Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750529-3741S1

Date of Document: 1996-08-19

گشتي در دنياي خبرها گوريل مهربان بروك فيلد: در باغ وحش شهربروك فيلد ايالت ايلي نوي آمريكا، يك پسر 3 ساله كه با خانواده اش به تماشاي هفت گوريل اين باغ مشغول بود ازارتفاع شش متري به داخل جايگاه گوريلها سقوط كرد و دچار ضربه مغزي شد، زيرا روي قسمت سيمان شده افتاده بود. يك ماده گوريل كه بچه اش را در بغل داشت با مشاهده اين وضعيت بچه خود را رها كرد و به سوي كودك او شتافت را مادرانه در بغل گرفت و پس از طي مسافتي طولاني كودك را به كنار در فلزي كه نگهبانان باغ وحش از آن استفاده مي كردند رساند با دست به در كوبيد تا نگهبانان باخبر شوند و سپس كودك را به آنها تحويل داد. كودك كه بيهوش بود به بيمارستان منتقل اين شد عمل در برابر چشم حيرت زده دهها تن صورت گرفت و گزارش آن از شبكه هاي تلويزيوني آمريكا پخش شد. اين ماجرا ديروز رخ داد. آتش زير خاكستر . مسكو: در حالي كه صحبت ازتعويض قلب يلتسين است كه همچنان به استراحت ادامه مي دهد و جنگ چچن پايان نيافته است، ژيرينفسكي يك بار ديگر در دوماي روسيه (پارلمان اين كشور ) خواستار احياء امپراتوري ساله 300 روسيه شد. وي گفت كه به مصلحت صلح جهان است كه اين امپراتوري به دليل آميختگي فرهنگهاي ملل آن و مهاجرتهاي داخلي، از نو به هر ترتيبي كه امكان پذير است بوجود وي ضمن آيد مروري بر تاريخ گفت كه به عقيده او هنوز تهديد چين تركيه، و غرب نسبت به روسيه وكشورهاي مشترك المنافعش پايان نيافته و آتشي زير خاكستر است و در جستجوي فرصتي است كه شعله ور شود. يا مرگ يا نمره قبولي . سن دياگو: روزنامه هاي تماما، آمريكا، در شماره هاي ديروز خود عكسهاي سه استاد دانشگاه دولتي سن دياگو و قاتل آنها (دانشجوي فوق ليسانس ) ساله 36 - فردريك ديويدسون - را همراه با عكسهايي از خانواده مقتولين و جزئيات واقعه كه امري كم سابقه بود منتشر كرده اند. طبق جزئيات تازه، فردريك يك نظامي سابق آمريكائي با سري طاس است. او پس از خروج از ارتش به دانشگاه رفت و با درجه ليسانس، مهندس در امور هوايي - فضايي شد. سپس با بورسيه كمپاني مك دانل دوگلاس به دانشگاه بازگشت تا در يك رشته از مهندسي ويژه كاربرد فلزات فوق ليسانس بگيرد و ظاهرا به كمپاني دهنده بورس تعهد سپرده بود كه پنجشنبه گذشته فارغ التحصيل شود. پايان نامه او درباره خاصيت يك آلياژ بود كه پس از تا شدن، حتي بدون جوش دادگي، شكل خود را حفظ مي كند. استاد مشاور او در اين تحقيق، پروفسور چيني - غيرمهاجر - چن ليانگ بود كه تز در كميته مربوط رد شد و به اين ترتيبفردريك بايد يك سال ديگر روي آن كار مي كرد تا اعضاي كميته علمي را به قبول عقيده اي كه در پايان نامه مطرح كرده بود قانع كند و اين شكست به منزله نقض تعهدي بود كه هنگام بورسيه شدن سپرده بود و شانس اشتغال در كارخانه سازنده تسليحات مك دانل دوگلاس را از دست مي داد. بنابراين به تصميم كميته اعتراض كرد. در جلسه تجديدنظر دكترپرستون لوري 44 ساله رئيس تازه گروه مهندسي دانشگاه هم شركت كرده بود كه ضمن رسيدگي كه با حضور فردريك انجام مي شد، وي كه اميدي به پيروزي خود نداشت با سلاح خودكار پروفسور چن دكتر لوري و دكتر ليرينتيس 36 ساله استاد و عضو كميته را كشت. به اظهار پليس، فردريك قبلا تصميم خود را به اين كار گرفته بود و سلاح و 75 فشنگ آنرا پيش از شروع جلسه در جعبه فلزي كمكهاي اوليه كه در اتاق نصب شده بود قرار داده مشاور بود وي و رئيس تازه گروه روي صندليهايشان كشته شدند و دكتر ليرينتيس كه فرار كرده بود و در اطاقي ديگر زير ميز پنهان شده بود در همين اطاق كشته شد. فردريك فردي منزوي، بدبين كه به همه چيز به چشم شك و ترديد و سوءظن نگاه مي كرد معرفي شده است. وي به تنهائي در يك اتاق كوچك زندگي مي كرد و با كسي رفت وآمد نداشت. استثناء، نه قاعده . لندن: در چند هفته گذشته روزنامه هاي لندن در صفحات خود، بدون ذكر نام، داستان زني را نوشته بودند كه ا ز شدت فقر و نداري مي خواهد جنيني را كه حامله است سقط كند. مردم با خواندن اين گزارشها در صدد كمك به اين زن و جلوگيري از سقط جنين او برآمدند و 120 هزار دلار براي اين زن به حسابي كه شماره اش داده شده بود ارسال داشتند. اواخر هفته گذشته ديلي اكسپرس خبر داد كه اين زن نه تنها فقير نيست، بلكه از طبقه متوسط است و شوهر او درآمدي بيش از هزينه خانواده اش دارد. بااين تعيين افشاگري، تكليف اين پول به قاضي دادگاه محول شده است كه با وجوداين فريبكاري اجازه نداده است نام زن مورد بحث فاش شود. قاضي، تنها آرزو كرده است كه مردم اين اقدام را يك استثناء تلقي كنند و از نيكي كردن و دلسوزي به همنوع دوري نجويند. تحريم شركت ديسني به دليل بي اعتنايي به اخلاقيات . اسپرينگ فيلد - آسوشيتدپرس: تحريم شركت ديسني مالك دنياي والت ديسني، استوديوهاي فيلمبرداري و شبكه اول تلويزيوني آمريكا - اي. بي. سي توسط كليساهاي پروتستان اين كشور موسوم به اجتماع در خانه هاي خدا به اين شركت زيان شديد وارد كرده است. اين كليساها، شركت ديسني رامتهم به بي اعتنائي نسبت به اخلاقيات كرده اند. رهبران اين كليساها چندي پيش ضمن رسيدگي به اعتراض مراجعان نسبت به كتابازدياد همجنس بازان كه توسط شركت ديسني چاپ و منتشر شده است و نوجوانان را به كار مذموم و خلاف اخلاق تشويق مي كند، تصميم گرفتند توليدات اين شركت را مادام كه به ارزشهاي اخلاقي باز نگردد تحريم كنند و مراتب تحريم در جرايد چاپ شود و در جلسات هفتگي كليساهاي تابعه به اطلاع مردم در برسد اندك /1 5مدتي ميليون نفر از اعضاي كليسا كه هريك نماينده يك خانوار هستند، اين تحريم را رعايت كردند، به گونه اي كه بينندگان اخباراي. بي. سي كه در رديف اول بود به رديف دوم تنزل كرد و... قبلا هم انجمن كليساهاي باپ تيست جنوب كه ميليون 16داراي عضو است توليدات ديسني را به همين دليل بي اعتنائي به ارزشهاي اخلاقي و گسترش فساد. تحريم ضمني كرده بود، ولي قطعنامه كليساهاي اجتماع در خانه هاي خدا مبني برتحريم ديسني بسيار شديد و سختگيرانه است.