ديگري روي آورده اند كه ارتباطي به رشته تحصيلي شان ندارد. عبدالحسين محسني نيز اعتقاد دارد، دانشكده ها به بيراهه هدايت مي شوند. كه نتيجه آن سرخوردگي هنرجو پس از فارغ التحصيل شدن است. وي مي گويد: هنرجويي كه وارد دانشگاه مي شود، بايد حس، جهانبيني و نگرش وي نسبت به دنيا و هنر توسط اساتيد شناسايي و تقويت شود و با اطلاعات و آموزش مباني و اصول هنر نقاشي پرورش يافته، اساس كار را بياموزد.