Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750525-3531S1

Date of Document: 1996-08-15

در گفت وگوي 2 ساعته باخبرنگاران افريقايي كرباسچي: پاكيزگي و نشاط تهران 10 ميليوني نتيجه همكاري صميمانه مردم است ضمن برچيدن آلونك هاي براي تهران، آلونك نشين هاي پيشين امكانات زندگي بهتري فراهم شده است. تهران 10 ميليوني هنوزنارسايي هايي دارد اما مشكلات گسترده و كلان نمي باشد. سرويس شهري: شهردار تهران دريك ديدار دو ساعته با ده نفراز خبرنگاران وسايل ارتباطجمعي تانزانيا، زيمبابوه، كنيا و اوگاندا، به پرسش هاي آنان در زمينه هاي گوناگون پاسخ داد. به گزارش خبرنگار ما، غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در آغازاين ديدار و گفت وگو طي سخناني با اشاره به ويژگي هاي اقليمي وجمعيتي شهر بزرگ فعاليت هاي تهران، عمراني، فرهنگي و اجتماعي شهرداري را در خلال 6 سال گذشته سپس برشمرد خبرنگاران آفريقايي پرسش هاي خود را در زمينه هاي گوناگون به ويژه برنامه ها و فعاليت ها و كم وكيف تلاش هاي شهرداري تهران در جهت حل مشكلات محيطزيست، آلودگي هواي تهران، چگونگي انتخاب شهردار و... مطرح كردند و شهردار تهران به آنها پاسخ داد. به گزارش خبرنگار شهردار ما، تهران در بخشي از سخنان خود گفت: براساس يك ايده اسلامي كه نظافت را بخشي از ايمان مي داند، ما به كمك مردم و همكاري همه جانبه آنها در حفظ پاكيزگي، آباداني و نشاط شهر موفق بوده ايم. شهردار تهران در مورد نحوه انتخاب شهردار گفت، مردم براساس قانون شوراي شهرانتخابمي كنند ولي تا زمان اجراي اين قانون، دولت شهردار را منصوبمي كند. وي افزود: فعاليت هاي مفيد و خدماتي كه شهرداري ارائه مي كنددر جلب مشاركت و همكاري مردم موثر است چون براي مردم محسوس است كه شهرداري براي حل مشكلات آنان و شهر تهران فعاليت جدي مي كند و اين مهمترين عامل براي جلب مساعدت و همكاري مردم مي باشد. وي در مورد مشكلات موجود درشهرهاي بزرگ از جمله بچه هاي خياباني، تكدي گري، جرم، بيكاري و حفظ محيطزيست گفت; درايران به دليل اعتقادات مذهبي و فرهنگ عمومي مشكل بچه هاي خياباني يا نيست و يا به صورت بسيار كمرنگ وجود دارد. باتوجه به اينكه مهاجرت افرادبه تهران و ناتواني آنها دريافتن شغل موجب بوجود آمدن حاشيه نشيني و افزايش شماربيكاران مي شود، براي پيشگيري از مهاجرت بي رويه دولت بعد ازانقلاب به روستاها و نقاط محروم رسيدگي كرد و رشد بخش كشاورزي و فعاليت هاي صنعتي در نقاط مختلف تا حدودي مهاجرت به شهر تهران را كاهش داد علاوه بر اين از توسعه مراكز صنعتي در تهران جلوگيري شد و اكنون اينگونه فعاليت ها با تشويق دولت در ديگر مناطق گسترش مي يابد. وي خاطرنشان كرد در چند سال اخير از رشد آلونك نشيني درتهران جلوگيري شد و بخش هايي نيز كه وجود داشت با فراهم كردن امكانات رفاهي از سوي شهرداري برچيده شد و ساكنين آنها در موقعيت هاي مناسب اسكان داده شدند. شهردار تهران تاكيد كرد كه درشهر بزرگي مثل تهران با حدود10 ميليون نفر جمعيت ممكن است نارسايي هايي وجود داشته باشد ولي اين نابساماني ها رو به حل شدن است. شهردار تهران در زمينه تامين نيازهاي شهرداري گفت: درآمدشهرداري از عوارض فعاليت هاي تجاري ومراكز توليدي و ساخت مسكن تامين مي شود كه 60 درصد آن صرف فعاليت هاي عمراني و بقيه به هزينه خدمات جاري و وي غيره اختصاص دارد خاطرنشان كرد كه شهرداري تهران هيچگونه كمكي از دولت دريافت نمي كند و از نظر اقتصادي كاملا مستقل است. وي در مورد حفظ محيطزيست درتهران گفت: آلودگي آب، هوا ودفع زباله و مواد جامد ازمشكلات شهر تهران است. آب در تهران به طور كامل بهداشتي است ولي براي دفع آبهاي زايد و فاضلاب شبكه اي در حال احداث است كه سالانه 600 ميليون مترمكعب آب شهر را تخليه مي كند تا تصفيه شده و در كشاورزي مصرف شود، به طوري كه در سال هاي آينده بخش قابل توجهي از فاضلابهاي شهري به صورت بهداشتي دفع شده و درنهايت صرف امور كشاورزي خواهد شد. در همين جهت براي دفع زباله و مواد جامد نيزعلاوه بربكارگيري پيمانكاران براي دفع زباله مناطق مسكوني، مراكزفعاليت اقتصادي و توليدي نيز عموما مواد زائد را به صورت بهداشتي دفع مي كنند. شهردار تهران در زمينه آلودگي هوا نيز با اشاره به اينكه موقعيت جغرافيايي تهران وقرار گرفتن در جوار كوه موجبايستايي جريان هوا شده ميليون 2 گفت وسيله نقليه در تهران روزانه بيش از 10 ميليون ليتر سوخت مصرف مي كنند و براي بهبود شرايط آب و هوايي، شهرداري تهران علاوه بر گسترش فضاي سبز و جنگل كاري برنامه تغيير سوخت وسايل نقليه را در دست اجرا دارد و با جديت دنبال مي كند و تاكنون تعداد زيادي از وسايل نقليه از جمله تاكسي ها و گازسوز شده و مردم را تشويق مي كنيم تا از سوخت بهتراستفاده كنند تا از ميزان آلودگي هوا كاسته شود. در ادامه اين گفتگو كه خبرنگاران و سردبيران روزنامه هرالد زيمبابوه، راديو روزنامه كنيا، ديلي نيوز روزنامه تانزانيا، نيوويژن خبرگزاري اوگاندا، زياناي زيمبابوه روزنامه هاي ديلي نيوز و ساندي نيوز و خبرگزاري تانزانيا (شيهاتا ) شركت داشتند، شهردار تهران همچنين در زمينه ميزان تصادف در تهران گفت در سال نزديك به هزار 4 تصادف رخ مي دهد كه منجر به 100 نفر 110تا تلفات جاني مي گردد امااين ميزان تصادف نسبت به شهرهاي بزرگ جهان بسيار كم است چون مهمترين عامل تصادف در شهرهاي بزرگ جهان مصرف مشروبات الكلي است كه خوشبختانه باتوجه به اعتقادات مردم جامعه ما، با چنين مشكلي مواجه نيستيم و اقدامات فني وتجهيز سيستم كنترل و اصلاح گذرگاهها نيز در كاهش تلفات تاثير داشته است.