Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750517-2979S1

Date of Document: 1996-08-07

اطلاعات پزشكي 7 نشانه سرطان .پرسش: N. O.I.T. U. A.C حروف اول چه كلماتي است و چه كسي آنرا بوجود آورده و؟ چرا . دكتر روزنفلد: انجمن پزشكان درمان سرطان هفت علامت احتمال وجود سرطان را در يك فرد به گونه اي در جملاتي قرار داده است كه كلمه اول هر جمله با يكي از اين حروف آغاز شود و وقتي اين حروف در كنار هم قرار بگيرد Cautionكلمه را تشكيل مي دهد در ] فارسي به معناي احتياط [ و مفهوم جملات هفتگانه از اين قرار است: تغيير در دفعات ادرار و مدفوع، خونريزي غيرعادي و خروج مايعات و عفونت از بدن، زخمي كه خوب نشود، سفت شدن زيرپوست يا ايجاد گلوله و تومور، اختلال در هضم غذا و دشواري در بلع، تغيير ناگهاني شكل و اندازه خالهاي بدن، و بالاخره سرفه مداوم و خس خس كردن هنگام تنفس و تغيير آهنگ صدا هنگام صحبت كردن. توجه داشته باشيد كه بسياري ازانواع سرطان درمان پذير است به اين شرط كه به موقع و زودتشخيص داده شود. البته اين كار چندان آسان نيست، زيرا رشد تومور در مراحل نخست كه آنرا دوره پنهان مي خوانند نشانه اي آشكار نمي سازد. مراجعه منظم به دكتر و معاينه كامل منجر به شناسايي آن مي شود. تومور پس از اينكه رشد و نمو كند به بافت هاي مجاور فشار وارد مي آورد و توليد درد مي كند و يا براثر اين فشار رگهاي كوچك مسدود مي شود و توليد خونريزي مي كند و يا به قدري بزرگ مي شود كه با لمس كردن هم احساس مي شود و حتي به چشم ديده مي شود و در اين شرايط بر وظايف ساير ارگانهاي بدن اثر مي گذارد، با وجود اين پيش از آنكه به ساير نقاط بدن گسترش يابد قابل درمان است. چاپ دوم كتاب دكتر روزنفلدحاوي اين گونه مطالب كه ازسوي انتشارات همشهري انتشاريافته است، در كتابفروشيهاموجود است.