Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750510-2643S1

Date of Document: 1996-07-31

رهبر معظم انقلاب: جمهوري اسلامي ايران انديشه اي نو و پيشنهادي تازه به بشريت است . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع مديران وكاركنان سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران از فعاليتهاي انجام شده در اين سازمان طي ساليان اخير به عنوان تلاشي جهادگرانه، قوي، متكي منسجم، به اصول و داراي اهداف خوب و روشن ياد كردند و تداوم اين تلاشها را براي نيل به سطحي مطلوب و در حد انتظار از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ضروري دانستند. مقام معظم رهبري در اين اجتماع كه در مسجد بلال سازمان صدا و سيما برگزار شد اين سازمان را در نظام اسلامي ايران داراي اهميت مضاعف توصيف كردند و فرمودند: جمهوري اسلامي ايران به مفهوم يك انديشه نو وپيشنهادي جديد به بشريت است و براي مردم جهان و ملت ايران يك مجموعه معقول و برخوردار از فكر و انديشه اي سازنده و گره گشا محسوب مي شود. در دنياي امروز كه انديشه معنوي، منسجم، منطقي و خردمندانه مشتري زيادي دارد بشريت بشدت نيازمند پيشنهاد جديدي است كه جمهوري اسلامي ايران آنرا عرضه مي كند. حضرت آيت الله خامنه اي به وجود دشمنان زياد و تبليغات پرحجم آنان عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره كردند و فرمودند: شايد در دنيا هيچ كشوري وجود نداشته باشد كه به اندازه جمهوري اسلامي ايران مورد تهاجم سازمان يافته صهيونيستها و رسانه هاي استكباري متكي به پول و سياست قرار داشته باشد. هدف دشمنان ايران اسلامي از اين تهاجم سازمان يافته تاثيرگذاري بر افكار عمومي ملت ايران از يكسو و تاثيرگذاري بر افكار عمومي مردم جهان از سوي ديگر است و براي مقابله با اين تلاش دشمن مسئوليت بسيارسنگيني متوجه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است. رهبرمعظم انقلاب اسلامي قدرتهاي استكباري را در جلوگيري از تاثيرگذاري درخشندگي هاي ايران اسلامي در جهان ناتوان خواندند و فرمودند: انقلاب اسلامي ايران به مقتضاي آن كه يك پيام نوين بود بازتاب وسيعي رادر ميان ملتهاي جهان پيدا كرد و ترديدي نيست كه تبليغات سازمان يافته و منظم دشمنان اسلام نمي تواند از تاثير درخشندگي هاي نظام مردمي و متكي بر ارزش هاي معنوي ايران كه از فسادهاي رايج دستگاههاي سياسي جهان پيراسته است، جلوگيري كند. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان به حوادث تروريستي كه در برخي از نقاط جهان از جمله ايالات متحده آمريكا بوقوع پيوسته است اشاره كردند و فرمودند: كساني كه براي دروغ گفتن و دروغ نوشتن از دستگاه هاي صهيونيستي مزد مي گيرند بااستفاده از حوادث تروريستي انگشت اتهام را به سوي نظام اسلامي و ملت ايران دراز كرده اند و اين در حاليست كه سنگين ترين مسئوليت ها در پاسخ گويي به اين ياوه گويي ها و نيز تنوير افكارعمومي مردم مظلوم و بي دفاع دنيا متوجه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است و براي اين منظور صداوسيما بايد امكانات خود را توسعه دهد. حضرت آيت الله خامنه اي تروريسم را به سبب تعارض و تضاد آن با امنيت آحادانساني مذموم و محكوم دانستند و فرمودند: امروز در كشورهاي غربي و درراس آنها در ايالات متحده آمريكا وحشت از تروريسم در همه جا سايه انداخته است. آيا آنها از خود سئوال كرده اند كه مسئول اين وضع وحشتناك كيست و آيا سران كشورهاي غربي قادر به پيدا كردن مجرم اصلي خواهند روزي كه بود وحشتناكترين شيوه هاي ترور نسبت به ملت ايران اتفاق افتاد آمريكابا آغوش باز تروريست ها را پذيرفت و آنها را به عنوان مهمان مورد حمايت خود قرار داد. جمهوري اسلامي ايران آن روز به آنان گفت كه اين آتش دامان خود شما را خواهد گرفت. اما آنان باور نكردند و امروز آن اتفاق بوقوع پيوسته است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيان ماهيت عاملان تقويت تروريسم فرمودند: تروريسم را كساني تقويت كردند و توسعه دادند كه تروريستهاي معترف ومفتخر به اقدامات تروريستي را با آغوش باز در كشور خود پذيرفتند و نام هاي خوب وپاك را بر آن عناصر ناپاك گذاشتند. رئيس جمهور كنوني آمريكابه نامه سركرده يكي از گروه هاي تروريستي پاسخ محبت آميز و تشويق كننده داد و براي آنان ماهانه تعيين كرد. بذر فاسد تروريسم را كه رژيم آمريكاپرورش داد در همه جا رشد خواهد كرد و اين تازه اول كار است و هنوزدنباله خواهد داشت. مقام معظم رهبري باهشدار به حاميان تروريسم جهاني فرمودند: كشورهاي حامي تروريسم بويژه آمريكا كه دولت تروريسم صهيونيستي را تقويت كرد وهمچنان آنرا تقويت مي كند بايد بدانند كه چوب تروريسم را خواهند خوردواين تازه آغاز راه است. آنان اگر صادق هستند ومجرم اصلي تروريسم و رشدآن را در دنيا جستجو مي كنند بايد حقايق رامورد توجه قرار دهند و اگرحقايق را درنطر نگيرند قادر به علاج اين بيماري نخواهند بود. حضرت آيت الله خامنه اي از تلاش هاي انجام شده در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير و نيز فعاليتهاي مربوط به طرح مساله دفاع مقدس در كشور طي دوران جنگ تحميلي تقدير و ابراز رضايت كردند وفرمودند: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران حركت خوبي را آغاز كرده است و اين حركت بايد ادامه پيداكند. ملت ايران در داخل بايد ازاين رسانه به عنوان يك دانشگاه عمومي استفاده ببرد و در بيرون مرزها نيز ملت هابايد اين زبان گويا را حس كنند، نداي او را بشنوند و پيام او را بگيرند. رهبر انقلاب اسلامي در پايان سخنانشان اهميت صدا و سيما را در بيان حقايق و تنوير افكار عمومي مورد تاكيد قراردادند و خطاب به كاركنان اين سازمان فرمودند شمابايد كار خودرا قدر بدانيد، آنرا مغتنم بشماريد وبه آن اهميت بدهيد و وظيفه خود را آن چنان كه مايه رضاي خدا است به انجام برسانيد.