Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3037S1

Date of Document: 1996-08-08

صاعقه سالي 300 ميليون دلار زمين را تيغ مي زند! آسمان در هر ثانيه صدبار به روي زمين تيغ مي كشد به گزارش سرويس هواشناسي بين المللي، بيشتر قربانيان حوادث طبيعي طي 30 سال گذشته در ايالات متحده مقهور صاعقه بوده اند و براي مثال فقط 484 نفر آنان در سال 1994 ميلادي قرباني اين حادثه بوده اند. اين تيغ آسماني به طور تخميني 100 تا 300 ميليون دلار خسارت در سال برجاي مي گذارد. در سال 1980 به طور متوسط 5502 مورد آتش سوزي مهيب توسط صاعقه در جنگلهاي ملي امريكا رخ داده است. يك ضربه صاعقه كه معمولا 3يا 4 به طول مايل است داراي سرعتي معادل مايل 100000در ثانيه است. يك برق مختصر از صاعقه حامل 100 ميليون ولت الكتريسيته است كه دماي آن به 55000 درجه فارنهايت (پنج برابر گرمتر از سطح خورشيد ) مي رسد، همچنين يك صاعقه كوتاه داراي انرژي كافي براي روشن نگه داشتن يك لامپ 100 واتي براي مدت 3 ماه است زمين متحمل صدضربه از اين صاعقه در ثانيه است كه معادل /8 6ميليون ضربه در روز است. صاعقه هاضبط مي گردد و بعضي از آنها به قدري عظيم است كه آسمان مشتعل و درخشان به طور به نظرمي رسد مثال در ماه مارس 1991 در طوفاني كه امتداد آن به آيوا، ميسوري، ايلي نويز و ميشيگان كشيده شده بود 15433 صاعقه در مدت 6 ساعت منتشر همچنين شد ساختمان ايالتي نيويورك سالانه 100 23 تا بار مورد اصابت ضربات صاعقه قرار مي گيرد. فلوريداي مركزي و جنوبي به دليل رطوبت بالا و طوفانهاي تابستاني كه منجربه دو يا سه صاعقه در هر مايل مي شود، به پايتخت صاعقه ملقب گرديده است. با تمام اين قدرتهاي مخرب، صاعقه داراي ويژگيهاي مثبت خاص خود بسيار است محتمل است كه بشر آتش را در نتيجه اولين صاعقه ها كشف كرده باشد و همچنين تمام فعاليتهاي بالاي زمين به آفرينش ازن كه مانعي در برابر اشعه هاي زيان آور خورشيد است كمك كرده باشد. صاعقه نيز در ايجاد نيتروژن كافي (كه همراه باران براي باروري گياهان و موجودات زنده به زمين مي رسد ) سهم به سزايي را دارا است. اسطوره ها و افسانه هاي قديمي همواره در جستجوي توضيحي براي منبع تندر و صاعقه به عنوان مظهر خدايان روم بوده اند. حتي امروزه چگونگي ايجاد صاعقه مورد سوال مارتين است يومن محقق دانشگاه فلوريدا مي گويد: مجهولاتي كه پديده صاعقه را محاط نموده است به صورت كامل حل نشده اند، اما ما به پيشرفت خود ادامه خواهيم داد. براي نمونه دانشمندان امروز مي دانند، كه بيشتر صاعقه ها با تمركز بارهاي الكتريكي منفي در لايه زيرين ابرهايي كه در ارتفاع 20000 پايي قرار دارند شروع مي شود. كشش قوي بارهاي منفي در لايه هاي زيرين ابر موجب عكس العملي از سوي بارهاي مثبت در لايه هاي زيرين زمين مي گردد. سرانجام نيروي الكتريكي بين بارهاي موجود در ابر و بارهاي موجود در زمين به قدري عظيم مي شود كه به شكل صاعقه نمودار مي گردد. اگرچه به نظر مي رسد كه صاعقه ازآسمان به زمين مي رسد، اما آنچه كه واقعا ديده مي شود ضربه اي از نيروي الكتريكي ايجادشده است كه، به دليل سرعت بالا به شكل نور ديده مي شود. برق يك صاعقه پس از اولين ضربه پايان مي پذيرد، اما متعاقب آن سه يا چهار انعكاس ديگر نيز صورت مي گيرد كه قابل رويت نيست، اما اثرات آن را مي توان در پرشهاي تصوير تلويزيوني ديد. امروزه سيستمهاي گسترده و حساسي برقرار شده است كه، تقريبا هر صاعقه اي را پس از 15 ثانيه در ايالت متحده تشخيص مي دهد و محققان را درمركز شبكه ارزيابي صاعقه در تاكسون نسبت به مكان وقوع صاعقه آگاه مي كند. اما به گفته ران هل از اتاق عملياتي طوفانهاي شديد، در نورمان هيچ كس اوكلاهاما، نمي تواند بگويد كه صاعقه هاي بعدي در كجاست و به اين دليل شما مجبور به رعايت نكات ايمني هستيد. هرگاه در مسير جريان صاعقه قراربگيريد به انواع مختلف ممكن است دچار آسيبديدگي شويد: ممكن است به صورت مستقيم موردضربه صاعقه قرار بگيريد، كه جريان الكتريكي در 500 ميلي ثانيه از بدنتان عبور مي كند. اگر صاعقه در نزديكي جايي كه ايستاده ايد اصابت كند، جريان از زمين منتقل شده و از طريق پاهاوارد بدنتان مي شود همچنين با لمس كردن اجسامي كه به طور مستقيم مورداصابت صاعقه قرار گرفته اند دچار آسيب خواهيدشد. شدت آسيبديدگي بستگي به چگونگي برخورد صاعقه خواهدداشت كه، مي تواند به دوران، گيجي، پارگي پرده كوري، گوش، رعشه و يا ايست قلبي منجر شود. پيش بيني هاي ايمني براي كاهش خطر در مناطق صاعقه خيز و در مواقع فقدان سرپناه: - 1 با مشاهده تاريكي هوا و شنيدن اولين صداهاي طوفان در جستجوي سرپناه باشيد. - 2 پس از رويت اولين برق مدت زماني كه طول مي كشد تا صداي غرش آن به گوش برسد را اندازه بگيريد و با توجه به اينكه صوت در هر ثانيه مسافتي معادل يك مايل را مي پيمايد، مي توانيد مسافت تقريبي طوفان را حدس بزنيد و با تكرار اين عمل نزديك شدن و ميزان سرعت حركت آن را اندازه بگيريد. - 3 به پيش بينيهاي هواشناسي در به ويژه بعدازظهر و غروب كه زمان وقوع بيشتر طوفانهاست توجه نمائيد و براي خود برنامه ها احتمالي براي گريختن از صحنه در مواقع اضطراري طراحي كنيد. - 4 از درختهاي بلند مكانهاي چمنزارها مرتفع يا ساحل دريا دوري كنيد. - 5 اگر قادر به فاصله گرفتن از جنگل وبيشه نيستيد در جستجوي درختهاي تنومند در محيطي پست و به دور از آب باشيد - 6 براي كاهش تعداد نفراتي كه دچارضربات صاعقه مي گردند از تجمع خودداري كنيد، زيرا جريان الكتريكي مي تواند از شخصي به شخص ديگر انتقال بايد بدون اينكه افراد يكديگر رالمس كنند. همچنين از اجسام فلزي كه رساناي بسيار خوبي هستند، دوري نمائيد - 7 در پيك نيكها از برپايي چادر درمكانهاي احتمالي صاعقه (مكانهاي مرتفع ونزديك درختان ) اجتناب كنيد. - 8 از فروكش كامل طوفان مطمئن چرا شويد كه بسياري به دليل بي احتياطي در قبل و حتي بعد از اوج يك طوفان قرباني مي شوند. به راستي رقص نور در آسمان، يك شب تابستاني، نيرويي قابل ملاحظه، شگفت انگيز و خطرناك است. منبع: ريدرزدايجست ترجمه: علي بازيار