Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750521-3236S1

Date of Document: 1996-08-11

بهره برداري از يك خيابان و مرمت گذرگاه ها در منطقه 15 . سرويس شهري: با صرف 250 ميليون ريال هزينه سطح گذرگاه هاي شهرك كاروان در منطقه 15 شهرداري تهران بازسازي و مرمت شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 15 اين طرح در پي انجام حفاري گسترده شركت مخابرات براي كابل كشي در اين شهرك اجرا شد. شهرداري منطقه 15 همچنين با صرف يك ميليارد ريال هزينه خيابان ولي عصر در حاشيه فرهنگسراي خاوران را به طول 904 متر احداث كرد. اين خيابان داراي مسير كندرو به عرض هشت متر براي دسترسي به توقفگاه خودرو احداث شده باظرفيت 400 خودرو در اين خيابان و دو مسير تندرو با عرض چهارده متر است. اين خيابان مناطق 14 شهرداري 15و را از طريق ميدان دوازده فروردين به يكديگر متصل مي كند.