Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750524-3416S1

Date of Document: 1996-08-14

گزارش قرن - 1900 2000 سازنده سنفوني شهرزاد درگذشت ريمسكي كرساكف آهنگساز روسي 1908 21 ژوئن نيكلاي ريمسكي كرساكف (Korsakov- Rimski. N) آهنگسازپرآوازه روسيه و سازنده سنفوني شهرزاد در 64 سالگي در ويلاي شخصي خود نزديك سن پترز بورگ چشم از جهان پوشيد. وي در آغاز جواني در نيروي دريايي روسيه خدمت مي كرد، اما عشق و علاقه اش به موسيقي سبب شد از نظامي گري دست بكشد و همه وقتش را به موسيقي اختصاص دهد. در سفرهاي دريايي متعددش او با موسيقي و فولكلور ملتها و اقوام گوناگون آشنا شده بود و از آنها در ساخته هاي خود الهام مي گرفت و آثاري نو و متنوع پديد مي آورد كه او را در رديف استادان مكتب نو موسيقي روسيه به شهرت جهاني رساند. ريمسكي كرساكف، اثر برجسته اش سنفوني شهرزاد را براساس داستانهاي هزار و يكشب ساخته است و از ميان ساخته هاي معروف ديگرش مي توان به كاپريس اسپانيول ( ) 1887 اپراي سادكو ( ) 1898 و اپراي خروس طلايي اشاره كرد. جمهوريت برفراز شهر پاريس بالن هدايت شونده جمهوريت بر فراز خيابان شانزه ليزه درپاريس 1908در 24 ژوئن حاليكه هواپيماهاي موتوري يكي پس از ديگري در آمريكا واروپا وارد صحنه رقابتهاي هوانوردي مي شوند، بالنها نيز كه قدمت بيشتري دارند به تحول و تكامل خود ادامه مي دهند. نوع جديد اين بالنها به نام ديريژابل يا هدايت شونده، امكان حركت افقي در فضا و حمل بار و مسافر دارند و براي مصارف نظامي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. يك نمونه تازه بالن هدايت شونده نظامي به نام جمهوريت به تازگي برفرازپاريس مانور داد. اين بالن درارتفاع صدمتري بالاي دقيقه 35خيابان شانزه ليزه با كيلومتر 50سرعت در ساعت گشت زد. سازماندهي جديد مستعمرات فرانسه در آفريقا 1908 25 ژوئن با سازماندهي تازه مستعمرات فرانسه در آفريقاي اكنون استوايي، سراسر غرب و بيشترين بخش مركزي قاره سياه تحت حاكميت فرانسه قرار دارد. آفريقاي استوايي فرانسه كه مركز آن برازاويل است، سرزمينهاي پهناوري را دربر مي گيرد كه عبارتند از: گابون با 274870 كيلومتر مربع مساحت و 400 هزار جمعيت - كنگوي ميانه با 240 هزار كيلومتر مربع وسعت و 700 هزار جمعيت - اوبانگي شاري با 493 هزار كيلومتر مربع مساحت و يك ميليون و 200 هزار سكنه - چاد با يك ميليون و 248 هزار كيلومتر مربع مساحت و يك ميليون و 200 هزار نفر جمعيت. علاوه بر سرزمينهاي فوق، درغرب آفريقا نيز فرانسه مناطق وسيعي دراختيار دارد كه شامل سنگال، موريتاني، مالي، نيجر و داهومي است و مراكش هم به آنها افزوده شده است. در مقابل، شرق آفريقا از شمال تا جنوب، يعني از قاهره تاكاپ، در سيطره امپراتوري بريتانياست و آلمانها نيز درشرق و جنوبغربي متصرفات كوچكي دارند. برخي سياستمداران معتقدند كه مستعمرات براي قدرتهاي اروپايي نوعي صندوق پس انداز ملي است، اما به باور گروهي ديگر مسلم نيست كه همواره اين چنين باشد و شايد با تحولات زمان، نگهداري و اداره مستعمرات بار گران و عامل دردسر براي استعمارگران شود. تظاهرات گسترده زنان در لندن براي حق راي تظاهرات زنان لندن براي حق راي 1908 21 ژوئن هزاران زن انگليسي درهايدپارك لندن اجتماع كردند وپس از سخنرانيهاي پرشور درلزوم واگذاري حق شركت درانتخابات به زنان، دست به تظاهرات گسترده زدند. اين اجتماع به فراخوان اتحاديه نوبنياد اجتماعي و سياسي زنان انگلستان انجام شده بود كه رهبري آنرا يك مادر و دختر مبارز برعهده دارند و چند سالي است كه براي آرمان حق راي زنان به هر تلاشي دست مي زنند. املين پانكهورست و دخترش كريستابل گاهي با سخنرانيهاي آتشين در وسط يك خيابان شلوغ راه بندان ايجاد مي كنند و گاه با زنجير خود را به كرسيهاي مجلس عوام مي بندند يا دست به اعتصاب غذا مي زنند و يا با هر وسيله اي سعي دارند توجه افكار عمومي را به حق راي زنان جلب كنند. چندي پيش كريستابل در مقابل انبوهي از مردم به يك مامور پليس توهين كرد، با اين هدف كه دستگير شود و به زندان بيفتد و جنجال تبليغاتي به وجود آورد. تظاهرات تازه زنان در لندن نيز به تحريك وسازماندهي اين مادر و دختر صورت گرفته است اما دولت وپارلمان بريتانيا هنوز اين فعاليتها را جدي نمي گيرند و طرحي براي واگذاري حق راي به زنان در دست تهيه و بررسي ندارند. انفجار عظيم يك جسم مرموزآسماني در سيبري خاوري 1908 30 ژوئن بامداد امروز نزديك ناگهان 7ساعت انفجار مهيبي هزاران كيلومتر مربع از جنگلهاي سيبري خاوري را به نابودي كشيد. اين فاجعه عظيم و بي سابقه در 800 كيلومتري شمال غربي درياچه بايكال و در سرزميني پوشيده از جنگلهاي كاج رخ داد كه از ميان آن رودخانه تونگوزكا جريان دارد، شدت انفجار به حدي بود كه زمين در منطقه وسيعي به لرزه درآمد و توفانهاي شديد برخاست. براساس گزارشها: قبل از وقوع انفجار، بسياري از مردم گذر برق آساي گلوله آتشيني را در آسمان ديدند كه از جنوب به سوي شمال با سرعت زياد در حركت بود. اين جسم مرموز كه بيشتر به يك تخم مرغ شعله ور با كناره هاي محو و كمرنگ شباهت داشت و اندازه اش در آسمان از خورشيد هم بزرگتر بود، دنباله اي با اشعه رنگارنگ در پي خود مي كشيد كه رفته رفته خاكستري و سپس محو به مي شد گفته شاهدان همزمان با حركت گلوله آتشين صداي مهيبي همچون غرش رعد در فضا طنين افكن شد. اين جسم آسماني همچنان پيش رفت تا در نقطه اي دوردست به زمين سقوط كرد و ستوني از دود و آتش از محل تصادم آن با زمين برخاست و چنبره زنان به آسمان اوج گرفت و سرانجام شكل قارچ مانند يافت. حادثه به علت وقوع در منطقه اي خالي از سكنه ظاهرا تلفاتي نداشته است، اما ماهيت جسم مرموز مكتوم است و فقط گمان پروريهايي زده مي شود كه يك سنگ عظيم آسماني، يك ستاره دنباله دار و يا سفينه فضائي موجودات ناشناخته فرازميني بايد باشد.