Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-3006S1

Date of Document: 1996-08-07

رفت و آمد خودروها در شهرسائوپولو برزيل محدود شد . سرويس شهري: آلودگي شديد هوا موجب اجراي طرح محدوديت ترافيك در سائوپولو بزرگترين شهر برزيل شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه فابيو فلدمن وزير محيطزيست برزيل اعلام كرد محدوديتها در كيفيت هواي سائوپولو با 15 ميليون نفر سكنه /2 8كه ميليون وسيله نقليه در آن وجود دارد موثر است. براساس اين طرح هر درصد 20روز از ماشينها براساس تفكيك شماره خودرو به زوج و فرد از عبور و مرور در خيابانها منع مي شوند. در اين طرح پيش بيني شده اگر شهروندي مقررات را رعايت نكند 100 دلار جريمه شود و اگر اين امر تكرار شود اين جريمه هر بار تا 800 دلار اضافه مي شود. حداقل حقوق ماهانه در برزيل 112 دلار است.