Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750528-3667S1

Date of Document: 1996-08-18

دقت كنيد! مثل هيولاي آهني استفاده درست از رسانه ها بويژه در جهت راهنمايي خانواده ها مدتي است كه در پيامهاي بازرگاني سيما مشاهده مي شود و توجه كودكان و مادرها و پدرها را جلب مي كند. اين برنامه با استفاده از شعر آهنگين و تصوير، چرخ گوشت را كه هر ساله دهها حادثه مي آفريندهيولاي آهني ناميده و كودكان و خانواده ها را از بي توجهي به كاربري آن هشدار مي دهد. اين فيلم از سوي سازمان آتش نشاني و خدماتي ايمني شهرداري تهران ساخته شده و مي تواند نمونه اي براي انواع هشدارهاي ايمني باشد و كودكان و خانواده ها را راهنمايي كند. استفاده درست از برق، گاز، آب، مقابله با آتش و بسياري از اين مقوله ها در سيمااثرگذارتر است و آگاهي جامعه را بيشتر مي كند و به طور طبيعي از ضايعات حوادث مي كاهد.