Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750528-3643S1

Date of Document: 1996-08-18

خانواده زندانيان، از خدمات كميته امداد بهره مند مي شوند . سرويس اجتماعي: خانواده زندانياني كه به موجب احكام مراجع قضايي محكوم به زندان يا بازداشت موقت شده اند، از خدمات كميته امداد بهره مند مي شوند. به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني ( ره ) اين، نهاد بااستفاده از امكانات موجود خوددر سراسر كشور، پس از شناسايي و پذيرش خانواده هاي زندانيان آنهارا نيز همچون ساير مددجويان تحت تكفل مي گيرد. افراد مشمول حمايتهاي پيش بيني شده شامل همسر، فرزندان، والدين وساير افراد تحت تكفل كه مسئوليت تامين معاش آنان برعهده زنداني بوده، مي باشند.