Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750520-3111S1

Date of Document: 1996-08-10

طي روزهاي 24 و 25 مردادماه برگزار مي شود گردهمايي مسئولان هسته هاي مشاوره سراسر كشور . سرويس علمي فرهنگي: اولين گردهمايي مسئولان هسته هاي مشاوره شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش سراسر كشور، روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه همين هفته ( 25 24 و مردادماه ) در تهران برگزار مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري، در طي اين دو روز اهم مسائل مشاوره اي در مدارس، با تكيه بر تجاربشركت كنندگان و طرح مباحث كاربردي، با حضور استادان و صاحبنظران ذيربط مطرح و در قالب كميسيونهاي مختلف مورد نقدو بررسي قرار مي گيرد.