Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-2992S1

Date of Document: 1996-08-07

پيشرفت در مذاكرات اتحاديه اروپا و كرواتهاي بوسني در باره آينده موستار . موستار - خبرگزاري فرانسه: گفتگوهاي نمايندگان اتحاديه اروپا با كرواتهاي بوسني براي متقاعدكردن آنها به شركت در شوراي شهر موستار، به مراحل پاياني خود نزديك شده است و توافق نهايي بسيار محتمل به نظر مي رسد. مقامهاي اتحاديه اروپا ديروزمذاكره با رهبران كرواتهاي بوسني را در شهر موستار از سرگرفتند. روز دوشنبه به دنبال سه روز مذاكره فشرده و پيگير، معضلات موجود حل نشد و اين امر تشكيل شوراي مشترك شهر را در اين شهر جنوبي بوسني با بن بست روبه رو ساخت. شكل گيري اين چنين شورايي در ضمن جنبه آزمايشي نيز داشت و در صورت موفقيت مي توانست الگوي ساير شهرها شود.