Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750511-2728S1

Date of Document: 1996-08-01

رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب براي ارتقاء كيفي برنامه هاي صدا و سيما . سرويس سياسي: زن در اسلام از نظر معرفت، انديشه و قرب به خداوند مانند مرد است و نبايد در برخورد با زنان با افراط و تفريط و دون شان آنان رفتار شود. رهبر معظم انقلاب در بازديد خوداز سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با بيان مطلب فوق در جمع مسئولان و دست اندركاران بخشهاي مختلف اين سازمان تاكيدكردند: تلاشهاي مجموعه صداوسيماحقيقتا مثبت و قابل توجه است و منجر به شمول و گسترش صداوسيما، تاثيرگذاري، جلب رضايت و ارائه خدمت قابل تقدير شده است. مقام معظم رهبري هدف اصلي ازبازديد از صدا و سيما را گواهي حسن عمل سازمان بر شمردند وفرمودند: تلاشهاي ارجمند و كارهاي بزرگي در اين سازمان انجام شده كه اميدواريم خداوند نيز از آنها راضي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم قانع نشدن به پيشرفتهاي حاصل شده تصريح كردند: بايد هر قدمي كه انسان بر مي دارد افق پيشرفت را در نظر او گسترده تر كند، چون كمال بشر بي نهايت است و حد و مرزي نمي شناسد. مقام معظم رهبري حضور صداوسيما در متن حوادث كشور، نشاط محسوس مسئولان دست اندركاران و كاركنان سازمان صداوسيما براي خدمت، درك لزوم سازندگي - فرهنگي، هدفداري و سردرگم نبودن، هم جهتي تمامي بخشهاي صداوسيما، توسعه كمي و كيفي و ايجاد تغييرات در سازماندهي مجموعه صداوسيما را از جمله نتايج ملموس فعاليتهاي سالهاي اخير اين سازمان خواندند و افزودند: تدين و گرايشهاي انقلابي در سازمان خيلي بيشتر از گذشته به چشم مي خورد و اين بسيار بسيار مهم است. حضرت آيت الله لاريجاني رئيس خامنه اي، سازمان صداوسيما را فردي متعهد، متعبد و لايق توصيف كردند و فرمودند: اين خصوصيات تا جايي كه مي توان مشاهده كرد در مسئولان مختلف اين سازمان وجود دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي صداوسيما را آميزه اي از تكنيك، علم، ايمان و ظرافت خواندندو افزودند: در اين مجموعه عظيم و پيچيده در ارائه هر كاري و هر اثري بايد هنر به عنوان ابزاري توانا به كار گرفته شود. مقام معظم رهبري با اشاره به تلاش برخي از عناصر ناباب براي سوءاستفاده از دستگاه عظيم صداوسيما در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي افزودند: اين دوران از صدا و سيما گذشته است، اما نبايد به اين اكتفا كرد و صدا و سيما بايد با اثرگذاري ديني ارتقاي سطح فكري مردم و آنها را به مرحله فرزانگي نزديك كردن، افزايش و تعميق قدرت تفكر و تحليل مردم در عرصه هاي مختلف زندگي از جمله مسائل سياسي و آشنا كردن آنها با عمق ارزشهاي ديني و انقلابي - همان گونه كه امام را حل عظيم الشان فرمودند - به عنوان يك دانشگاه عمومي به همه قشرها حتي روستائيان مطلب بياموزد و اين مهم از عهده هيچ كس جز شما ساخته نيست. حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: علاوه بر اين در همه برنامه هاي ديني صداوسيما نيزبايد به طور كامل از عوام زدگي پرهيز كرد و محتواي عميق وعالمانه و هنرمندانه اي درآموزشها و برنامه ديني به وجود آورد، البته در اين زمينه برنامه هاي بسيار خوبي نيز در صداوسيما ديده مي شود اما لازم است اين نوع برنامه ها گسترش كافي يابد. حضرت آيت الله خامنه اي بااشاره به ذوق و قريحه ملت مسلمان ايران افزودند: بايدزمينه اي فراهم شود كه اين استعداد شكوفا شود و هنرهاي سنتي و اصيل اين ملت رونق دوباره يابد. به گزارش واحد مركزي خبر مقام معظم رهبري با اشاره به لزوم پرهيز از هر گونه برخوردنامناسب با زن در برنامه هاي صداوسيما فرمودند: در اسلام زن ومرد داراي وظايف و مسئوليتهاي مشترك و نيز اختصاصي هستند كه بايد به دقت شناخته و تبليغ شود. زن باري بر دوش همسر خود نيست و نبايد مطابق الگوهاي غربي و غير اسلامي معرفي شود. مقام معظم رهبري تاكيد كردند بايد در صدا وسيما به گونه اي با مقوله زن برخورد شود كه مكرمت و شان خانوادگي او بدرستي در جامعه تبيين شود. حضرت آيت الله خامنه اي بااشاره به پيشرفتهايي كه در برخي از بخشهاي صداوسيما از جمله درزمينه درست نويسي و درست خواني صورت گرفته افزودند: در همه برنامه هاي صداوسيما بايد معيارها و موازين زبان و ادبيات فارسي كاملا رعايت شود. حضرت آيت الله خامنه اي بااشاره به برجستگي هاي موجود درتوليدات هنري صداوسيما برخي كمبودهاي موجود را يادآور شدند و فرمودند: فيلمها و ديگر توليدات صداوسيما بايد از ويژگي بومي و ايراني بودن به طور كامل برخوردار باشد. مقام معظم رهبري با اشاره به ضعيف بودن هنر طنز در صداوسيماو مطبوعات گفتند: طنز سخني جدي و تفهيم حقيقت بدون تلخي و با لعاب نازك انديشي و نازك گويي، ظريف كاري و لطيف پردازي است و با مقوله فكاهي و مطايبه متفاوت است و اين امر بايد در موضوعات گوناگون مورد توجه قرار گيرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي بااشاره به نتايج و خيرات و بركات به كارگيري جوانان مومن، صادق و با نشاط افزودند: از تجربه افراد مجرب نيز بايد استفاده كرد، اما تربيت جوانان مومن، فعال و بانشاط بايد مورد توجه كامل مسئولان و برنامه ريزان صداوسيما قرار داشته باشد. مقام معظم رهبري در پايان ابراز اميدواري كردند: صدا و سيما با ادامه پيشرفتها و فعاليتهاي جاري به الگويي همه جانبه - بويژه از حيث جذابيت، فراگيري و پركاري - تبديل شود. در اين مراسم پيش از سخنان مقام معظم رهبري، لاريجاني رئيس سازمان صداوسيما با تشكر ازبازديد رهبر معظم انقلاب اسلامي از اين سازمان گفت: با توجه به عنايت رهبر عظيم الشان انقلابعشق به تلاش چشمگير در مجموعه مسئولان و كاركنان صداوسيما به وجود آمده است; به گونه اي كه ميزان توليدات سيما دو برابر شده و در بخش صدا 130 درصد رشد به وجود آمده است و در مجموع روزانه 400 ساعت برنامه از شبكه هاي مختلف صداوسيما پخش مي شود. رئيس سازمان صداوسيما همچنين اعلام كرد: همزمان با بازديد مقام معظم رهبري از صداوسيما پخش شبكه چهار سيما در 17 منطقه ديگر كشور آغاز شد و بهره برداري از مركز جديد اصفهان، پروژه مركز توليد و پخش راديو اراك و پروژه توسعه مركز يزد شروع شد، ضمن اين كه مركز جديد خبر با هزينه اي بالغ /3 5بر ميليون دلار آغاز و كلنگ احداث ساختمان جديد دانشكده صداوسيما به زمين زده شد. در پي ديدار رهبر معظم انقلاباز سازمان صدا و سيما، رئيس اين سازمان ديروز در نامه اي مراتب تشكر مديران و كاركنان سازمان صدا و سيما را از آيت الله خامنه اي ابراز داشت.