Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750520-3133S1

Date of Document: 1996-08-10

دقت كنيد! مهر به فرزند وقتي پدر يا مادر نوزادش را در آغوش مي كشد به چنان نشاط و آرامشي مي رسد كه فقط پدرها و مادرها از آن باخبرند. دستهاي اين پدر نشان مي دهد كه در تلاش و كوشش براي معاش وفرداي بهتر فرزنداند و اين خود قابل تقدير و ستايش است. اما آلودگي هاي روي دست - كه ناشي از همان تلاش است - مي تواندگاه خطرهاي جبران ناپذيري بوجود آورد. اگر اين آلودگي از طريق دهان وارد بدن نوزاد شود احتمالا نوزاد به يكي از بيماريهاي عفوني خطرناك مبتلا خواهد شد. دقت كنيم، حفظ بهداشت ورعايت نكات ايمني در مواجهه و مراقبت از فرزندان، براي سلامت و بقاي آنها بسيار حياتي است.