Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750522-3267S1

Date of Document: 1996-08-12

گشتي در دنياي خبرها قلوها 8 در راهند! لندن: يك زن انگليسي كه از قرصهاي ويژه درمان نازائي استفاده كرده، به اظهار پزشكانش اينك هشت قلو آبستن است. وي در آينده اي نزديك وضع حمل خواهد پزشكان كرد او گفته اند كه گمان نمي كنند هشت قلوها به دليل وزن كم زنده بمانند و دست كم بيشتر آنها پس از تولد خواهند مرد. وي ساله 31كه است ماندي الوود نام دارد. سه روز پيش هم زني در آلاباماي آمريكا چهار قلو پسر او زائيد نيز از همين قرصها استفاده كرده بود زيرا كه بيم داشت بچه دار نشود. چهار قلو پسر در جهان بسيار نادر بوده است. معمولا بعضي از نوزادان بايد از جنس ديگر باشند. نسل موتورهاي تازه خودرو . توكيو: كارخانه هاي اتومبيلسازي ژاپن دست به توليد اتومبيلهايي زده اند كه يك سوم كمتر از اتومبيلهاي موجود بنزين مصرف مي كند. اين اتومبيل ها در سال جاري وارد بازار موتور مي شوند اين اتومبيلها كاملا تغيير كرده است و طوري ساخته شده اند كه اتومبيل بتواند با مخلوط رقيقتري از هوا و بنزين كار مخلوط كند هوا و بنزين در يك نوع از اين اتومبيلها تا آن حد رقيق است كه اين اتومبيل مي تواند با يك سوم سوخت با همان قدرت حركت كند. در اين موتورها مكانيسم مخلوط شدن هوا و بنزين تغيير كلي يافته و كاربوراتورها نوعي ديگر است. يك اتومبيل متوسط از اين نوع هر 23 كيلومتر يك ليتر بنزين مصرف خواهد كرد حال اينكه در حال حاضر در هر 14 كيلومتر يك ليتر مصرف مي كند اتومبيل ] متوسط از پرايد و پيكان بزرگتر است [.در موتورهاي جديد اين اتومبيلها وضعيت و كيفيت شمعها نيز تغيير يافته است و بنزين با هواي سرد مخلوط مي شود و مواد اكسيدي و نيتراتي توليد شده، خنثي مي گردد. حكم قاضي عليه سيگار . نيويورك - حكمي كه يك قاضي فلوريدا بر ضد سيگار صادر كرد وسيگار را يك ابزارقتل مردم خواند، باعث شده است كه ارزش سهام كارخانه هاي سيگارسازي آمريكا بويژه فيليپ موريس سازنده مارلبورو در بورسها سقوط كند. در پي صدور اين حكم كه وسيعا در مطبوعات منعكس شده است سيل دادخواست از سوي سيگاريها و خانواده آنها و حتي وراث سيگاريهاي متوفي به سوي دادگاههاي آمريكا سرازير شده است. تقريبا همه آنها مدعي هستند كه اگر كشنده بودن اين محصول به صورت اخطار پشت پاكتها به چاپ مي رسيد لب به سيگار بعضي ها نمي زدند هم دست به تسليم دادخواست بر ضد استوديوهاي فيلمبرداري زده اند كه در فيلمها، مردم را به طور غيرمستقيم تشويق به سيگاري شدن مي كرده اند. اگر ثابت شود كه سيگار كشيدن يك بازيگر در اثناي فيلم، يك آگهي تبليغاتي غيرمستقيم بوده و استوديو بابت آن از كارخانه سيگارسازي پولي گرفته باشد به عنوان شريك جرم تعقيب مي شود. پاره اي نيز درصددند از سازمانهاي آگهي كه علامات خياباني براي تبليغ سيگار تهيه مي كنند شكايت كنند. قرار است اين حكم قضائي در رديف احكام مهم دادگاهها در سالنامه مخصوص چاپ شود. دستگاه تصفيه خون . لندن - دستگاه تصفيه خون ازمواد زائد از جمله كلسترول كه سبب حمله قلبي و سكته مغزي مي شود به صورت يك ابزار درمان ميان بيمارستانها توزيع مي شود و كار اين توزيع از هم اكنون آغاز شده است. طرز كار اين دستگاه از اين قرار است كه بيمار روي تخت در يك اطاق ويژه دراز مي كشد شاهرگ وي به لوله هاي دستگاه تصفيه متصل مي شود و همه خون او بتدريج از طريق اين لوله به دستگاه منتقل و پس از تصفيه به بدن باز مي گردد و پس از اينكه همه خون از مواد زائد تصفيه شود، بيمار مرخص مي گردد. به دليل بالا بودن هزينه، فعلا تنها بيماراني پذيرفته خواهند شد كه مواد زائد خون مخصوصا كلسترول حيات آنها را به مخاطره افكنده باشد. بي خبر از تاريخ . واشنگتن: يك موسسه سنجش معلومات عمومي كه تلفني، برحسبانتخاب كامپيوتري، از هزارآمريكائي ساكن نقاط مختلف اين كشور چندين سئوال تاريخ كرده است ديروز اعلام داشت كه در زمينه تاريخ ساير كشورها تنها چهار در هزار، پاسخ درست دادند و در چارچوبتاريخ آمريكانيز پاسخ هاي درست از 9 درصد تجاوز اين درصدها نكرد از معدل بين المللي كمتر بوده است. اين موسسه كه گزارش آن در رسانه هاي آمريكا وسيعا منعكس شده است ابراز ترديد كرده است كه آمريكائيان بتوانند مسائل سياسي و اقتصادي را از رسانه ها، مخصوصا راديو - تلويزيون، كه به آنها مجال فكركردن نمي دهد درك كنند و بنابراين از رسانه ها خواسته است كه در متن خبرها، توضيح كامل بدهند تا براي همه قابل فهم باشد. اين موسسه سپس چند نمونه خبر توضيحي در گزارش خود آورده و توصيه كرده است كه نگارش خبرها از اين دست باشد. يك نمونه آن از اين اقرار است: در شهربندري لاگوس پايتخت كشور آفريقائي يكصدودو ميليون نفري نفتخيز نيجريه كه ميليون جمعيت 3 دارد اعلام شد كه... همه كلماتي كه درگيومه نوشته شده تنها براي تفهيم مطلب به كساني است كه تاريخ و جغرافيا نمي دانند، حال اينكه اين كلمات و عبارات براي ديگران زائد است. اين موسسه تاكيد كرده است: تاريخ تجربه نسلهاي گذشته را مي آموزد و در زمينه تاريخ ملي درس وطن دوستي مي دهدو بدون وقوف برآن درك مسائل امروز بسيار دشوار خواهد بود. جنجال قمار در آسمان. لندن -قمار در آسمان طرح تازه اي از شركتهاي هوايي است كه جنجال تازه اي آفريده است. شركتهاي هوايي انگليس، سنگاپور، سويس و هشت شركت هوايي از ديگر، جمله هواپيمايي استراليا، آلمان، ژاپن و هلند اعلام كرده اند كه دستگاههاي الكترونيك قمار را در كنار صندلي مسافران نصب خواهند كرد تا بردرآمد خوداز اين راه بيفزايند. اين طرح بامخالفت بسياري از نمايندگان هواپيمايي كشورهايي روبه رو شده است كه مايل نيستند هواپيماهايي كه دستگاه قمار دارد در فرودگاههاي آنان بنشيند و يا حتي از فراز آسمانشان بگذرد. با وجود چنين مخالفتهايي، هواپيمايي انگليس، سويس و سنگاپور تاكيد كرده اند كه بزودي دستگاهها را نصب خواهند كرد، زيرا درآمد سرشاري دارد. درآمد حاصل از قماردر يك جت 399 نفري بيش از سه ميليون دلار در هرپرواز راه دور تخمين زده شده است.