Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750514-2760S1

Date of Document: 1996-08-04

گشتي در دنياي خبرها مجلس ختم سياسي در آمريكا واشنگتن -والترشاپيروسياسي نويس آمريكائي در صفحه دوم شماره جمعه اس روزنامه يو. اي. تودي درمقاله اي، آگهي مرگ ليبراليسم آمريكائي را به اين شرح به چاپ رسانيده است: ليبراليسم آمريكائي كه در سال از 1933 مادري به نام ركود وكسادي بزرگ اقتصادي زاييده شده بود و در دست دايه اي به نام نيوديل Deal-New - گام تازه - پرورش يافته بود پس از سالها جولانگري، در سال 1994 با پيروزي محافظه كاران (حزب جمهوريخواه ) در انتخابات پارلماني ( مقننه ) آمريكا به سختي بيمار شد، و پريروز پس از دو سال بيماري ممتد، باامضاي قانون جديد رفاه اجتماعي توسط كلينتون كه آن را جمهوريخواهان كنگره تهيه كرده بودند، درگذشت. مجلس ترحيم در سرزميني به نام ايالات متحده برگزار بازماندگان مي شود اين مرحوم، در اين لحظه فقط سازمان هاي بازنشستگي و رفاه عمومي و نيز درمان رايگان كودكان و سالخوردگان هستند. مابقي بستگان، پيش از مرگ آن محروم بتدريج و به اقتضاي بيماري روز جان سپرده بودند. لطفا كارتهاي تسليت و سبدهاي گل به مناسبت اين واقعه را به دفتر سناتور موينهام Moyniham كه براي زنده ماندن مرحوم ليبراليسم آمريكائي جانفشاني بسيار كرد، بفرستيد. به سالخوردگان، زنان خانه دار و كودكان خانواده هاي فقير، كه ديگر كمك موثري بدست نخواهند آورد تسليت مي گوئيم و براي آنها صبر بزرگ آرزو داريم. بااجراي قانون جديد، به جاي كمك مالي و رفاهي بدون عوض به مادران بدون كار، به آنهاكار داده مي شود. كمك مالي به مهاجران سالخورده و بيكار حذف مي شود و سالمندان بايد قسمت بزرگي از هزينه درمان خود را برعهده بگيرند و... قوانيني كه بااجراي قانون جديدلغو مي شوند در ميان روشنفكران آمريكاراههاي موازي مبارزه با سوسياليسم خوانده مي شدندكه لغو آنها نشانه آن است كه ديگر كاپيتاليسم آمريكا از سوسياليسم، آن هراس را نداردكه براي مردم رفاه رايگان تامين كند، و كمك به فرد ضعيف، ديگر در قاموس كاپيتاليسم معنا نخواهد داشت. حزب دمكرات آمريكا كه شش دهه نگهبان نيوديل بود و دو سال پيش انتخابات را باخت از امضاي اين طرح قانوني توسط يك رئيس جمهوري عضو اين حزب اظهار تاسف كرده است. اين واقعه در سه - چهار روز گذشته خبر اول رسانه هاي آمريكا بوده است كه ديگر در آن كشور به ضعفا كمك قابل ملاحظه اي نمي شود. فريب آمريكايي در جنگ غرب باعراق لندن - سرلشكر انگليسي كوردينگلي فرمانده نيروهاي انگليسي در جنگ غرب با عراق به مناسبت سالروز اين جنگ گفت قرار بود شهر كويت توسطيك لشكر 12 هزار نفري انگليسي از دست نيروهاي صدام خارج شود و سربازان انگليسي به دليل اينكه انگليس استقلال كويت راهنگام دادن استقلال به آن تضمين كرده بود آماده شده بودند كه هرگونه تلفات سنگيني را تحمل كنند تا از احترام امضاي سياستمداران خود در سال محافظت 1960 كرده باشند. افسران آمريكائي كه حدس مي زدند ارتش عراق شهر كويت را به استالين گراد تبديل خواهد كرد و جنگ خانه به خانه تلفات سنگيني خواهد داشت، پذيرفته بودند كه حمله به شهر كويت توسط لشكر ويژه انگليس معروف به موش هاي صحرا صورت گيرد، اما در آخرين روز، پس از اينكه متوجه شدند عراق در شهر كويت دست به دفاع نخواهد زد و به علاوه واحدهاي گارد جمهوري عراق را خارج ساخته و سربازان وظيفه را به جاي آنها گمارده است، در يك لحظه استراتژي را تغيير دادند و براي اينكه كويتي ها را مرهون خود سازند، لشكر انگليسي موش صحرا را مامور حمله به خاك عراق كردند و سپاه تفنگداران دريائي خود را روانه شهر كويت ساختند كه عراقيها در آن مقاومت چنداني نشان ندادند. هنگامي كه به آنها اعتراض كردم كه؟ چرا گفتند شما از راه عراق كويت را مورد حمله قرار دهيد، زيرا مي دانستند كه تا رسيدن ما از راه عراق به كويت، آنها قبلا شهر را اشغال كرده اند و.. به اين ترتيب ما فريب آمريكاييها را خورديم. جعل عقدنامه و طمع جاعل .تمپا - جعل گواهينامه ازدواج (عقدنامه ) پس، از مرگ يك زن از جمله وقايعي است كه ندرتا صورت مي گيرد. ديروزرابرت ماير آمريكايي 55 ساله ساكن شهر تمپا، ايالت فلوريدا، به اتهام چنين جعلي بازداشت شد. وي از ديرزمان مي دانست كه بانوكنستانس سوول 49 ساله كه به يك بيماري صعبالعلاج مبتلا بود و ثروت سرشاري داشت ورثه درجه اول ندارد. رابرت پس از اينكه اطلاع يافت كنستانس درگذشته است با جعل يك گواهينامه ازدواج كه در آمريكا يك ورقه يك صفحه اي بيش نيست و تنها هويت زن و شوهر در آن درج مي شود، مدعي شوهربودن او را كرد كه مدتها به دليل ناسازگاري، جدا از هم زندگي مي كردند و به اين ترتيب به خانه كنستانس كه ديگر زنده نبود تا به او نق بزند اثاث كشي كرد كارتهاي اعتباري او وساير اسناد را بدست آورد و در همان چند روز اول دهها هزار دلار از حسابهايش برداشت كه همين افراط باعث سوءظن پليس شد. پليس فتوكپي گواهينامه ازدواج (جعلي ) را به شهري كه آنرا صادر كرده بود فرستاد و پس از اينكه جواب شنيدجعلي است رابرت را كه شانس استفاده از همه ثروت را بدست نياورده بود، بازداشت كرد. كويت مركز كشف كارتهاي جعلي اعتباري .كويت - فرودگاه بين المللي كويت اين روزها مركز كشف كارتهاي اعتباري جعلي ودستگيري دارندگان آن شده است. در چند روز اخير 20 مورد از اين كارتهاي جعلي در اين فرودگاه كشف شده است. در ميان دستگيرشدگان يك آمريكايي نيز ديده مي شود. دارندگان اين كارتها هنگامي كه درصدد خريد از فروشگاههاي فرودگاه و يا خريد بليت مسافرت و نيز دريافت پول نقد از شعب بانك با اين كارتها بودند دستگير شده اند. رواج كارتهاي اعتباري جعلي كه در فرودگاهها بجاي چك و پول به كار مي رود اين روزها يك معضل جهاني شده است. رشوه .هنگ كنگ - بانوچن - پو -سوم ساله 65 نايبرئيس بورس هنگ كنگ متهم به هشت مورد رشوه گيري شد و بازپرس دادسرا براي او سه ميليون دلار قرار تامين صادر كرد. اين زن متهم است كه در رابطه با فروش و مبادله سهام و نيزجابه جائي مقامهاي بورس، ازچهار شركت رشوه گرفته است. وي سالها عضو شوراي بورس هنگ كنگ بوده است.