Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750523-3368S1

Date of Document: 1996-08-13

در گفت وگو با خبرنگاران چگونگي برگزاري انتخابات نظام پزشكي كشور اعلام شد . سرويس شهري: بيستم مهرماه آينده به عنوان تاريخ برگزاري انتخابات نظام پزشكي كشور اعلام شد. رئيس هيئت مركزي نظارت برانتخابات ديروز در گفت وگو با خبرنگاران همچنين تاكيد كرد به دلايلي نامزدهاي داوطلب شركت در اين انتخابات براساس اولويت هايي گزينش خواهند شد. وي افزود: در مجلس چهارم قانون نظام پزشكي تغيير كرد به طوري كه براساس اصلاحات انجام شده در ماده 4 آن ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي مي توانند عضو نظام پزشكي شوند. وي گفت طبق تغييرات ماده 6 اين قانون نيز تعداد اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي از 20 نفر نفر 27به افزايش يافت كه اين تعدادشامل 3 12 پزشك دندانپزشك 3 داروساز 2 نفر به انتخاب كميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي، يك نفر از طرف وزير بهداشت، يك نفر از سوي ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح و يك نفر از پزشكي قانوني خواهند بود. دكتر صدر افزود: در اين انتخابات كه براي اولين بار قانون به صورت دائم اجرا مي شود و براساس اصلاحات انجام شده در قانون، رئيس كل نظام پزشكي نيز مي تواند عضو شوراي عالي نظام پزشكي باشد. وي گفت: هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كه متشكل از 7 نفر سه نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، دو نفر به انتخاب وزير بهداشت، يك نفر نماينده وزير كشور و يك نفر نماينده دادستان كل كشور است، طي يك ماه اخير هيات هاي نظارت برانتخابات در 126 شهر كشور را تعيين كرده است. رئيس هيئت نظارت برانتخابات نظام پزشكي افزود: داوطلبان مي توانند در پي صدور آگهي از سوي هيئت هاي اجرايي از 28 مردادماه به مدت 14 روز براي ثبت نام اقدام كنند و تبليغات خود را نيز از دهم مهرماه تا 24 ساعت قبل از انتخابات انجام دهند.