Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3049S1

Date of Document: 1996-08-08

نگهداري اسلحه غيرمجاز جز دردسر چيزي ندارد مرداد; 22 آخرين مهلت تحويل سلاح غيرمجاز هر بار تصميم مي گرفت سلاح راتحويل دهد، گويي چيزي در درونش مانع مي شد. چند بار قصد كرد نيمه شبي، اين جسم سرد لعنتي را در سطل زباله بيندازد و از شرش خلاص شود. اما با خودش مي گفت: شايد به دست آدم نابكاري برسد. شايد رفتگر بيچاره دچار دردسر شود. چند بار هم قطعات كلت كمري راباز كرده بود تا آسانتر بتواند آنهارا در نقاط دور افتاده شهر گم و گور كند. اين راه را هم عاقلانه نمي دانست. فرزندانش هم بزرگ شده مي ترسيد بودند روزي كه در خانه نيست بچه ها به آن دسترسي پيدا كنند وآنگاه... كلافه شده بود. تا اينكه خبرطرح ملي جمع آوري سلاح و مهمات غيرمجاز و بخصوص عفو عمومي اعطا شده از سوي مقام معظم رهبري را شنيد. تعلل نكرد. به نيروي انتظامي نزديك محل خانه اش مراجعه كرد و سلاح را تحويل داد. كسي اصلا نپرسيد كه اسلحه را از كجا آوردي و نام و نشانت چيست. رسيدي گرفت و بيرون زد. آسودگي شيريني در خود احساس كرد. در پي عفو رهبر انقلاب، طرح ملي جمع آوري سلاح و مهمات غيرمجازيك مهلت 6 ماهه براي تحويل سلاحهاي غيرمجاز در نظر گرفته شد. احمدقديريان - نماينده دادستان كل كشور مي گويد: كساني كه سلاح و مهمات غيرمجاز را تا روز بيست و دوم مرداد ماه جاري به واحدهاي انتظامي تحويل دهند، مشمول عفو مقام معظم رهبري خواهند بود و هيچ مقامي حق تعرض به آنها را ندارد. اميرحسين مطهر - مدير كل امنيتي وزارت كشور در مورد اهداف طرح مي گويد: با نگهداري سلاح غيرمجاز، تاكنون شماري از افراد ناآشنا به اسلحه بويژه كودكان كشته و مجروح شده اند. در مواردي سارقان، دارندگان اين نوع سلاحها را شناسايي و براي سرقت آن وارد عمل شده اند. علي محمدبشارتي - وزير كشورمي گويد: كساني كه با نهادهاي رسمي ارتباط دارند و سلاحي ازسوي اين نهادها در اختيارآنهاست، موظفند مراتب را فقطاطلاع دهند و منتظر دستورهاي بعدي وزارت كشور باشند. از افراد هنگام تحويل اسلحه ومهمات، سوالي نمي شود و مطابق مصوبه كميسيون جمع آوري سلاح ومهمات شوراي امنيت ملي، دربرگ رسيد سلاحهاي جنگي نوشتن اسم و مشخصات افراد تحويل دهنده ضرورتي ندارد (در صورت تمايل بلامانع است ). اما در مورد سلاحهاي شكاري ثبت مشخصات افراد در برگ رسيد سلاح ضروري است. تا پايان مهلت مقرر هيچيك ازنيروهاي نظامي و انتظامي حق ندارند به خانه مراجعه و به ضبطسلاح اقدامي كنند. نكته مهم اينكه عفو مقام معظم رهبري در اين باره تمديد نخواهد شد و پس از گذشت مهلت تعيين شده، دارندگان اين نوع سلاحها پس از دستگيري به 3 تا 10 سال زندان محكوم مي شوند. به گفته وزير كشور، پس ازپايان مهلت مذكور تنها كساني مجاز به نگهداري سلاح خواهند بود كه داراي شرايط و ضرورتهاي مورد پذيرش وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي باشند. دستيابي به سلاح; از؟ چگونه اعطاي عفو عمومي مقام معظم رهبري تاكنون تعدادپرشماري سلاح و مهمات به نيروي انتظامي تحويل شده است. بلنديان - معاون امنيتي -انتظامي وزارت كشور مي گويد: فقط در دو هفته بيش از 20 هزارقبضه سلاح غيرمجاز به نيروي انتظامي تحويل شده است. اين سلاح ها چگونه در اختيار برخي افراد قرار؟ گرفت در جريان انقلاب و بويژه در روزهاي 21 تا 25 بهمن 1357 بسياري از پادگانها در چارچوب حركتهاي خودجوش و مردمي از سلاح هاي سبك و نيمه سنگين تخليه و افراد به اسلحه و ادوات جنگي فراواني دست يافتند. در اين ميان برخي افراد فرصت طلببا بهره گيري از هرج و مرج و تشتت موجود به نگهداري اسلحه نزد خود اقدام كردند. سرهنگ پاسدارمحمدحسن زلفي گل -معاون روابط عمومي و تبليغات ناحيه انتظامي تهران بزرگ مي گويد: پس از استقرار نظام اسلامي و برقراري نسبي امنيت، امام خميني ( ره ) از عموم مردم خواستند تا سلاح و مهمات را به دستگاههاي ذيصلاح تحويل دهند. ستادهاي ويژه اي در مساجد و كميته هاي انقلاب اسلامي وقت تشكيل و تعداد قابل توجهي از سلاح و مهمات به محل خود بازگردانده شد ولي در اين ميان دو گروه از تحويل سلاحها خودداري كردند: گروهك هاي سياسي و عناصر خلافكار كه از راههايي چون قاچاق و توزيع مواد مخدر، سرقت، ارتشاء، ارعاب، باج خواهي و راهزني روزگار گذرانده و اسلحه و مهمات را ابزار كار خود تلقي كردند. جنگ تحميلي نيز عامل ديگردسترسي افراد به انواع اسلحه پس شد از پيروزي انقلاب و آغازجنگ تحميلي مساله، غامض اسلحه و مهمات غيرقانوني بارديگر مطرح سلاح هايي شد كه بر اثرقاچاق در مناطق جنگي و مرزي مبادله مي شد، سلاح هايي كه توسط عناصري از كشورهاي همسايه قاچاق مي شد و سپس جنگ خليج فارس و مهاجرت غيرقابل كنترل ساكنان مناطق مرزي به داخل ايران و همچنين جريان 18 ساله جنگ داخلي در افغانستان و فعاليت هاي باندهاي بين المللي قاچاق مواد مخدر از مرزهاي شرقي و جنوب شرقي، همه و همه دست به دست يكديگر داده و تبادل غيرقانوني اسلحه و مهمات را يكبار ديگر مورد توجه مسئولان امنيت كشور قرار داد. زلفي گل مي گويد: علاوه براينها، امروزه مقدار قابل توجهي از ادوات جنگي توسط برخي خانواده ايثارگران و رزمندگان نگهداري مي شود. برخي خانواده ها بنا به وصيت شهيدشان كه نگذاريد سلاحم بر زمين بماند، به نگهداري غيرقانوني سلاح مبادرت ورزيدند. همچنين به ميزان زيادي مهمات و ادوات نظامي توسط رزمندگان به رسم يادبود دوران دفاع مقدس نگهداري مي شود كه با توجه به شرايط عمومي جامعه، ضرورتي براي آن وجود ندارد. استقبال مردم طرح جمع آوري سلاح و مهمات غيرمجاز با استقبال خوب مردم روبرو شده است. تعداد سلاح هاي تحويل طي هفته هاي اخير به نيروهاي انتظامي نشان مي دهد كه مردم به امنيت برقرار شده در جامعه خوشبين هستند و هيچ دليلي ندارد وقتي امنيت در جامعه برقراراست، عده اي به نگهداري غيرقانوني سلاح مبادرت وجود ورزند سلاح غيرقانوني در دست افراد فاقد صلاحيت، تهديد كننده امنيت جامعه است. كمال ايلخاني مي گويد: دليل اصلي اين استقبال، عفو عمومي مقام معظم رهبري است كه پشتوانه معتبري براي عدم تعقيب قانوني و مجازات كساني است كه تاكنون نسبت به تحويل سلاح اقدام نكرده بودند. مردم مي گويند با توجه به عفومقام معظم رهبري، مسئولين بايد روش هاي ديگري نيز براي جمع آوري جنگ افزارهاي غيرمجاز اتخاذ كنند. مجتبي مينابي مي گويد: ساده انگاري است اگر بپنداريم درجريان اين طرح، تمام اسلحه غيرمجاز جمع آوري برخي مي شود به اين، سادگي ها حاضر نخواهند شدسلاح را تحويل دهند. يافتن تعدادي اسلحه و مهمات ازآب روها و زباله داني ها تا حدودي تائيدكننده اين اظهارات است. به گفته زلفي هرچند گل، سلاح هاي بسياري تحويل شده است، اما برخي متاسفانه سلاح و مهمات را در آبروها و مكانهاي خلوت رهاكرده اند. چندي پيش رفتگر يكي ازمحلات تهران هنگام پاكسازي يك جوي آب، با يك قبضه گلوله خمپاره مواجه شد كه خوشبختانه بلافاصله رفع خطر شد. چرا نگه ميل؟ مي دارند به نگهداري غيرمجاز اسلحه دلايل گوناگوني دارد. بررسي كارشناسان نيروي انتظامي نشان مي دهد احساس عدم امنيت فردي و خانوادگي يكي از اين دلايل است. زلفي گل مي گويد: امنيت موجودكشور به بهايي سنگين بدست آمده است و احساس عدم امنيت واقعي وموجه همچنين نيست بايد توجه داشت كه نگهداري سلاحهاي غيرقانوني توسط افراد، مي تواند زمينه ساز و عامل ناامني و تشنج و وقوع جرم در آينده باشد. از علل ديگر مي توان به تصوراستفاده از اسلحه در موقعيت ضروري در آينده دور يا نزديك اشاره كرد كه معمولا هرگز هم فرانمي رسد. حتي ممكن است دارنده اسلحه در پي معاوضه با كالايي مطلوب يا فروش آن باشد. با توجه به خطرات موجود در اين راه و مسئوليت حقوقي و كيفري فرد فروشنده سلاح و مهمات غيرمجاز به فرد ديگر و خصوصا با توجه به اينكه معمولا خريدار در پي استفاده غيرمجاز و انجام عمل خلاف قانون است، دير يا زود با دستگيري خريدار و مدارك بعد از دستگيري و معرفي فروشنده، فروشنده دستگير مي شود و براي وي چيزي جز بدبختي و زيان مادي و معنوي وجود نخواهد داشت. علت ديگر استفاده از اسلحه غيرمجاز براي شكار يا حفاظت از جانوران درنده در مناطقي خاص است. نهايتا ممكن است فردي كه اسلحه غيرمجاز دارد، به دليل ترس از پيگرد قانوني و مجازات بعد از تحويل آنها، به مخفي كردن اسلحه بپردازد. با توجه به فرمان عفو عمومي رهبر معظم انقلاب اين دليل نيز برطرف شده و هيچ گونه تعقيب قانوني براي تحويل دهندگان اسلحه در موعد مقرر وجود ندارد. مسئولين انتظامي كشور با اشاره به ضريب امنيت كشور مي گويند اقدامات انجام شده براي تامين امنيت شهروندان موجب شده تا امروزه ايران يكي از امن ترين كشورهاي دنيا باشد. اسلحه و قدرت اسلحه و ادوات جنگي از گذشته هاي دور شاخص ترين نماد قدرت گروه فرد، و حتي حكومت بوده هيچگاه است تغييرات مهم تاريخ بشري عاري ازجنگ ها نبوده و در جنگ ها نيز همواره اسلحه و قدرت تسليحاتي در كنار تاكتيك ها و نقشه ها و فرماندهي و تخصص نيروهاي درگير، از اركان تعيين كننده سرنوشت به شمار آمده است اما اين ابزار موثر، اگر تحت كنترل كامل قرار نگيرد، فاجعه اي مانند آنچه در غرب وحشي رخ مي دهد، در انتظار است. اسلحه ابزاري است كه به دارنده آن قدرتي فوق العاده مي بخشدو دو استفاده و اثر بر آن مترتباست: اثر پيشگيري و اثر تقابلي. اسلحه به خودي خود داراي اثرامنيتي بوده و آگاهي نسبت به تجهيز فرد يا جامعه اي به سلاح موجب مي شود عناصر و قواي دشمن در داخل يا خارج از جامعه در ابتدا انديشه تجاوز را كنار گذاشته و تحت تاثير رعب حاصل از به كارگيري سلاح، افكار تجاوزكارانه كاهش يافته و زمينه ناامني از بين مي رود. افزون بر آثار دوگانه فوق، بايدبر آثاراغوايي و منفي اسلحه نيز توجه داشت. هر مصنوع انسان داراي دو كاربرد مثبت و منفي بادو بار ارزشي متفاوت و متضاداست. يك كارشناس نيروي انتظامي مي گويد: سلاح داراي اثر اغواكننده است. به خاطر همان قدرت مافوق عادي كه براي فرد مي سازد، چه بسا او را تحريك به افزون طلبي و تجاوز به حقوق ديگران كند و متعاقب اين تحريك، تخلفات آغاز مي شود و جرائم عينيت مي يابند. اسلحه و سوابق؟ خانواده متعددي وجود دارد كه اشخاصي كه به نوعي به اسلحه دسترسي داشته اند، هنگام بروز دشواريهاي خانوادگي مرتكب قتل فرد يا افرادي از اعضاي خانواده شده و به نوبه خود مصائب بزرگتر و جبران ناپذيري را به بار آورده اند. از سوي ديگر كودك و نوجوان كه فاقد پختگي رفتاري و داراي گرايشهاي بازيگرانه يا هيجان طلبانه است، همواره خطر بالقوه اي را در كنار خويش در صورت دسترسي به اسلحه خواهد داشت. در سوابق اين امر نيز كودكان و نوجوانان بسياري وجودداشته اند كه بر اثر بازي با اسلحه يا كنجكاوي و يا تحريك شدن به شليك و شنيدن صداي آن فاجعه آفريده اند و خود يا كساني ازاهل خانواده خويش را به ديارنيستي فرستاده يا موجب ضايعات جسمي، معلوليت و نقص عضوشده اند. برخي از اخبار حوادث ناشي از نگهداري سلاح چنين است: /2/72 - 8انفجار نارنجك درلامردنفر 2 را كشت /12/73 - 140 كنجكاوي يك نوجوان درشهر هرسين حادثه آفريد. در اين حادثه گلوله خمپاره اي منفجر شد وكشته 4 و 2 مجروح بر جاي ماند. /12/73 - 2 21جوان بر اثر انفجارنارنجك در اصفهان كشته و مجروح شدند. /1/74 - 28يك دانشجو در مشهد براثر انفجار نارنجك دستي جان خودرا از دست داد. /3/75 - 24بازي كودكانه 2 برادر باتفنگ موجب مرگ يكي از آنها شد. /5/75 - 3بي احتياطي در استفاده ازتفنگ شكاري يك نفر را به كشتن داد. يكي از مسئولين نيروي انتظامي مي گويد: پيامدهاي اقتصادي اجتماعي، و روحي - رواني اين حوادث در محدوده خانه و خانواده باقي نمي ماند و به دليل زيست اجتماعي انسان ها، خواه ناخواه دامنگير جامعه و يا تحميل هزينه هايي بر بيت المال نيز شده است.