Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750525-3517S1

Date of Document: 1996-08-15

درگيري پليس ضد شورش كره جنوبي با دانشجويان هوادار اتحاد دو كره در اين درگيري كه در دانشگاه سئول روي داد 6 هزار پليس به دانشجويان حمله كردند هزاران پليس ضد شورش كره جنوبي با پشتيباني هليكوپترهاي پرتابكننده گاز اشك آور ديروز به دانشگاه يونسئي در سئول حمله كردند تا راهپيمايي غيرقانوني به طرفداري از اتحاد را از سوي دانشجويان چپگرا متفرق كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه شاهدان گفتند حدود شش هزارپليس با پشتيباني سه هليكوپتر كه گاز اشك آور شليك مي كردند و خودروهاي زرهي مجهز به پرتابكننده هاي گاز اشك آور در حالي كه با مقاومت شديد دانشجويان روبرو بودند به زور وارد دانشگاه شدند. دانشجويان با لوله هاي فلزي و پرتاب بمبهاي آتش زا با پليس درگير شدند. در اين درگيري دهها نفر از دو طرف زخمي شدند دولت سئول راهپيمايي سالانه به مناسبت روز آزادي كشور را طرفداري از كره شمالي خوانده و آنرا غيرقانوني اعلام كرده است. قرار بود حدود دو هزار دانشجوپس از گردهمايي در دانشگاه دريك راهپيمايي نمادين به سوي روستاي پان مون جوم حركت كنند. دانشجويان پنج دانشگاه ديگر سئول در گردهمايي پانصدتا دو هزار نفري نيز در حالي كه تلاش مي كردند به دانشجويان دانشگاه يونسئي بپيوندند با پليس ضد شورش درگير شدند.