Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750527-3612S1

Date of Document: 1996-08-17

ديدار مسئولان وزارت آموزش و پرورش از موزه آثار طبيعي و حيات وحش . سرويس شهري: قائم مقام، معاون آموزش متوسطه و تني چند از مديران كل وزارت آموزش و پرورش از موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران ديدن كردند. به گزارش خبرنگار ما، آقاي علاقمندان قائم مقام وزير آموزش و پرورش و همراهان در اين بازديد، ابتكار شهرداري تهران در احداث موزه آثار طبيعي وحيات وحش ايران را مورد تجليل قرار دادند و خاطرنشان كردندكه اين موزه، درشناساندن حيات وحش ايران و كم وكيف زندگي جانوران و گونه هاي زيستي به دانش آموزان و دانشجويان نقش موثري دارد. در اين بازديد مديرعامل موزه آثار طبيعي و حيات وحش درخصوص همكاري گسترده با مراكز آموزشي و دانشگاهي به منظور آموزش رايگان در زمينه حفاظت محيطزيست، اعلام آمادگي كرد. در اين ديدار مسئولان آموزش وپرورش بخش هاي مختلف موزه حيات وحش و امكانات فراهم آمده در زمينه آشنايي با حيات طبيعي ايران را ديدند.