Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750530-3829S1

Date of Document: 1996-08-20

دقت كنيد! تاييديه ديپلم دانشجويان پس از پايان دوره چهارساله دانشگاه براي دريافت دانشنامه خود با مشكل تازه اي به نام تاييديه ديپلم روبه رو مي شوند. به اين ترتيب كه هر يك ازدانش آموختگان بايد با مراجعه به دبيرستاني كه در آن تحصيل مي كردند، تاييديه ديپلم خود را دريافت كنند و اين كار مستلزم سفر طولاني به شهرها و زحمات بسيار است. اين سئوال پيش مي آيد كه چرا دانشگاهها هنگام ثبت نام، تاييديه ديپلم را مستقيم از آموزش و پرورش طلب نمي كنند و يا دستكم در طول حداقل چهارسال تحصيل دانشجو در دانشگاه تاييديه نمي خواهند تا جوانان در پايان تحصيلات دانشگاهي دچار دشواري تازه اي نشوند و دربه در در پي كسب تاييديه ديپلم خود از اين سو به آن سوي شهرها و شهرستانها نروند. دقت و توجه به اين گونه ريزه كاريهاي ساده مي تواند به بسياري از سفرهاي شهري وبرون شهري خاتمه دهد و ازدوندگي ها و استرسهاي معمول بكاهد.