Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750516-2881S1

Date of Document: 1996-08-06

با تلاش پژوهشگران سوئدي: روش تازه توان بخشي اندام فلج ابداع شد .سرويس علمي فرهنگي: با پيوند سلولهاي عصبي در موشهاي قطع نخاعي، تحرك نسبي به آنها بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه پژوهشگران اعلام كردند كه مي توان اين روش را براي بازسازي نخاع انسانها نيز به كار برد. پروفسوروايز يانگ، استاددانشكده پزشكي دانشگاه نيويورك، ابداع اين روش تازه را تحول عمده اي در زمينه زيست شناسي عصبي دانسته و آن را چشمگير پرفسوريانگ خواند در مقاله خود در نشريه ساينس در مورد اين تحول چنين نوشته است: اين دستاورد پژوهشگران سوئدي، بازسازي نخاع در انسانها را امكان پذير ساخت. هنريش شنگ و همكارانش درانستيتو علمي كارولينسك دراستكهلم، عمل اتصال رابطهاي عمده عصبي را در موشها انجام داده اند. يك مانع عمده در درمان بيماراني كه آسيبديدگي نخاع دارند، عدم رشد مجدد آكسن هاي عصبي در سلولهاي عصبي ستون فقرات است كه مانع اتصال كامل سلولهاي عصبي مي شود. اما اين تحول عمده در بهبود تحرك موشهاي فلج، امكان بازسازي موثر و به كارگيري روش هاي مشابه در مورد انسانها را تقويت مي بخشد. پژوهشگران اعلام كردند پس از انجام مطالعات وسيع تر و آزمايشهاي بيشتر، مي توان اين روش را در مورد انسانها نيز به كار برد.