Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-2980S1

Date of Document: 1996-08-07

دقت كنيد! سودجويي از نوع ديگر اخيرا ديده شده است كه برخي فروشندگان كالا، راه تازه اي براي فروش به كار مي گيرند كه هرچند به ظاهر سود خريدار را مي نماياند اما در پايان بيشترين سود، از آن فروشنده است، نه خريدار، حتي سودي به مراتب بيشتر از تمامي بهاي كالا. در اين شگرد فروشنده باانتشار اطلاعيه خريداران رابشارت مي دهد كه تعدادي محدوداز فلان كالا موجود است وخريداران بايد هرچه زودتراقدام كنند و در بشارتنامه هاي بعدي يا خصوصي به خريداران اعلام مي كنند كه چون متقاضيان از تعداد كالاها خيلي بيشترندبايد با پرداخت مبلغي بين يك تا 2 هزار تومان در قرعه كشي كه به همين منظور ترتيب داده مي شود شركت كنند. ولي از آنجاكه فروشنده، قيمت كالاي خود را غيرواقعي و در مواردي تا يك چهارم قيمت روز كاهش مي دهد خريدار وسوسه مي شود و در ازاي پرداخت پولي غيرقابل برگشت شانس خود را در قرعه كشي مي آزمايد. دقت كنيم كه در شرايط حساس جامعه ما ممكن است برخي افرادبا استفاده از ابتكارهاي تازه تر منافع شخصي خود را در انواع قرعه كشي هاي مجازي و صوري بيابند و در هرصورت هوشياري و برخورد مسئولانه ناظران و متوليان اقتصادي مي تواند از رواج اين گونه سودجويي ها كه پيامد بدي دارد با تمهيدها و تدبيرهاي مناسب پيشگيري كند، زيرا اين گونه قرعه كشي ها همواره به سود خريدار نيست.