Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750528-3642S1

Date of Document: 1996-08-18

به زندگي اميدوار باشيد چگونه يك خانواده تك سرپرست را اداره؟ كنيم مادر يا پدر مجرد! با همكاري فرزندان مي توانيد بر مشكلات غلبه بگذاريد كنيد، بچه ها احساس كنند در غيابپدر مسئوليت سنگين تري دارند چنانچه فرزند شما با يك عضو خانواده تك سرپرست در يك مدرسه درس مسئوليت مي خواند، رفت و برگشت او را هم به مدرسه به عهده بگيريد مرگ همسر يا طلاق هرچند تلخ و ناگواراست اما ناگهان برخي با آن روبه رومي شوند و ناگزيرند به تنهايي مسئوليت فرزندان را برعهده گيرند. والد مجرد! اگر شما موظفيد به تنهايي فرزندانتان را تربيت كنيد مطمئن باشيدكه مي توانيد اين راه را با موفقيت بپيماييد. گرچه تربيت فرزندان بدون همسر چندان آسان به نظر نمي رسد. اما شما توان آن را داريد و خواستن توانستن است. شايد بسياري از شما خوانندگان كه همسرتان در كنارتان مي باشد. در وهله اول تصور كنيد كه اين مقاله به شما اما ربطي ندارد مسئوليت والد مجرد بسيارسنگين است و هيچ يك از ما نمي توانيم نسبت به مشكلات و نيازهاي سرپرستان مجرد و فرزندانشان بي تفاوت باشيم و به راحتي از آن بگذريم. رشد و پرورش در كنار خانواده مجردمن ثمره خانواده تك سرپرست هستم. درسالگي 3 پدرم بر اثر حمله قلبي درگذشت و مادرم ناگزير شد به تنهايي زندگي را اداره كند. تلاش و پشتكار مادرم تحقق اين امر را ثابت كرد. به همين دليل موضوع اين مقاله را به خانواده هاي تك سرپرست اختصاص داده ام. اميدوارم كه آموخته ها و تجارب دوران كودكي و حرفه ايم در مقام روانشناسي و مشاور خانواده هاي تك سرپرست در اينجا مفيدباشد. با انديشيدن به دوران كودكي ونوجواني ام، در ميابم كه مادرم اهداف درازمدتي در نظر داشت و براي دستيابي به آنها تلاش مي كرد. او در خانواده اش اولين كسي بودكه از دبيرستان فارغ التحصيل شد. علي رغم علاقه فراوان به تحصيل واعطاي بورس دانشگاه به سبب فقر نتوانست به دانشگاه راه يابد. در آن زمان ورود به دانشگاه و ادامه تحصيل براي بسياري از جواناني كه نظير مادرم استطاعت مالي نداشتند غير ممكن بود. اما با تولد من او آرزوهايش از جمله ادامه تحصيل را در وجود من مي ديد. بامرگ پدر حقوق او قطع شد و مادرم باحقوق نا چيزي در آشپزخانه بيمارستان تاسال 25 كاركرد. گرچه درامد او زياد نبودبا اينحال ما پول به حد كافي داشتيم و هرگز دستمان را پيش كسي دراز نكرديم. اگر خود را در كنار فرزندانتان تنهايافتيد، بپذيريد كه فقط شما والد تك سرپرست نيستيد و نظير شما پدران يامادران مجرد بسياري در اجتماع وجوددارد. شما نمي دانيد كه سرنوشت برايتان چه رقم خواهد زد و نمي توانيد كاملا به ازدواج مجددي اميدوار باشيد. حقيقت رابپذيرد و براي ساختن آينده و تربيت فرزندان از هيچ تلاشي دريغ نكنيد. بپذيريد كه بايد يكي از مهمترين و حساس ترين برهه هاي زندگي خود را پشت سرگذاريد. بنابراين براي موفقيت در اين راه مصمم شويد و برنامه ريزي كنيد. همكاري فرزندان با والد مجردمادر يا پدر مجرد! با همكاري همه فرزندانتان مي توانيد بر مشكلات غلبه كنيد به آنان فرصتي دهيد كه احساس كنند در غياب پدر يا مادر مسئوليت سنگين تري بر عهده دارند. مانند خانواده ما اهداف خود را مشخص كنيد و با برنامه ريزي صحيح و كمك تمام اعضاي خانواده براي تحقق آنها بكوشيد. در 15 سالگي اولين كارم را در تعطيلات تابستان آغاز كردم. بسياري از دوستانم نيز در تابستان كار مي كردند تا با اندوخته هاي خود ماشين بخرند و من هم چنين تصميمي داشتم. اما مادرم مرا متقاعد كرد كه با خريد ماشين استطاعت ادامه تحصيل را نخواهم داشت. از اينروهمه حقوقم را در بانك پس انداز كردم واز خريد آن منصرف شدم. در 18 سالگي گواهينامه ام را دريافت كردم. سالها بعد به درايت و دورانديشي او درايجاد تلاش گروهي پي بردم. گرچه تا زمان فارغ التحصيلي از دانشگاه و چند هفته قبل از ازدواجم ماشين نخريدم، اما هرگز متاسف نيستم كه حقوقم را براي ادامه تحصيل اندوختم. اما امروز با وجود هزينه هاي سرسام آورو سنگين امكان پس انداز كمتر است. در دوره دبيرستان فوتبال من بسيار خوببود و مي توانستم با تلاش و صرف وقت فوتباليست موفقي اما شدم مجبور شدم در تعطيلات تابستان و بعد از ظهرها پس از خاتمه مدرسه كار كنم و بدين ترتيب تمرينات من فقط به دبيرستان محدود من مي شد با كار و تلاش خود و كمك مادي مادرم موفق به اخذ ليسانس و فوق ليسانس روانشناسي شدم و دريافتم كه خانواده هاي تك سرپرست با همكاري گروهي مي توانند بر مشكلات چيره شوند. كمك اطرافيان شايد خواهر، برادر، دخترعمه، پسرعمه ياساير اقوامتان والد مجرد باشند. او وخانواده اش را تنها نگذاريد و كمك هاي مادي و معنوي خود را از آنها دريغ نكنيد. پس از پايان جنگ جهاني دوم ما درطبقه اول آپارتمان عمه و عمويم سكونت داشتيم و كرايه سنگيني پرداخت نمي كرديم. مادرم صبح زود سركار مي رفت و عمه ام تا نوجواني من صبحانه و ناهار ما را آماده مي كرد. مطمئنم كه ما بار سنگيني بر دوششان نمي گذاشتيم و آنها با ميل و رغبت به ما كمك مي كردند. ما تا زمان ازدواجم در آنجا ساكن بوديم. اما پس از آن، مادرم در مجاورت ما آپارتماني كرايه كرد تا از ما و نوه هايش دور نباشد. بي اغراق مي توانم بگويم كه در هنگام نياز كمكهاي عمه و عمويم و ساير اقوام بسيار موثر بود. با توجه به شرايطاقتصادي كنوني جامعه، كمتر خانواده تك سرپرستي به كمك مادي و معنوي اطرافيان نياز ندارند. اگر در نزديكي تان خانواده تك سرپرستي زندگي مي كند به ديدارشان برويد، از فرزندانشان مراقبت كنيد و آنان را از عشق و محبت ونه ترحم محروم نكنيد. اگر منزلتان دور است با ارسال هدايا كودكانشان را خوشحال كنيد. آنان را در تعطيلات به منزلتان دعوت كنيد و هر روز تماس تلفني با آنان داشته باشيد. البته اهميت امر در آن است كه خانواده هاي تك سرپرست احساس كنند كه نزديكترين اقوامشان عشق، احترام و كمك لازم را از آنان دريغ ندارند. اگر همسايه ها يا دوستانتان از خانواده هاي تك سرپرست هستند، شما مي توانيد به آنها كمك موثري بنماييد. چنانچه فرزندشان با پسر يا دخترتان دريك مدرسه درس مي خواند، مسئوليت رفت و برگشت آنان را به مدرسه برعهده بگيريد. با پسر خانواده فوتبال و واليبال و... بازي كنيد و به دخترخانواده هنري بياموزيد و آنان را خوشحال كنيد. توجه و رسيدگي به وضع يتيمان و بيوه زنان در نزد خدا پسنديده است. اگر والدمجرد هستيد، فرزندانتان نبايد از محبت، عشق و آينده خوب محروم شوند. شما كمتر از كسي نيستيد فقط مسئوليتتان سنگين تر ازخانواده هاي ديگر است. براي دستيابي به موفقيت، به خود و تواناييهايتان اطمينان داشته باشيد و از همه مهمتر به خداوند كه مدافع و ياري دهنده شماست توكل كنيد. والد مجرد! با نماز و نيايش از خداوندياري جوييد و مطمئن باشيد در سختي ومشكلات شما راتنها نمي گذارد و ياريتان مي دهد. شرايط زندگي خود را اهدافتان را بپذيريد مشخص كنيد. با فرزندان همكاري گروهي داشته باشيد. اجازه دهيد اقوام و دوستان به شما كمك كنند و از همه مهمتر به خدا توكل كنيد. آنچه كه برشمرديم راه موفقيت خانواده هاي تك سرپرست است. ما اميدواريم و دعا مي كنيم شماخوانندگاني كه والد مجرد هستيد راه موفقيت را بيابيد و به راحتي در آن گام برداريد. نويسنده: رونالد دي. كلي مترجم: الهام مودب