Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750516-2897S1

Date of Document: 1996-08-06

گزارش قرن - 1900 2000 ركورد پرواز در اروپا 1908 13 ژانويه هانري فارمن قهرمان پيشين مسابقه هاي اتومبيل راني اكنون به هوانوردي روي آورده است. وي در حضور هياتي از كارشناسان انجمن هواپيمايي فرانسه موفق شد يك كيلومتر پرواز كند و به سلامت به زمين فرود چنين آيد ركوردي از نظر مسافت پرواز در اروپا بي سابقه است و فقط برادران رايت در آمريكا تاكنون توفيق دستيابي به آن را داشته اند. اگرچه فارمن در هوانوردي تازه كار است، اما برخورداري از شهامت و دانش فني و سماجت در كار، از عوامل موفقيت او به شمار مي روند. هواپيمايش را برادران ووآزن در كارگاه كوچك خود ساخته اند وفارمن پس از بارها تمرين و كسب تجربه تغييراتي در آن داده است. اين هواپيما دو بال دارد و به موتور قدرتمندي مجهز است. زيرنويس عكس: صحنه اي از پرواز موفقيت آميزفارمن گاندي از زندان آزاد شد 30 ژانويه 1908 مهندس گاندي، رهبر هندوان مقيم ترانسوآل در آفريقاي جنوبي، به دستور مستقيم ژنرال اسماتز، فرمانرواي انگليسي از زندان آزاد وي شد در دهم ژانويه 1908 طبق راي دادگاهي در ژوهانسبورگ به دو ماه زندان بدون اعمال شاقه محكوم شده بود و جرمش اين بود كه از ثبت هويت و تمكين به مقررات جديد انگشت نگاري مهاجران هندي مقيم آفريقاي جنوبي امتناع مي ورزيد. براساس مقرراتي كه تازه وضع شده است، همه مهاجران آسيايي در آفريقاي جنوبي مكلف به ثبت نام و انگشت نگاري اما هستند، مهندس گاندي با اين اجبار به عنوان تبعيض نژادي مخالفت مي كند و بارها آسيائيها را به تظاهرات اعتراض آميز برانگيخته است. وي در جريان يكي از اين تظاهرات دستگير شد و به حكم دادگاه به زندان رفت، اما روز قبل گاندي را از زندانش مخفيانه به مقر ژنرال اسماتز، فرماندار كل در پرتوريا بردند و ديدار محرمانه دوساعته اي ميان آن دو انجام گرفت و سپس گاندي آزاد شد. پادشاه و وليعهد پرتغال ترورشدند اول فوريه 1908 كارلوس اول، پادشاه پرتغال ولوئيس فيليپ، وليعهد او، هنگام حركت با كالسكه سلطنتي در ليسبون هدف گلوله قرار گرفتند و كشته شدند. تيراندازي توسط قراولان سلطنتي كه كالسكه شاه و وليعهد را همراهي مي كردند صورت گرفت. كارلوس اول كه از سال 1889 برپرتغال سلطنت مي كرد زمامدار زيركي بود و در سال 1891 با مانورهاي ماهرانه اي بر انقلاب جمهوريخواهان فائق آمد و سپس به تدريج اقتدار پارلمان را محدود كرد و در سال 1906 با فرمانهاي جديد عملا حكومت ديكتاتوري را برقرار كرد. خودكامگيهاي او سرانجام علاوه بر جمهوريخواهان، طرفداران سلطنت مشروطه را نيز ناخرسند كرد، چنانكه سوءقصد منجر به مرگش ريشه در ميان اطرافيانش داشت. چون وليعهد هم به قتل رسيده است، سلطنت پرتغال به فرزندكهترشاه دومانوئل مي رسد. ترور نافرجام محمدعلي شاه قاجار 1908 28 فوريه هنگامي كه وام انگليس و روسيه از سوي مجلس اول ايران در 1907 1325 نوامبر هجري رد شد، يكي از مخالفان سرسخت اين وام، معين التجار تاجر سرشناس بود، و مخالفت وي نشانگر قدرت نمايندگان طبقه بازرگانان در مجلس به شمار مي رفت. اين حركت مجلس، هم روس ها را ترساند كه اميدوار بودند با كمك هاي مالي اين كشور را زير سلطه خود درآورند و هم باعث هراس دربارياني شد كه از زدوبندهاي بي حساب با دول خارجي نفع مي بردند. تصميم مجلس داير بر نظارت به حسابهاي مالي كشور منجر به تفكيك بودجه دربار از بودجه دولت شد. اين موضوع بر سوءظن محمدعلي شاه نسبت به مجلس افزود و او را به فكر يك كودتا عليه مجلس انداخت. قتل امين السلطان صدراعظم محمدعلي شاه در اوت 1907 به وسيله شخصي كه عضو انجمن مجاهدين مشروطه بود عباس آقا صراف تبريزي، شاه را متوجه خطري كرد كه از تندرويهاي اين گروه در گسترش انقلاب مشروطه به گونه مبالغه آميزي توصيف شده با بود اين حال، فعاليت هاي مرموز و دوپهلوي مجاهدين پس از انقلاب 1906 پيروزي انقلاب مشروطه حتي در چشم يك ناظر بي طرف نيز عاري از نگراني در نبود سال 1904 يك اجتماع مخفي از گروه هاي مورد بحث منجر به تشكيل يك كميته 9 نفره شد و در 1905 گروه معروف به انجمن مخفي از تركيب مليون و مذهبيون به وجود آمد. درپي آن دومين انجمن مخفي تاسيس شد كه با پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1906 هجري 1324 منحل شد. اين مجامع به بحث درباره رژيم خودكامه پادشاه مستبدي پرداخته بودند كه مي توانست به دليل دخالت خارجيان در امور داخلي كشور، به فساد گرايد. آنها برنامه هايي را براي اجرا درنظر گرفته بودند. اما، انقلاب مشروطه با تحصن روحانيون بزرگ و بازرگانان معروف و وعاظ به ثمر رسيد، نه با اقدامات كميته اقدام در مجامع مخفي كه نقش آنان بيشتر در زمينه انديشه ها بود. محمدعلي شاه كانون شايعات تهديدآميزي شد كه نتيجه آزاد گذاردن اين انجمن ها بود. بسياري از اين انجمن ها همان گونه كه مزاحم آزادي خواهان مي شدند، براي محمدعلي شاه هم دردسر فراهم مي كردند. به علاوه محمدعلي شاه اين مجامع را آزاد مي گذارد تا نهضت مشروطه را از داخل خراب كنند. بدين ترتيب با قتل امين السلطان، دوستان مرتجع شاه فرصت يافتند موضوع را نزد او بزرگ جلوه دهند و به انحلال مشروطه وادارش سازند و در فاصله سال هاي ( 13421338 19251921 هجري ) باعث شد احمد شاه فرزند محمدعلي شاه را به خاطر همين ترس بيمارگونه به بازي گرفتند، به گونه اي كه ناگزير شد از تخت و تاج سلطنت دست بردارد. در رابطه با اولين حركات آشكار محمدعلي شاه عليه مجلس شوراي ملي، در هجري 1326 فوريه 1908 سوءقصدي عليه شاه صورت گرفت. اين ماجرا جالباست، زيرا براي نخستين بار درتاريخ ايران پاي يك اتومبيل در سوءقصد به ميان آمد. بمبي به سوي اتومبيل شاه پرتاب شد، اما چون وي با كالسكه مخصوص حركت مي كرد جان سالم به دربرد. مسابقه هاي اتومبيل راني دور دنيا 1908 12 فوريه آمريكاييها براي اين كه ازاروپائيان عقب نمانده باشند، يك مسابقه اتومبيل راني دور دنيا ترتيب داده اند. آغاز اين مسابقه طولاني و بلندپروازانه از نيويورك و پايان آن در پاريس است و پيش بيني مي شود كه مدت مسابقه پنج ماه به درازا خواهد كشيد. اتومبيلران 6 در مسابقه شركت كرده اند وكله لان شهردارنيويورك در مراسمي در و 11ساعت ربع امروز با شليك تير آغازمسابقه را اعلام داشت. جمعيت كثيري از اهالي نيويورك كه ازصبح براي تماشا آمده بودند، باهيجان بسيار براي اتومبيلرانهاابراز احساسات كردند.