Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750509-2531S1

Date of Document: 1996-07-30

گشتي در دنياي خبرها آزمايش هاي هسته اي جهان پاريس - آزمايش هسته اي پريروز چين كه بسيار پيشرفته بود شمار آزمايشهاي هسته اي جهان را به رقم 2047 از سال رسانيد. اين 1945 چهل و پنجمين آزمايش هسته اي چين بود. تاكنون آمريكا 1030 آزمايش اتمي و روسيه 715 آزمايش انجام داده است ولي تعداد سلاحهاي اتمي روسيه 27 هزار و آمريكا 22 هزار است. آزمايش پريروز چين چند كلاهكي بوده است. نخستين اظهارات تلويزيوني وزير دفاع تازه روسيه . مسكو - ژنرال ايگور روديونف وزير دفاع تازه روسيه در نخستين اظهارات تلويزيوني خود پس ازانتصاب به اين سمت، گفت: اظهارات رهبران ناتو كه گسترش اين پيمان به سوي شرق تهديدي براي روسيه نيست صرفا رديف كردن واژه ها پشت سر هم است. به چه دليل ناتو نيروهاي خود را با همان ظرفيت سابق حفظ كرده؟ است، چه نيتي؟ دارد، چرا مي خواهد حوزه عمل خود را تا مرزهاي روسيه گسترش؟ دهد اينها پرسشهايي است كه هر روس صاحب فكر و عقل از خود مي كند و به هراس مي افتد. ژنرال روديونف سپس گفت: درغرب هر كس مي كوشد كه ما راقانع كند كه با گسترش ناتوموافقت كنيم، ولي هيچكس به مانمي گويد كه منطق اين كار چرا چيست، ناتو مي خواهد گسترش مگر يابد، جنگ سرد تمام نشده است، مگر پيمان ورشو منحل نشده است، هدف اصلي و نيت باطني از اين كار؟ چيست. از تاريخ نتيجه گيري مي كنيم و به حرفهاي ديگران و استدلال و فشار آنها توجه نمي كنيم. تاريخ پندآموز و معلم بزرگي است. روسيه ] در جنگ جهاني دوم 27 ميليون كشته و [داد ما اندرزهاي اين معلم و قاضي عادل را از نظر دور نمي داريم و كارهاي خود را با آن تطبيق مي دهيم. ما تصميم داريم براي روسيه ارتشي فراهم آوريم كه كافي باشد، ارتشي حرفه اي با تحرك زياد، تكنولوژيك و در عين حال باصرفه. ممكن است كه از نظر حجم، اين ارتش كوچكتر باشد اما به گونه اي خواهد بود كه خواهد توانست وظايفش را در قبال وطن به خوبي به انجام برساند. ژنرال روديونف افسر يك تانك نظامي 60 ساله ناسيوناليست چپگرا شناخته شده است. سرگرداني خانواده هاي كامبوجي ميان دو فرهنگ . پنوم پن: آمار بيمارستانهاي حوادث و پرونده هاي وارده به دستگاههاي قضائي كامبوج ومعاينات پزشكي قانوني اين كشور نشان مي دهد كه از هر شش بانوي شوهردار كامبوجي يك نفرشان از دست شوهر كتك خورده است و از هر 12 نفر زنان كامبوج يك نفر به علت شدت كتك خوردگي، و مجروح شدن، در بيمارستان بستري شده است و هر سال پانصدهزار پرونده نزاع خانوادگي و بدرفتاري شوهران نسبت به همسرانشان در دستگاههاي قضائي اين كشور تشكيل مي شود. مددكاران اجتماعي كه دردستگاههاي قضائي كامبوج كارمي كنند گفته اند كه علت روزافزون بودن اين تضعيف حوادث، ارزشهاي كهن خانواده دركامبوج به دليل تماس مردم كامبوج با غرب است. آنها با اين تماسها و آشنائيها، در حال از دست دادن ارزشهاي كهن فرهنگ خود هستند. و بدينسان براي انگليس جاسوسي مي كردم مسكو -اوبوخف يك كارمندوزارتخارجه روسيه و مامور به كار در اداره امور آمريكاي شمالي اين وزارتخانه و عضوگروه كاهش اسلحه آمريكا و روسيه كه پنج ماه پيش متهم به جاسوسي براي انگليس شده بود ديشب در يك مصاحبه تلويزيوني اتهام وارده به خود را پذيرفت و گفت كه در قبال دريافت هرماه دو هزار دلار از انگليس گزارشهائي را براي آن كشور تهيه مي كرد. اين گزارشها بيشتر در باره روابط روسيه و آمريكا و نحوه مذاكرات دو كشور پيرامون كاهش تسليحات بود. وي گفت كه انگليسها براي راضي كردن او به دادن اين گزارشها، هفت هزار دلار هم قبلا داده پرداخت بودند ماهانه دو هزار دلار سواي آن پول بود. وي در پاسخ اين پرسش كه چرا حاضر به جاسوسي و خيانت به وطن خود شده بود، تنها گفت: شرايط زندگاني وي را از قبل محكوم و مجبور به جاسوسي كرده بود. اوبوخف در پاسخ سئوال ديگري كه علاوه براطلاعاتي كه در اختيار خود او بود، چگونه اطلاعات ساير سازمانهاي سياسي روسيه را تهيه مي كرد، گفت: كارمنداني را كه مي دانستم اطلاعات مورد علاقه انگليسها را در اختيار دارند به شام و يا ناهار دعوت مي كردم و ضمن صحبت عادي مطالب را كسب مي كردم. كارمندان ساده و بدون غل وغش به آساني مطالب خود را در يك محاوره معمولي در اختيار همكارشان مي گذارند و به اهميت قضيه ابدا توجه نمي كنند. الكسي اوبوخف سپس گفت كه اطلاعات حاصله را مي نوشت وطبق قرار قبلي دراتوبوس برقي مسكو سوار مي شد كنارپنجره مي نشست و همينكه چشمش به مامور شيك پوش انگليس كه ترجيح مي داد مقابل يك رستوران منتظر شود، پاكت حاوي گزارش را از پنجره اتوبوس برقي بيرون مي انداخت. اوبوخف گفت كه پس از 18 ماه فعاليت جاسوسي دستگير شد و.... دلفين هاي مهربان . قاهره - رويتر: دولفين هاي درياي سرخ ديروز يك ساله 29جهانگرد انگليسي را كه دچار حمله يك كوسه شده بود، نجات دادند. مارتين ريچاردسون كه در ساحل مرسي بركه نزديك شهرالطور صحراي سينا و حومه شرم الشيخ براي شنا وارد دريا شده بود ناگهان با حمله كوسه روبه رو شد. ساير شناگران فريادهاي او را مي شنيدند كه استمداد مي كرد و مي گفت كه نمي خواهد در درياي سرخ بميرد. در آن لحظه هيچيك از شناگران و ساحل نشينان دريا جرات نزديك شدن به او را نداشتند، ولي با فرياد از نگهبان ساحل كه در قايق خود نشسته بود كمك خواستند. هنگامي كه نگهبان به ريچاردسون رسيد متوجه شد كه چند دلفين، شناگر گرفتار را در ميان گرفته اند و دو دلفين ديگر چند قدم دورتر سرگرم جنگ وگريز با يك كوسه هستند و كوسه يكي از آنها را مجروح كرده است. نگهبان ساحل، مارتين ريچاردسون را كه از چند نقطه بدن مجروح شده بود و دچار خونريزي شديدبود به بيمارستان الطوررسانيد و بستري كرد. شناگران بعدا گفتند كه دلفين ها پس ازانتقال مارتين از محل، جملگي به جان كوسه افتادند و در حالي كه سروصدا راه انداخته بودند كوسه را حمله كنان از ساحل دور ساختند و به قسمت عميقتر دريا كشاندند.