Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750524-3411S1

Date of Document: 1996-08-14

دقت كنيد! خطر در سفر! استفاده نامناسب و بيش از ظرفيت از خودروها براي حمل مسافر بسيار خطرناك و حادثه آفرين است. استفاده نامناسب، ايمني خودروها را به حداقل ممكن مي رساند و در صورت بروز حادثه، تلفات آن بسيار سنگين خواهد بود. دارندگان و رانندگان خودروها به ويژه خودروهاي مسافربر و مردم بايد باشناخت اين خطرها سفرخود را بي خطر كنند و مسئولان بابرخورد قانوني رانندگان متخلف را از اين نوع خطاها برحذردارند.