Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750514-2738S1

Date of Document: 1996-08-04

تاثير بر روح شهر و شهرنشينان گزارشي از نمايشگاه عكس نقاشي هاي ديواري تهران در نگارخانه منطقه يك بايد در شهري پر دود و غبار با ديوارهايي مملو از رنگهاي خنثي يا مرده را با رنگها و نقشها، كسالت و انقباض محيط را به شادابي، نشاط و انبساط خاطر تبديل كرد نقاشي ديواري را مي توان به عنوان يك مقوله جدي در امرزيباسازي شهر تهران مورد بررسي قرار داد. امري كه تاثيربه سزايي بر روح و روان شهروندان سردرگم، خموده و پرمشغله شهر بزرگ و شلوغي مانند شهر تهران خواهد داشت و سوال اين است كه آيا همه اين نقاشي ها درست، به جا، متناسب با محل و روحيه شهروندان؟ هستند اين سوالات انگيزه اي شد براي انجام طرح عكاسي نقاشي هاي ديواري شهر تهران چرا كه فقط ابزار قدرتمندي مانند عكاسي مي تواند در راستاي يافتن پاسخ اين سوالات ما را ياري دهد. به همين جهت مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران از طريق نگارخانه منطقه يك آثار عكاسي نقاشي هاي ديواري كامران فريدوني را از 24 تير تا 6 مرداد ماه در معرض ديد عموم مردم قرار داد. در اين عكسها ورود نشانه هايي مانند انسان، طبيعت و تلفيق آنها با نقاشي هاي ديواري كمپوزيسيونها و تصاوير زيبايي راايجاد كرده است. كامران فريدوني عكاس اين مجموعه متولدو 1341 دانشجوي رشته عكاسي است. وي از سال 1366 كار عكاسي را به صورت حرفه اي شروع كرد. و در چند نمايشگاه عكس از جمله نخستين نمايشگاه عكس سالانه ورزشي ايران، يازدهمين جشنواره عكس سينماي جوان، دومين جشنواره دانشجويي و اولين نمايشگاه عكس از كهنسالان شركت كرده است. فريدوني در زمينه عكاسي معتقد است: بي ترديد بايد در روشن كردن ويژگي كاربردي و مستند بودن عكس كوشش كنيم تا عكاسي عكس، و عكاسان جايگاه درست و اصولي خود را بيابند. وي در مورد نمايشگاه خود و انگيزه برپايي آن مي گويد: از اواخر سال به 71 واسطه تغييرات سريعي كه بر روي در و ديوار شهر صورت مي گرفت راغب شدم از فضاهاي شهري كه نقاشي هاي ديواري در آن نقش عمده اي داشتند، عكس بگيرم. فكر مي كنم نقاشي هاي ديواري به لحاظ رنگشان بيشتر نظر شهروندان را جلب مي كند. بنابراين، جسته و گريخته عكاسي از اين مقوله را تا سال 73 ادامه دادم. پس از هماهنگي با خواسته ها و نظرات مركز، بخش مورد نظر رااز كل پروژه نقاشي هاي ديواري كه تا پيش از آن انجام داده بودم، در زماني مدت 6 ماه تكميل كردم و سپس حدود 80 عكس از بين 800 عكس از طرح ياد شده در اين نمايشگاه به معرض ديد عموم گذاشته شد. فريدوني ادامه مي دهد: فكر كردم چنانچه تعدادي از عكسهاي طرح مذكور را كه موثر بر روح و چهره شهر و شهرنشينان است در يك مكان مناسب به نمايش در آيند، چشمگيرتر خواهد بود و شايد به اين ترتيب، مردم و بويژه دست اندركاران را براي ادامه و بهبود ارائه نقاشي هاي مذكور از هر نظر بيش از پيش ترغيب خواهم كرد. همچنين در عين حال اين طرح مي تواند به عنوان شناسنامه مستند و مصور بخشي از نقاشي هاي ديواري شهر تهران مورد استفاده قرار گيرد. با انجام اين طرح و بررسي آن مي توان تا حدي به اين پرسش ها پاسخ گفت كه آيا تعداد پراكندگي نقاشي هاي ديواري در سطح مناطق مختلف شهر تهران مناسب و متناسب با نياز هر منطقه؟ است آيا نقاشي ها با تكنيكهاي مناسب اهداف خاص آن اجرا؟ شده اند آيا نبايد در اجراي موضوعي برخي از آنها تناسب با روحيه شهر و شهروندان در نظر گرفته؟ شود به نظر من بايد از نظر موضوعي خواسته عموم يا اهداف مفيد اجتماعي در نقاشي ها منعكس شود. بايد در شهري پر دود و غبار با ديوارهاي آجري و سيماني مملو از رنگهاي خنثي يا مرده را با رنگها و نقشها; كسالت، خمودي و انقباض محيط را به شادابي، نشاط، تندرستي و انبساط خاطر تبديل كرد. همچنين مي توان از ويژگيهاي هنرهاي ديگر نيز براي طراوت و تنوع بخشيدن به فضاي كسالت بار شهري سود جست. گزارش: زهره سليماني