Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750528-3648S1

Date of Document: 1996-08-18

پژوهش در آموزش و پرورش براي اجراي كارهاي پژوهشي در آموزش و پرورش كشور امسال 4 ميليارد و ميليون 200 ريال درنظر گرفته شده است كه نسبت به سال درصد 15گذشته رشد دارد. به گزارش خبرنگار همشهري از صادقي مشهد، عضو شوراي عالي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين خبر افزود: درحال طرح 70حاضر پژوهشي در وزارت آموزش وپرورش دردست اجرا است. وي گفت: در پايان برنامه دوم با اعمال سياستهاي كنترل مواليد، رشد جمعيت در دوره ابتدايي منفي، در دوره راهنمايي ثابت و در دوه متوسطه افزايش خواهديافت.