Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750511-2683S1

Date of Document: 1996-08-01

براي خودروساز شدن دير آمده ايم... اما مي رسيم كشوري كه بتواند طراحي و مهندسي كند، بسازد، توليد كند و در بازارهاي جهاني فروش مستقل داشته باشد خودروساز تلقي مي شود سالانه حداقل 170 تا 200 هزار خودروي سواري دربازار داخلي مورد تقاضاست كه يا بايد آنها را ازطريق واردات تامين كرد يا از طريق خودروسازان داخلي. برآوردهاي موجود نشان مي دهد كه چه در ايران و چه ساير كشورها، صنعت خودروسازي در كنار بخش مسكن، دوعامل اصلي ايجاد رونق در اقتصاد ملي و تحرك بخشيدن به فعاليتهاي توليدي به شمار مي آيد; زيرا اين هر دو فعاليت مهم اقتصادي، هريك دهها صنعت و انواع مشاغل پيراموني و وابسته را به چرخش درمي آورند و در مجموع مي توانند به مثابه موتور رونق بخش اقتصاد عمل كنند. با توجه به اينكه با هر ميزان دستيابي به خودكفايي وپيشرفت در عمق ساخت داخل، قدرت رونق دهي وايجاد ارزش افزوده در بخش خودروسازي نيز بيشتر مي شود، صنعت توليد خودرو در كشور ما را مي توان يكي از عوامل بسيار موثر در به حركت در آوردن چرخهاي اقتصادي و صنعتي كشور به شمار آورد. واقعيت اين است كه در مورد برخي خودروها، عمق ساخت داخل عملا به بيش از 90 درصد رسيده و اكنون ساخت نيروي محركه ديفرانسيل گيربكس ها، شاسي، اتاق.. و، حتي طراحي و مهندسي بدنه و قطعات خودرو در كشور، به هيچ وجه يك آرزو نيست. اگر اين بخش همچنان مورد حمايت باشد، با توجه به نياز به دست كم سالانه 200 هزار خودروي سواري در كشور كه در صورت عدم ساخت حتما بايد از خارج - و به بهايي چندين برابر - وارد شود، ظرف چند سال آينده بروز تحولات باز هم ريشه اي تر، دور از دسترس نيست. به اين اعتبار و نيز برخاسته از تعريفهاي علمي، اكنون صنعت خودروي ملي در ايران به عنوان آرزويي به ديرينگي استقلال طلبي ما در عصر نوين، تا حد زيادي تحقق يافته و در بيش از دو مدل خودروي سواري تبلور پيدا كرده است. نگاه كن، حواسش نيست، همين طوري دارد به طرف ديوار پيش مي رود. يك كاري كن، صدايش كن، بوق الان بزن، به ديوار مي خورد... مرد ميانسال كه كنار يك راننده خودرو در داخل يك مركز تحقيقاتي در حال عبور بود، با چشماني از حدقه درآمده، نعره مي زد تا راننده خودروي جلويي را متوجه كند كه چه خطري او را تهديد مي كند، اما راننده خودرو، انگار كه گوش نداشت و يا با چشمش با نمي ديد برخورد وحشتناك خودرو به ديوار، صدايي مهيب فضاي مركز تحقيقاتي را پر كرد و مرد ميانسال پس از كمي مكث به سرعت خود را به صحنه تصادف رساند تا كاري كند. هنگامي كه او به نزديكي خودروي تصادف كرده رسيد وقصد داشت تا راننده را از خطر برهاند، در پشت فرمان يك آدمك آهني را ديد كه دستهايش را محكم به دور فرمان حلقه زده است. تعجب كرد و خود را كمي كنار كشيد. در همين لحظه صحنه تصادف از نور چراغهايي كه به خودرو مي تابيدند، چند برابر روشن تر از پيش شد و صداي خفيفي خوب برخاست كه به اطراف نگاه كرد، دوربينهاي فيلمبرداري را ديد كه از صحنه تصادف فيلمبرداري مي كنند، بدون اينكه فيلمبرداري پشت دوربينها باشد. مهندس مسعود دانايي مقدم، مديرعامل مركز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو مي گويد: اينجا محل آزمايشگاه تصادف مخرب اين مركز است و در اين محل توانايي خودروها در تصادف از ابعاد گوناگون اندازه گيري مي شود. مهندس دانايي مقدم مي گويد: هر كشوري كه بخواهد از -مرحله مونتاژكاري خودرو گذر كرده و به يك خودروسازتبديل شوند، بايد تعدادي از اين آزمايشگاهها راداشته باشند تا بتوانند آزمايشهاي لازم براي خودروهايي كه قصد توليد آنها را دارند انجام دهند. وي مي گويد: اين آزمايشگاه هم اكنون در اين مركزراه اندازي و به بهره برداري رسيده است. هزار 2 ميليارد دلارجرج بوش رئيس جمهور امريكا در سال 1992 با لشگري از توليدكنندگان خودرو امريكايي به ژاپن رفت و جنگ خودرو را علني كرد. تحت فشار رئيس جمهور وقت امريكا، سازندگان خودرو در ژاپن قبول كردند تا پايان سال مالي 951994 معادل 19 ميليارد دلار قطعات يدكي از توليدكنندگان امريكايي خريداري كنند. بنابه گزارش روزنامه ژاپني نيهون كيزاي ارزش قطعات خريداري شده توليدكنندگان وسايط نقليه ژاپني از امريكا در سال 961995 با 10 درصد به ميليارد 22رقم دلار رسيده است. به گزارش خبرگزاري آناتولي تركيه، شركت كره اي كيا با همكاري يك گروه صنعتي - بازرگاني تركيه يك كارخانه توليد و مونتاژ خودرو مي سازد. اين گزارش مي افزايد: سرمايه گذاري براي اين كارخانه ميليون 50 دلار است و در سالهاي اول ساخت ميزان كارخانه، استفاده از وسايل و ادوات توليد تركيه در خودروها 25 درصد است كه اين ميزان به 50 درصد مي رسد. شركت كياي كره جنوبي سالانه بيش /13 5از ميليارددلار فروش دارد و توليدات اين شركت به 130 كشورجهان صادر مي شود. از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش شركت مي دهد، خودروسازي تويوتاي ژاپن 257 هزار دستگاه خودرو از انواع كرولا و اسپرينتز خود را كه در ژاپن به فروش رفته با هزينه عملياتي /4 5معادل ميليارد دلار از خريداران بازپس مي گيرد. روزانه دهها خبر از سوي خبرگزاريهاي جهان در موردفعاليت شركتهاي بزرگ خودروساز مخابره مي شود كه نشان دهنده وسعت اين صنعت در جهان است. مهندس مسعود دانايي مقدم. مديرعامل مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو مي گويد: حجم معاملات سالانه خودرو - بدون صنايع جانبي و بدون در نظر گرفتن ارزش معاملاتي قطعات يدكي - معادل 2 هزار ميليارد دلار است. به عبارت ديگر، ارزش معاملاتي خودرو در جهان دريك سال معادل درامد ارزي 130 سال حاصل از صادرات نفت كشورمان است. بايد خودروساز شويم صنعت خودروسازي در كشورهاي توسعه يافته، سهم بزرگي از توليد ملي را تشكيل مي دهند، به طوري كه براساس آمارهاي /12 7موجود درصداز توليدات صنعتي /10 2 امريكا درصد از توليدات صنعتي در اروپاي غربي /9 3و درصد از توليدات صنعتي ژاپن از صنايع خودروسازي است. پژوهشگران شركت صنعتي و مهندسي فن گستر در پژوهش خود پيرامون تصوير صنعت خودروسازي در جهان مي نويسند: سياست گذاران بر اين باور هستند كه صنعت خودروسازي به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي موجب صنعت، ايجاد تحرك بزرگي در ساير صنايع مي شود كه ضمن توسعه اشتغال در سطح وسيع، به مثابه موتوري در رشد صنعتي كشورها عمل مي كند. منوچهر غروي. مديرعامل، شركت ايران خودرو نيزمدعي است، در حال حاضر بيش از هزار واحد توليدي سازنده قطعات خودرو كه مسئوليت ساخت حدود 2200 نوع قطعه به تعداد 200 ميليون قطعه را برعهده دارند زمينه اشتغال زايي حدود 180 هزار نفر در اين صنعت فراهم شده است. مهندس دانايي مقدم. نيز با تاييد اينكه ميزان اشتغال زايي در صنعت خودرو رقم چشمگيري مي گويد است: در طول 3 دهه گذشته سرمايه گذاري عظيمي در اين صنعت انجام شده است و هزاران متخصص ورزيده در اين صنعت وجود دارند. وي ادامه مي دهد: حفظ و توسعه اين سرمايه گذاري ها و استفاده از تخصص نيروي انساني اين صنعت به اضافه تقاضاي بازار داخلي براي حداقل سالانه 170 تا 200 هزار خودروي سواري از عواملي هستند كه مي توان با استناد به آنها مدعي شد كه بايد خودروساز شويم. آيا؟ چگونه توليدكنندگان بزرگ خودرو در كشورمان نظيرايران خودرو، سايپا، پارس خودرو و... داراي ويژگيهاي مورد نياز كارخانه هاي خودروساز هستند و اصولا خودروساز به چه شركتي گفته مي شود و براي خودروساز شدن چه مراحلي را بايد طي؟ كرد اينها سوالاتي است كه از مهندس دانايي مقدم مي كنم واو با حوصله پاسخ؟ مي دهد مهندس دانايي مقدم مي گويد: براي اينكه يك كشور را بتوان خودروساز ناميد بايد اين 3 مرحله را پشت سرگذاشته باشد. در مرحله اول هر كشوري - به ويژه كشورهاي در حال توسعه - واردات خودرو ساخته شده را در دستور كاردارند. در اين مرحله، اين دسته از كشورها، خدمات پس از فروش را خود ارائه مي كنند، نگهداري و انجام تعميرات خودروها و در نهايت مونتاژ خودرو در كشوري مفروض را مي توان پايان مرحله اول دانست. به گفته مديرعامل مركز خدمات و نوآوري صنايع ساخت خودرو، بعضي از قطعات، ساخت قطعات مهمتر و توليد انبوه در مرحله دوم قرار دارند كه هر كشوري بايد براي خودروساز شدن اين مرحله را پشت سر بگذارد. در مرحله سوم، طراحي محصول و طراحي روش ساخت وفروش مستقل در بازارهاي جهاني قرار بنابراين دارند كشور يا شركتي كه بتواند طراحي كند، مهندسي كند، توليد بسازد، كند و در بازارهاي جهاني بتواند فروش مستقل داشته باشد، خودروساز تلقي مي شود. مي پرسم: با اين تفاسيري كه داريد، آيا ايران يك كشور خودروساز ؟ است مهندس دانايي مقدم با تاسف مي گويد، خير. ايران در ابتداي مرحله سوم و در انتهاي مرحله دوم است. وي تاكيد مي كند، ما در انتهاي مرحله دوم قرار داريم و اين بدان معناست كه بخشي از اقدامات لازم در اين مرحله انجام نشده است.