Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750516-2878S1

Date of Document: 1996-08-06

چگونه به انتخاب شغل فرزند خود كمك ؟ كنيم نگرش صحيح شما به كار باعث موفقيت فرزندانتان مي شود. به جاي نكات منفي كار، مسائل مثبت و سازنده آن را در منزل طرح كنيد و كار را جالب و مفرح نشان دهيد نه خسته كننده، يكنواخت و بي ارزش. به فرزندان كمك كنيد تا اصول و مهارت متناسب با مشاغل مختلف را فرا گيرند. مواردي چون، قدرت بيان، برقراري ارتباطمتناسب با ديگران، كار گروهي، صداقت، خلاقيت و ابتكار، استقلال، توان رويارويي و غلبه بر مشكلات نيز بسيار ضروري است. هرگز به مهارت و رشته هايي كه ثروت فراوان يا موقعيت اجتماعي خوبي بدنبال دارند توجه نكنيد. بلكه از نوجواني فرزندانتان را تشويق كنيد تا فعاليتهاي متفاوتي را كه به مهارت و استعداد خاصي نياز دارند امتحان كنند در غير اينصورت به توانايي و استعداد خود در انجام كارهاپي نمي برند. شادي و رضايت آينده فرزندانمان تا حد زيادي بستگي به انتخابصحيح رشته و شغل آينده دارد. اما اگر عقايد و نظراتمان را به فرزندان تحميل كنيم آيا در حقشان ظلم؟ نكرده ايم والدين چگونه مي توانند به فرزندان كمك كنند تا براساس توان، استعداد و علاقه خود همگام با تغييرات سريع جهان شغل خوبي را ؟ برگزينند ما بايد از كودكي به فرزندان كمك كنيم تا كار را هدف خودقرار دهند. از آن لذت ببرند و نه تنها وسيله امرار معاش ندانند بلكه با برنامه ريزي صحيح خود را براي آن آماده كنند. برنامه ريزي تحصيلي بايد در طي دوران كودكي فرزندان صورت گيردو نبايد از آنان انتظار داشت كه در كوتاهترين مدت بر بهترين مشاغل دست يابند. مهارتهايي را كه از كودكي به فرزندان مي آموزيد در سراسر زندگيشان مفيد خواهد بود. علاقه به يادگيري از سالهاي نخست كودكي علاقه به يادگيري را در فرزندان شكوفا وبارور زيرا سازيم در جهان امروز علاقه به يادگيري براي پيشرفت در كار بسيار مهم است. هادن نويسنده كتابنيروي كار سال 2000 مي نويسد افرادي كه در آستانه سال 2000 جذب بازار كار مي شوند با مشاغل جديدتناسب ندارند. كودكاني كه به يادگيري علاقمندند در دوران تحصيل با فرصتهاي خوب روبرو مي شوند و مدرسه را جالب و نوعي كار مي دانند. تجربه هاي مثبت در دوران تحصيل موجب رضايت شغلي آنان در آينده مي شود. جلب اگبرت مشاور شغلي اظهار مي دارد نبايد نسبت به يادگيري بي توجه بود و پس از فراغت از تحصيل آن را كنار گذاشت. يادگيري سرمايه آينده است. با كمك آن مي توانيد با تجربه هاي جديد آشنا شويد. جفري هالت نويسنده كتابنگرش به كار عقيده دارد و دربازار كار امروز و آينده آموزش و يادگيري هرگز متوقف نمي شوند. پيشرفت سريع در كار يعني نياز و علاقه به يادگيري در سراسر زندگي. چگونه مي توانيد فرزندان را به يادگيري علاقمند فرزندان؟ كنيد با مشاهده شما در هنگام مطالعه، پژوهش... به يادگيري علاقمند مي شوند. علاوه بر اين برايشان كتابهاي مفيد تهيه كنيد، تا كنجكاويشان را برانگيزد. با همكاري معلمان در جهت پيشرفت آنان پيشرفت بكوشيد مشوق كودك و تحسين والدين مهم تر از آن است. فرزندان بايد متوجه شوند كه تلاش و كوشش به موفقيت و تنبلي به شكست منجر مي شود. اما اگر بيش از توان و استعداد كودك يا نوجوان از او انتظار داشته باشيم دچار فشار رواني مي شود. جواناني كه براي كسب موفقيت تحت فشار شديد والدين هستند و در كنكور پذيرفته نمي شوند يا شغل خوبي پيدا نمي كنند سرخورده، نااميد و افسرده مي شوند و حتي برخي خودكشي مي كنند. همه بالاترين تحصيلات و بهترين مشاغل را ندارند. همه استاددانشگاه، پزشك و تاجر موفق نيستند. راههاي ديگري براي موفقيت در زندگي وجود دارد. نگرش صحيح به كارنگرش صحيح شما به كار باعث موفقيت فرزندانتان به مي شود جاي نكات منفي كار، مسائل مثبت و سازنده آن را در منزل مطرح كنيد. بسياري از فرزندان نسبت به شغل والدينشان نگرش مبهمي دارند. در صورت امكان آنان را به محل كارتان ببريد تا با محيط و نوع كار، مهارتهاي شما، همكارانتان يا محصولات كارخانه آشنا شوند. اصول مثبت كار مهم ترين مهارتهايي است كه فرزندان بايدبياموزند. به گفته اگبرت فرزندان از طريق طرحها و برنامه هاي خانوادگي مي توانند لذت موفقيت را بچشند. كار را جالب و مفرح نشان دهيد نه خسته كننده، يكنواخت و بي ارزش. فرزندان را تشويق كنيد تا در حل مشكلات كار ابتكار و خلاقيت بخرج دهند و كار را با ارزش و بخشي از زندگي خود بدانند. به فرزندان كمك كنيد تا اصول و مهارتهاي متناسب با مشاغل مختلف را فرا گيرند. بنابر عقيده فوارد فيگر در بخشهاي خصوصي، دولتي، آموزش وصنعت، نگارش موثر، صريح و روان بسيار مهم است. قدرت بيان، برقراري ارتباط متناسب با ديگران، كار صداقت، گروهي، خلاقيت و ابتكار، استقلال، توان رويارويي و غلبه بر مشكلات نيز بسيار ضروري است. يكي از بازرگانان مي گويد ما داوطلبان انعطاف پذير، مستقل وبرخوردار از ارزشهاي مثبت اخلاقي را استخدام مي كنيم. البته يافتن چنين افرادي چندان آسان نيست. كشف استعداد فرزندان فرزندانتان چه مهارت، توانايي و استعداد منحصر بفردي؟ دارند براي انتخاب شغل مناسب، فرد بايد علاقه، مهارت، انگيزه و ارزشهاي خود را كشف كند. ميلتون كييرلي نويسنده كتابشغل ما معتقد است كه استعدادتان بايد با شغل مورد نظر متناسب باشد. اين تناسب بهره وري، لذت و رضايت از كار را افزايش مي دهد. ديويد بمن مدير يكي از شركتهاي بزرگ در مصاحبه اي تاكيد كردشغل تفريح است و نه كار. به آن علاقه داشته باشيد و فعاليتي بدانيد كه در اوقات فراغت مي توانيد انجام دهيد. چگونه مي توانيد به فرزندان در كشف استعدادشان كمك؟ كنيد ريچارد نلسون بلر در كتاب برنامه ريزي شغلي تاكيد مي كند آرزو علاقه، و خواسته شما باعث مي شود عملكرد و كاراييتان بيش ازتوان و استعدادتان باشد. او براي شناخت استعداد و مهارت به افراد پيشنهاد مي كند كه مختصري از عملكرد روزانه خود در مدرسه يا محل كار و نيز سرگرمي و ورزش مورد علاقه خود را يادداشت سپس كنند آنچه را كه به بهترين نحو انجام داده و از آن لذت برده اند مشخص نمايند. در مرحله بعد ليستي از فعاليتهايي كه مستلزم مهارت خاصي هستند بترتيب براساس علاقه و عملكرد بهتر تهيه كنند تا به نقاط ضعف و قوت خود پي ببرند. هرگز به مهارتها و رشته هايي كه ثروت فراوان يا موقعيت اجتماعي خوبي بدنبال دارند توجه نكنيد. از نوجواني فرزندانتان را تشويق كنيد تا فعاليتهاي متفاوتي را كه به مهارت و استعداد خاصي نياز دارند امتحان كنند. در غير اينصورت به توانايي و استعداد خود در انجام كارها پي نمي برند. اگر در اين آزمون توانايي و استعداد فرزندتان در انجام شغلي مشخص شد چگونه مي توانيد به علاقه او به آن پي؟ ببريد شناخت مشاغل براي كمك به فرزندان در انتخاب كار متناسب با استعداد وعلاقه خود فرصتهايي را فراهم كنيد تا در مورد مشاغل مختلف اطلاعات جامع و كاملي بدست آورند. در راهنماي شغلي سي اي اس اشاره مي شود از كودكي بافرزندانتان در مورد مشاغل مختلف و مهارتهاي مورد نياز آنهاصحبت آنان كنيد را با افرادي كه مشاغل جالبي دارند آشناكنيد تا به ميزان تحصيلات و مهارت مورد نظر نقاط ضعف و قوت، ماهيت و خطرات هر شغل پي در ببرند انتخاب رشته از نظرات مشاوران تحصيلي مجرب استفاده و مدتي كارآموزي كنيد. كتاب يا مقالاتي در اين مورد برايشان تهيه كنيد. لرتا فاكسمن رئيس گروه نيروهاي انساني كمبريج در مصاحبه اي به خبرنگار لس آنجلس تايمز گفت: به فرزندانتان كمك كنيد تا با مشاغل مختلف آشنا شوند و به هر شغلي كه علاقه نشان دادند آن را بياموزند و براي آينده خود سرمايه گذاري كنند. براي مثال، پدري به پسرش كمك كرد تا هر تابستان حرفه جديدي را بياموزند. يكسال نجاري، سال بعد تعمير وسايل برقي و سال سوم بدين مكانيكي ترتيب آنان با چند شغل آشنا شدند، مهارتي آموختند و درآمد نيز كسب كردند. فرزندانتان با شناخت مشاغلي متناسب با علاقه، استعداد ومهارتشان مي توانند 2 يا 3 شغل مورد نظر را انتخاب كنند و براي آنها برنامه ريزي كنند. زيرا طي سالهاي كار شغل فرد تغيير مي كند، پس بهتر است آنان در دوران كودكي و نوجواني خود را فقط براي يك كار آماده نكنند. نقش والدين امروز در سراسر جهان فرزندان در انتخاب شغل آزاد هستند. نوجوانان و جوانان رشته و شغلشان را خودشان انتخاب مي كنند و مسئوليت آن را ما مي پذيرند فقط بايد در اين راه تشويق و كمكشان كنيم. اگر مشوقشان باشيد خوشحال و موفق مي شوند. اگر فرزندان برخلاف ميلشان يا به اجبار والدين شغلي را برگزينند ناموفق و نااميد مي شوند. به گفته دكتر گرسمن رئيس بخش ازدواج و خانواده درماني كاليفرنياي شمالي پدران و مادراني كه نياز دارند در مقام والد احساس كفايت كنند از فرندانشان انتظار دارند دكتر يا مهندس شوند، يا شغلي را كه نياز آنان را برطرف مي كند، انتخاب كنند و به تواناييهاي ذاتي خود بي توجه باشند. در حقيقت توقع زياد والدين چندان مشكل ساز نيست، بلكه فشارشديد آنان نوجوانان و جوانان را بسوي اهداف نادرست سوق مي دهد. به موفقيت فرزندانتان در رشته مورد علاقه شان اعتماد داشته باشيد و براي دست يابي به موفقيت كمكشان كنيد. وظيفه والدين بسيار مهم است. حمايت و تشويق شما در كنارمهارتهاي ذاتي، علاقه بر يادگيري و آموزش اصول اخلاقي به موفقيت و رضايت شغلي فرزندان منجر مي شود. برگرفته از: Psychology of Journal نويسنده: مايك نبت مترجم: الهام مودب