Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750514-2758S1

Date of Document: 1996-08-04

دقت كنيد! بي اطلاعي از مقررات مدتي پيش، اعلام شده بود كه هر مسافر ايراني مي تواند مجموعا شش متر قاليچه از كشور خارج كند. ظاهرا اين مقررات اخيرا تغيير كرده و مسافر فقط مي تواند مجموعا سه متر قاليچه به خارج ببرد. اين تغيير مقررات متاسفانه در رسانه هاي گروهي بازتاب چنداني نداشت و بسياري از مسافران از اين تغيير مطلع نشدند. نتيجه اين كه پيش از هر پرواز انبوهي قاليچه به دفتر پست فرودگاه تحويل مي شود تا به نشاني صاحبانش پست شود و اين در حالي است كه معمولا اين كار در آخرين دقايق سوار شدن به هواپيما بايد انجام شود كه دلواپسي مسافران را براي جاماندن از سفر درپي دارد. بويژه آن كه بسياري از مسافران شهرستاني هستند و به درستي نمي دانند كدام نشاني خود را به پست بسپارند تا مطمئن شوند كه حتما به مقصد خواهد رسيد. اين گونه مقررات اگر با دقت كافي در رسانه هاي گروهي منعكس نشود و همه مردم از آن باخبر نشوند دشواريهاي فراواني براي خانواده پيش مي آورد و دفتر پست فرودگاه را با تراكم مراجعه كننده روبه رو مي كند كه در فرصتي اندك بايد تمامي كارهاي اداري اين مجموعه ها را به دقت انجام دهند. اين وظيفه به عهده روابط عمومي هاست كه بادقت و وسواس تغيير مقررات رابايد در اختيار جامعه بگذارند.