Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750523-3343S1

Date of Document: 1996-08-13

بازديد غار علي صدر و بناهاي تاريخي همدان انجمن بانوان فرهنگسراي خاوران به منظور آشنايي بيش از پيش بانوان با اماكن مذهبي و تاريخي كشور روز 29 مرداد ماه بازديد از بناهاي شهر همدان را برگزار مي كند. در اين اردو بازديد از غارعلي صدر و مكانهاي تاريخي اين شهر و نيز در مسير بازگشت بازديد از بناهاي تاريخي شهرقزوين در نظر گرفته شده است. خواهران علاقمند براي نام نويسي و شركت در اين برنامه مي توانند به فرهنگسراي خاوران مراجعه يا براي كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي انجمن 53730002بانوان تماس بگيرند.