Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-3010S1

Date of Document: 1996-08-07

برگزيدگان جشنواره تئاتر دانشجويان آموزشكده هاي فني كشور . رشت - خبرنگار همشهري: جشنواره تئاتر دانشجويان آموزشكده هاي فني كشور كه از 10 تا 15 مرداد ماه جاري در رشت برپا بود با معرفي نمايشها و هنرمندان برگزيده، به كار خود پايان داد. هيات داوران جشنواره از ميان اثر 16 به نمايش درآمده نمايشنامه هاي وقت انتخابنوشته جعفر شيريني از آموزشكده همدان، راز سر به مهر نوشته منصور محمدي از آموزشكده رشت ومظلوم تاريخ نوشته رضا نظري از آموزشكده زنجان را به عنوان آثار برتر و نمايش بي چرا زندگان از آموزشكده اصفهان را به عنوان اجراي برتر انتخاب و معرفي كرد. همچنين در رشته كارگرداني علي ياوري، منصور محمدي و مهران اميدواري رتبه اول تا سوم را كسب كردند و ناصر منتظر شهري و سيدمحمدرضا ميري به عنوان بازيگران برتر برگزيده شدند.