Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750529-3798S1

Date of Document: 1996-08-19

رهبر معظم انقلاب: ملت ايران به فداكاري و تلاشهاي خالصانه نيروهاي با استعداد ميهن اسلامي نياز دارد . سرويس سياسي: حضرت آيت ا.. خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار وزير معادن و فلزات و روسا و اعضاي هيات مديره شركتهاي ذوبآهن و توليد فولاد باايشان در سخناني از تلاشهاي بعمل آمده در جهت نوآوري و نوسازي در صنايع فولاد و نيز بازشناسي، حفظ واستحصال معادن كشور تمجيد كردند و موفقيتهاي بدست آمده را نويدبخش و محصول تفكر اسلامي، اعتماد به نفس و استعداد و هوشمندي مردم ايران دانستند. به گزارش خبرگزاري جمهوري مقام اسلامي، معظم رهبري در اين ديدار با تاكيد برنامحدودبودن زمينه هاي پيشرفت در ايران اسلامي فرمودند: ملت ايران نيازمند فداكاري و تلاشهاي خالصانه نيروهاي بااستعداد ميهن اسلامي است و كساني كه دراين راه گام برمي دارند بايد استمرار توفيق خود رااز خداوند متعال درخواست كنند و براي اعتلاي ميهن و مردم خويش فداكاري و مجاهدت را سرلوحه كار خود قرار دهند. حضرت آيت ا... خامنه اي با تاكيد براهميت كشف استعدادهاي انساني و طبيعي در كشور فرمودند: ايران امروز كشوري است كه در گذشته وجود كارخانه فولاد در آن يك روياي دست نيافتني محسوب مي شد امااين ملت بااستفاده از نيروهاي مستعد خود محصولات معدني ايران رااستحصال كرد و در تمامي بخشهايي كه حيات دوباره منابع طبيعي وانساني ايران محسوب مي شود به پيشرفتهاي بزرگ وچشمگيري دست يافت. موفقيتهاي بسيارمهم و حياتي ايران اسلامي ثمره اعتمادبه نفس ملت ايران ونسپردن كليد گنجينه هاي اين كشور به بيگانگان است واين همان گوهر ارزشمندي است كه جهان بيني اسلامي انقلاب و نظام اسلامي به اين كشور بخشيده است. رهبرمعظم انقلاب اسلامي، موفقيتها و پيشرفتهاي هرچه بيشتر ايران اسلامي را در عرصه هاي مختلف امكان پذير دانستند و فرمودند: كشور ايران با ظرفيت انساني و طبيعي موجود قادر است حتي بدون ايجاد تغييرات عمده دربافتها و كيفيتهاي اداري و تشكيلاتي خود تاده برابر آنچه كه امروز تصورمي شود پيشرفت كند و در عين حال موازين و اصول خود را در حراست از ارزشهاي حقيقي نظام اسلامي مراعات نمايد. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان ضرورت خارج كردن كشوراز اسارت منبع زوال پذير نفت را مورد تاكيد قرار دادند و فرمودند: رگ حيات ايران وابسته به نفت بوده است اما حركت نظام اسلامي بايد بگونه اي باشدكه نفت را اسير خود كند زيرا دولت مقتدر دولتي است كه بتواند اراده خويش رادر آنچه كه قلمرو قانوني اوست تحكيم بخشد و برهمين اساس دولت اسلامي ايران بايد بتواند هرگاه كه مصلحت دانست صادرات نفت رابه هرميزان كه مايل بودكاهش دهد. نفت بايد فروخته شود اما به كجا، چه اندازه، در چه شرايطي و به چه كساني، اينها سئوالهاي تعيين كننده اي است و ما بايد در جهت تغيير وضعيت كنوني تلاش حضرت كنيم آيت الله خامنه اي ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي ايران و نيزفعال شدن تمامي بخشهاي توليدي كشور را خاطرنشان كردند و خطاب به دست اندركاران ذوب آهن و توليد فولاد در كشور فرمودند: شما بايد كاري كنيد كه دولت ايران بتواند خود را از اتكا به ارز حاصل از فروش نفت رها كند و براي اين منظور لازم است نيروهاي خوب و كارآمد و استعدادهاي موجود در بخشهاي مختلف بكار گرفته شوند تا پيشرفتهاي روزافزون و هرچه بيشتر رابراي ميهن اسلامي به ارمغان آورند. رهبرمعظم انقلاب اسلامي ضرورت برنامه ريزي درجهت خارج كردن دولت ازاتكا به درآمدهاي نفتي را مورد تاكيد قرار دادند و فرمودند: حادثه جنگ تحميلي فرصت برنامه ريزي براي چنين كار مهمي را از ملت ايران گرفت اماپس از خاتمه جنگ اين كار شروع شد و بايد با دقت هرچه بيشتري ادامه پيدا كند. ايشان فرمودند: چشم انداز آينده كشور نشان مي دهد كه اگر بيست تا سي سال براساس جهت گيري و شتابي كه از سال 1369 به اين سو داشتيم حركت كنيم به نقطه مطلوب خواهيم رسيد و براي اين منظور هربخشي در كشور بايد تلاش خود را برپيشرفت و تاختن و مسابقه گذاشتن با بخشهاي ديگر متمركز كند. مقام معظم رهبري تقويت روحيه كار و عشق و ايمان به كار براي خدارا ضروري دانستند و در پايان سخنانشان ضمن تقدير از مجموعه دست اندركاران بخشهاي مختلف معادن و فلزات كشور فرمودند: حركتي كه شما شروع كرديد متكي برروحيه عشق و ايمان است و اينجانب از كساني كه در مجموعه پيشرفتهاي وزارت معادن و فلزات ابتكار به خرج دادند و تلاش موفقي را به انجام رساندندصميمانه تشكر مي كنم و براين نكته تاكيد مي ورزم كه در بخشهاي مختلف تشكيلات دولتي بايد از نيروهاي مومن و حزباللهي استفاده شود زيرا اين اقدام روحيه عشق و ايمان را در محيط كار تامين و تقويت خواهد كرد. پيش از سخنان حضرت آيت الله خامنه اي محلوجي وزير معادن و فلزات گزارشي از پيشرفتهاي بدست آمده در بخش معادن و فلزات را به استحضار رساند و در آن به افزايش معادن فعال كشور رشد توليد مواد معدني از 46 ميليون به 75 ميليون تن در سال و صدور آن به 23 كشور صنعتي جهان اشاره كرد. وي همچنين توانائيهاي فني متخصصين ايراني را در طراحي، ساخت، نصب و بهره برداري از كارخانجات عظيم انواع فلزات خاطرنشان كرد و گفت: در سال ايران 1370 در رديف چهل و نهمين توليدكننده فولاد دنيا بود اما اكنون به بيست و چهارمين كشور توليدكننده فولاد تبديل شده است. ايران بزرگترين توليدكننده آهن اسفنجي جهان است و بزودي اولين توليدكننده فلز روي در خاورميانه خواهد بود. وزير معادن و فلزات در اين ديدار همچنين اعلام كرد كه برنامه بيست ساله كشور در بخش معادن و فلزات تهيه و تدوين شده است.