Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750514-2752S1

Date of Document: 1996-08-04

كار بزرگي آغاز كرده ايم دير آمديم، اما... مي رسيم مهندس دانايي مقدم: طراحي كامل خودروي ون توسط مركزتحقيقات و نوآوري صنايع خودرومراحل پاياني خود را طي مي كند مهندس اصغر خسروشاهي: ما مي توانيم با توجه به امكانات و تخصص هاي موجود صنعت كشورمان خودروساز شويم و نبايد موجبات دلسردي فعالان اين صنعت فراهم شود تجربه خودروسازي درتمام كشورهاي موفق جهان كه توانسته اند باورود به اين صنعت به تكنولوژي و توانايي صادرات آن دست پيدا كنند، حاكي است كه صنعت بسيار سودآور، اشتغال زا و ارزش افزوده آقرين خودروسازي بايد تا مدتهاي طولاني تحت حمايتهاي جدي و همه جانبه دولت و ملت در برابر نوسانات اقتصاد داخلي وتهاجمات بين المللي قرار داشته در باشد غير اين صورت، تصور توفيق اين صنعت در جهان رقابت فشرده كنوني، دشوار و حتي ناممكن مي نمايد. در كشور ما، گرچه اكنون پايه هاو مايه هاي صنعت خودروسازي نيرومندتر از آن است كه به چنين حمايت فراگيري نيازمند باشد، اما دست كم انتظار نمي رود كه اين صنعت مهم اقتصاد ملي در برابر هجوم امواج ناملايمات و حملات خودروهاي خارجي رها بماند. واقعيت اين است كه با وجود عمر 40 ساله صنعت خودروسازي در ايران اين صنعت تنها از پايان جنگ تحميلي به اين سو تحولات دروني و بنيادين را آغاز كرده است و هنوز به پاره اي حمايتهاي دولتي وكشوري نيازمند است. اما اگر به جاي اين ياوريهابنا باشد كه خودروسازها ازتامين نقدينگي گرفته تاگشايش اعتبار براي واردات مواد اوليه، زد و بندهاي سياسي و جناحي، خريد تداركات، روش فروش محصولات... موانع، اساسي روبه رو باشند، چگونه مي توان انتظار داشت كه در ميانه هجوم بيرحمانه شركتهاي بين المللي براي بلعيدن كوچكترين بازار داخلي خودروسازي كشورها، بتواند زنده بماند وبه پويايي و بالندگي اميدوار ؟ باشد نقشه جهان را كه xابعادي 3040 سانتيمتر دارد از يك پوشه قطور بيرون آورده و روي ميز گشوده و با دقت در آن نگاه در مي كند جاي جاي اين نقشه به جاي نام كشورها، علامت بنگاههاي بزرگ خودروساز جهان حك شده است. نگاهي به من مي كند و مي گويد: اين نقشه تقسيم بازارهاي جهان را به وسيله بنگاههاي بزرگ خودروساز جهان نشان مي دهد. خوب كه دقت كني، مي بيني برخلاف جنگ ظاهري كه اين بنگاهها با هم دارند، دربسياري از نقاط جهان با يكديگر اشتراك منافع دارند. وي ادامه مي دهد: در شرايط حاضرسرمايه هاي موجود در بنگاههاي خودروساز بزرگ جهان به صورت فراشركتي و فرامليتي درآمده وتفكيك آنها از يكديگر كاردشواري است. وي مي افزايد: غولهاي خودروساز در جهان با يكديگر اشتراك منافع پيدا كرده اند و كمتر اجازه مي دهند كه در جهان شركتي خودروساز به معناي واقعي شود. مهندس دانايي مقدم ادامه مي دهد: اگر خوب در نقشه دقت كنيم مي بينيم كه ايران جزوبازيگران جهاني صنعت خودرو در جهان نيست و همين كار را مشكل مي كند. ما اگر بخواهيم جزو بازيگران اين عرصه شويم، بايد تلاش زيادي كنيم. دلسرد نكنيم. مهندس اصغر خسروشاهي قائم مقام مدير عامل شركت ايران خودرودر حالي كه با اشتياق به تلويزيون كه فيلمي ويديويي ازمراحل طراحي پيكان جديد را نشان مي دهد نگاه مي كند، توضيح مي دهد: صنعت خودروسازي در بسياري از كشورها جزو صنايع استراتژيك است و به دليل گستردگي آن موتور رشد و توسعه ساير صنايع است. خسروشاهي ادامه مي دهد: تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، به دليل وجود درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و بي ميلي صاحبان صنايع خودروسازي اقدامات اندكي براي ساخت خودرو در داخل انجام شده و تمايل به مونتاژ زياد بوده است. وي مي افزايد: واقعيت اين است كه كشورمان از سال 1371 به اين سو اقداماتي جدي براي خودروساز شدن برداشته است، اما اقدامات انجام شده در همين چند سال بسيار ارزنده بوده وما توانسته ايم گامهاي بلندي در اين زمينه برداريم. خسروشاهي مي افزايد: كشور كره جنوبي از سال 1962 تاكنون با حمايت دولت و سرمايه هاي خارجي توانسته است به اين حد برسد و مسلما ما نيز مي توانيم يك كشور خودروساز شويم. اما مردم بايد صبر كنند و نبايد موجبات دلسردي فعالان اين صنعت فراهم شود. درهمين 4 ماه اول امسال 20 درصد از عيوب پيكان برطرف شده است. از او مي پرسيم، آيا گفته هاي كساني را كه معتقدند كاهش قيمت پيكان به دليل افت كيفيت آن است را؟ مي پذيريد وي پاسخ مي دهد: كساني كه اين مطالب را به صورت گسترده در ميان مردم شايع مي كنند يا از دسته دلالان هستند يا از آن دسته كساني هستند كه از طريق واردات خودروي خارجي سودهاي كلان مي برند و الان با كاهش قيمت پيكان متضرر شده اند. در كجا ايستاده ايم طراحي خودرو يكي از دشوارترين مراحل براي شركتي است كه مي خواهد از مرحله مونتاژ به ساخت و توليد برسد. دانايي مقدم مي گويد: طراحي كامل يك مرحله 10 خودرو دارد. مرحله اول تعريف محصول مورد طراحي است و ساخت آن با مواد غيراصلي در ابعاد يك دهم. پس از اين مرحله، طراحي - مهندسي بدنه خودرو است و ساخت مدل يك پنجم و پيش بيني عملكرد و بهينه سازي و بررسي مسائل آئروديناميك، تست تونل باد روي اين مدل. طراحي بدنه و استخراج بخش هاي مختلف، تزئين صندلي و ساخت خودرو در اندازه اصلي مرحله سوم و چهارم از طراحي است. طراحي دقيق اجزا مرحله پنجم ساخت است قطعات نمونه، ساخت خودروي نمونه و آزمايش خودروي نمونه، آماده سازي و انتشار اسناد مهندسي - طراحي، ساخت قالبهاي اصلي، تجهيز خط توليد و آماده سازي براي مونتاژ مراحل پنجم تا نهم براي طراحي خودرو محسوب مي شوند. در پايان مرحله دهم، توليد آزمايشي دستگاه 50 پيكان و صدور مجوز توليد انجام مي شود. او مي گويد: در حرف آسان است كه اين مراحل را با سرعت طي كنيم، اما در عمل زماني بين 4 تا 5 سال نياز است تا طراحي انجام شود. مي پرسم: ايران در كدام مرحله قرار؟ دارد وي معتقد است: ايران در اواخر مرحله هشتم و اوايل مرحله نهم است و اميدواريم كه بتوانيم در يكي - دو سال آينده طراحي كامل خودرو را در داخل انجام دهيم. گزارش توليدكنندگان 1374سال خودرو در كشورتلاش دارند تا ساخت داخل كردن قطعات خودروهاي توليدي خود راافزايش دهند. تازه ترين گزارش انتشاريافته نشان مي دهد، ساخت قطعات پيكان در داخل در حال حاضر به 100 درصد خودروي سپند 94 درصد كاميون 608 خاور به درصد 66 كاميون 808 خاور معادل 66 درصد نيسان 224 معادل 82 درصد جيپ صحرا معادل 52 درصد كاميون ولوو 28 درصد كاميون ايويكو 18 درصد ميني بوس ايويكو 47 درصد اتوبوس شهابخودرو 71 درصد جيپ پاژن درصد 55 نسيم ( پرايد ) ساده 40 درصد صبا ( پرايد ) لوكس 38 درصد تراكتور 285 MF 77 درصد رسيده است. يك كارشناس صنعتي مي گويد: باتوجه به اينكه ساخت داخل كردن قطعات خودرو در كشور به تازگي آغاز شده است، مي توان اميدوار بود كه پس از گذشت چند سال كشورمان از واردات قطعات خودرو كاملا بي نياز شود و از يك طرف در مصرف ارز صرفه جويي شود و از سوي ديگر در پيمودن مسير خوداتكايي در صنعت خودرو گام بلندي بردارد. خبرهاي خوش در طول برنامه اول گامهاي بلندي در زمينه سياستگذاري مناسب در صنعت كشور برداشته شده است كه ايجاد مراكز تحقيقاتي از جمله اين اقدامات مثبت محسوب مي شود. مهندس دانايي مقدم مي گويد: كار احداث اين مركز با 3 هدف ايجاد دفاترطراحي - مهندسي خودرو و تجهيزبراي تحقيقات توسعه اي، ايجاد آزمايشگاهها و كارگاهها وتجهيزات و تحقيقات تجربي وطراحي و ساخت خودروي جديد از سال 1369 آغاز شد و از سال 1373 كار خود را آغاز كرده است. وي مي افزايد: طراحي كامل خودروي ون توسط اين مركزمراحل پاياني خود را مي گذراند. همچنين طراحي وانت پرايد نيز توسط اين مركز به پايان رسيده است و تا پايان امسال توليد و به بازار عرضه خواهد شد. دولت و صنعت خودروتجربه اكثر كشورهاي در حال توسعه كه هم اكنون مراحل توانسته اند، مختلف را در رسيدن به صنعت خودروسازي پشت سر بگذارند و صاحب خودروي ملي نشان شوند، مي دهد كه نقش دولتها در تامين منابع مالي و هموار كردن اين مسير براي شركتها نقشي چشمگيرو كاملا موثر بوده است. اصغر خسروشاهي مي گويد: با توجه به اينكه صنعت خودرو مي تواند در اشتغال زايي كشور سهم زيادي داشته باشد ولي بايد پذيرفت كه از طرف ديگر براي افزايش قدرت رقابتي شركتهاي ايراني در مقابل رقبا، حمايت هاي مالي دولت لازم است. دانايي مقدم نيز معتقداست: دولت مي تواند با سياستگذاريهاي مناسب از دشواريهاي احتمالي در امر دستيابي به صنعت مستقل خودروسازي كاسته و شركتها را در اين راه كمك كند. وي معتقد است، بدون حمايتهاي دولت پيمودن اين مسير دشوار به نظر مي رسد.