Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750518-3025S1

Date of Document: 1996-08-08

تئاتر روستا: يكرنگ و صميمي گزارشي از بخش تئاتر دهمين جشنواره روستا جشنواره روستا مصمم است كه روستا را فرياد بزند و بگويد: روستا و روستايي عزيز! ما به تو عشق مي ورزيم و جايگاهت را باور داريم. اشاره در دهمين جشنواره روستا كه از نهم تاسيزدهم مرداد ماه امسال در تهران برگزار شد، بخشي نيز به تئاتراختصاص داشت. ازاين بخش گزارشي تهيه كرده ايم كه مي خوانيد: نكته: تعداد قابل توجهي از هنرمندان شركت كننده در دهمين جشنواره روستا از برگزاري اين جشنواره در تهران گلايه كردند. علي رضا حنيفي كه از شهرستان قروه (استان كردستان ) بانويسندگي نمايش آب، ماهي، درخت براي شركت در اين جشنواره به تهران آمده، گفته است: مگر ايران فقط تهران است كه حتي جشنواره اي كه براي روستا و به نام روستاست، بايد در تهران برگزار شود. گرچه امكانات برگزاري جشنواره در روستا وجود ندارد اما آيا نمي شد آن را در يكي از شهرستانها و يا شهري به غير از تهران برگزار؟ كرد وي كه فارغ التحصيل رشته تئاتر و مدرس مركز تربيت معلم قروه است در مورد انگيزه حضورش در اين جشنواره گفت: پس از ده دوره كه از برگزاري جشنواره روستا مي گذرد من براي نخستين بار در آن شركت مي كنم، مي خواستم نحوه برخورد اين جشنواره را باتئاتر ارزيابي كنم و بفهمم چقدر براي تئاتر ارزش قائلند. - از نمايش آب، ماهي، درخت؟ بگوييد نمايش كه در يك روستا اتفاق مي افتد با يك عروسي شروع مي شود، در ادامه داستان روستا دچار خشكسالي و اهالي آن آواره شهر مي شوند، سالها بعد چند نفري از آن جماعت به روستا بازمي گردند، از جمله سهراب ومريم كه در پي يكديگر هستند. مريم پزشك است و قصد درمان دردهاي جسماني مردم را دارد و سهراب به عنوان يك مهندس مي خواهدسدي بسازد و آبهاي جاري را جمع تنها كند چيزي كه اين دو به ياد دارند يك درخت گردو است كه در زير آن گردو بازي عاقبت مي كردند مريم و سهراب در روستاي به اين كوچكي نمي توانند يكديگر را پيدا كنند اما سهراب سد را مي سازد و مريم نيز تا ابد منتظر سهراب باقي مي ماند. نمايش در واقع مفهوم بازگشت به خويشتن را مورد توجه قرار مي دهد. نكته: نشريه روزانه دهمين جشنواره روستا كه از سوي دبيرخانه جشنواره در طول جشنواره منتشر شد، در نخستين شماره خود نوشت: مشكل اصلي جشنواره روستا اين است كه اكثر روستائيان حاضر درجشنواره، شهرنشين هستند. آن وقت ما چطور مي توانيم به اتفاق روستائيان حاضر در جشنواره، مبلغ فرهنگ و منش روستايي باشيم. نه كاركرد اقتصادي، نه جايگاه معنوي! . بهنام ميرزايي كه از استان كردستان و به عنوان كارگردان تئاتر در اين جشنواره حضور يافته بود، نيز گفت: چون فرزند روستاهستم، به خاطر احترام و عشقي كه نسبت به روستا در خودم احساس مي كنم در جشنواره اي كه نام روستا را بر خود دارد حضور حتي يافته ام اگر ساكن روستا نباشيم، ما روستائيان هميشه دلمان براي روستا مي تپد. فايده اين جشنواره اين است كه ما را با هنرمندان اقصي نقاط روستاهاي كشورمان آشنا مي سازد. بيژن ملكي، بازيگري كه از شهرستان براي حضور در بخش مسابقه تئاتر به تهران آمده است، گفت: همه كساني كه در شهرستانها به تئاتر مي پردازند، واقعا عاشق تئاتر تئاتر هستند در شهرستانهانه فقط براي ما نفع مالي ندارد كه اغلب مجبوريم براي تمرين و اجراي يك تئاتر از جيب نيز خرج كنيم. يك بازيگر تئاتر نيز كه نامش را به ما نگفت، معتقد بود: در شهرستانها نه فقط تئاتركاركرد اقتصادي ندارد كه جايگاه معنوي نيز ندارد. مسئولان فرهنگي در شهرستانها نه فقط كمكي به رونق تئاتر نمي كنند كه گاهي اوقات موانعي نيز بر سر راه آن ايجاد مي كنند. تفاوتي با جشنواره هاي ديگر نداشت! . نكته: . تئاتر در شهرستانها كاركرد اقتصادي براي هنرمندانش ندارد، اما اين هنرمندان علي رغم همه مشكلاتي كه دارند عاشقانه به تئاتر مي پردازند. يك كارگردان تئاتر. كه خواست نامش فاش نيز نشود، گفت: تفاوت ماهيتي بخش تئاتر جشنواره روستابا جشنواره هاي استاني مشخص نيست، ما در اين جشنواره همان تئاترهايي را مي بينيم كه در جشنواره هاي استاني. در شكل كه نمي توانند تفاوتي با يكديگر داشته باشند، پس تفاوت آن بايد در موضوع باشد. انتخاب موضوع نيز كه در اين ده دوره تغييري نكرده است و موضوعها همچنان قديمي و تكراري هستند. اغلب تئاترها در مورد آب، كشاورزي و بهورزي و.. حرف مي زنند. هنوز كه هنوز است مسئولان جشنواره تعريف مشخصي ازتئاتر كاربردي - ترويجي ارائه نكرده اند، به همين دليل تئاترهاي جشنواره از نظر موضوعي نيز به درستي كاركردهاي آموزشي و ترويجي ندارند. بااين همه اگر تئاتر ترويجي هنوز سرپا مانده به دليل اشتياق و تلاش كساني است كه همچنان به روستا و روستايي علاقه مندند. نكته: . به اعتقاد تعدادي از هنرمندان تئاتر پس از گذشت ده دوره از برگزاري جشنواره روستا هنوز تعريف مشخصي از تئاتر كاربردي - ترويجي ارائه نشده است. كوروش جديديان. دبير، آموزش و پرورش كه به عنوان سرپرست يك گروه تئاتري به اين جشنواره نيز آمده، گفته است: ما از يك محيط خيلي كوچك به اين جشنواره آمده ايم و مشكلات زيادي داريم، از كمبود امكانات رنج مي كشيم برخورد نامناسب مسئولان فرهنگي شهر بويژه مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي است. به خاطر يك فرصت. مسعود سميعي. كه با كارگرداني نمايش تيام (ويژه كودكان ) در دهمين جشنواره روستا حضور يافته، نيز گفته است: تنها به اين دليل به اين جشنواره آمده ام كه از فرصتي كه براي اجراي تئاترم در اختيارم مي گذارند استفاده كنم. من اگر مي خواستم از طريق ديگري نمايش خودرا به اجراي عمومي بگذارم بايد حداقل ده ماه منتظر تصويب متن و شش ماه هم در انتظار سالن مي ماندم. وي معتقد مسئولان است جشنواره پس از گذشت ده دوره هنوز سياستگذاري مشخصي ندارند. علي رغم نظر مسعود سميعي جعفر دهقان، بازيگر معتقد است: جشنواره روستا با وجود كاستيها، محل خوبي براي بيان انديشه ها، عقايد و مسائل روستايي است. جشنواره روستا با بهره گيري از انديشه هاي سازنده مي رود كه هنر روستا را در نظام فرهنگي به عنوان يك اصل مطرح و جايگاهش را تثبيت كند. فخري خوروش نيز در مورد اين جشنواره گفته است: فرهنگ و هنر روستا، اصيل، ناب، بكر و ملي است و بايد به آن بيش از پيش پرداخته شود. نفس برگزاري جشنواره روستا را به اندازه وجود آب براي ماهي ضروري مي دانم. نكته: يك هنرمند شهرستاني گفته است: اگر بودجه برگزاري جشنواره روستا صرف ساخت كتابخانه و خريد كتاب براي روستاهاي كشور مي شد تاثير بيشتري بر رشد فرهنگ، آموزش، ترويج و توسعه انساني در روستاها مي گذاشت. زنان بازيگر. نكته: .زنان شهرستاني به خاطر بازي در تئاتر هم در خانه و هم در جامعه با مشكلات زيادي روبه روهستند. نرگس سليماني دختر جوان كردستاني كه به خاطر بازي در تئاتر احساس غرور و شادماني مي كند، گفته است: من تئاتر را خيلي دوست دارم اما مادرم با بازيگري ام مخالف است و مي گويد انگشت نماي خلايق مي شويم. اما پدرم ديدگاه مثبتي در اين مورد دارد او بود كه مادرم را قانع كرد تا در تئاتر بازي كنم. فارا عليشاهي. دختر 18 ساله اي كه با خشنودي زيادو براي اولين بار در يك تئاتر بازي كرده است نيزگفت: مردم شهرستان به دختري كه در تئاتر بازي مي كندجور ديگري نگاه مي كنند اما خانواده ام مشوق خوبي براي من هستند. ما به روستا عشق مي ورزيم علي لدني دبير جشنواره روستا نيز گفته است: برخي اظهار مي دارند كه جشنواره روستا علي رغم بخشهاي متعددي كه هريك مي تواند جشنواره اي بزرگ و مستقل باشد، آنچنان رنگ و بويي ندارد،؟ چرا به اعتقاد ما دليل آن روشن و بديهي است زيرا ما و شما روستا را در كنار ديگر مسائل و مشكلات اين مرز و بوم نمي بينيم. روستا گمشده است و بر فرهنگ و هنر اصيل و بومي غبار فراموشي نشسته است. جشنواره روستا مصمم است كه روستا را فرياد بزند و بگويد: روستا و روستايي عزيز كشور! ما به تو عشق مي ورزيم و جايگاهت را باور داريم. ژيلا بني يعقوب