Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750509-2524S1

Date of Document: 1996-07-30

تهران 80 پويا سبز پاك و روان فرهنگ شهر و شهر نشيني در ايران سابقه چندين سده اي دارد و تهران مي تواند فرهنگ سنتي و مذهبي شايسته خود را به عنوان مركز يك كشور اسلامي به دست آورد شهرپاك، شهرروان، شهرسبز، شهري با فرهنگ و غني و شهري با بافت سنتي و تجهيزاتي مدرن هدفهاي برنامه بزرگ تهران 80 راتشكيل مي دهند. اخيرا شهرداري تهران با توجه به هستار تهران و نيازهاي آينده، بزرگترين طرح مطالعاتي و برنامه ريزي كاربردي را به نام تهران - 80 تدوين و تهيه كرده است. كه در صورت اجراي كامل آن ماواي 13 درصد جمعيت كشور به يكي از زيباترين و سالم ترين شهرهاي منطقه بدل خواهد شد. غلامحسين كرباسچي -شهردار تهران مي گويد: در اين طرح جوانب زندگي شهري متناسب با استانداردهاي زندگي در شهرهاي بزرگ و پرجمعيتي چون تهران در نظر گرفته شده است. اين طرح تا سال 1380 تهران را به عنوان مركز ايران اسلامي در رديف سالم ترين و زيباترين شهرهاي جهان قرار خواهد داد. برنامه بزرگ تهران - 6هدف 80 با بنيادين براي يك ساله 6دوره طراحي شده است: شهرپاك، شهرروان، شهر سبز، شهري با فرهنگ و غني و شهري بابافت سنتي و تجهيزاتي مدرن، هدفهاي اين برنامه را تشكيل مي دهد. دراين راستا طي 6 سال و از هم اكنون با گسترش 65 كيلومتر مربع از شبكه معابر شهري احداث 64 تقاطع همسطح اصلاح معابر و تقاطع ها در 500 نقطه شهري مكان 155راه اندازي ورزشي تفريحي فرهنگي و... روبه رو خواهيد بود. مقوله گسترده شهر پاك با توجه به نقش آن در ارتقاي رفاه فردي و اجتماعي، در توسعه شهر تهران از جايگاه ويژه اي برخوردار است و دستيابي به آن مستلزم در نظر گرفتن عوامل آلوده ساز محيط زيست شهري است. عبدالرسول تفصلي - معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران مي گويد: ميزان آلودگي در سال 1380 با صرف 700 ميليارد ريال به كمتر از 50 درصد كاهش خواهد يافت. آلودگي صدا نيز كه تاكنون مورد بررسي و توجه قرار نگرفته، در اين سالها شناسايي شده و از نفوذ صداهاي غيرمجاز به مناطق مسكوني و غيره از طريق ايجاد نوارهاي سبز و ديوارهاي حفاظتي جداكننده بين محل هاي ايجاد آلودگي صدا با ساير مناطق جلوگيري شده و همچنين حذف و انتقال كاربري هاي ايجادكننده آلودگي صوتي به مناطق مناسب، موجب كاهش اثرات منفي اين آلودگي خواهد شد. عمليات اجرايي ايجاد شبكه جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب تهران نيز در مناطق جنوبي و شمالي از هم اكنون آغاز شده و تا پايان سال 1380 بخش عمده اي از آن مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت كه همراه با اصلاح شبكه توزيع آب آشاميدني شهر، قسمت قابل توجهي از آلودگي محيط زيست و آب و خاك شهر را برطرف خواهد كرد. تهران - 80 شهر روان شهر روان شهري است كه مردم آن بتوانند در زماني مناسب، سفرهاي درون شهري خود را بين محل سكونت و كار يا براي تامين مايحتاج و تفريح و استراحت به انجام رسانند. تا سال 1380 تهران با هزينه اي معادل 302 ميليارد تومان داراي شبكه بزرگراهي به هم پيوسته اي خواهد بود كه پاسخگوي نياز شهري به بزرگي تهران است. به گفته كارشناسان، احداث اين شبكه سرعت متوسط سفرهاي شهري را حداقل به دو برابر اكنون خواهد رساند و بخش قابل توجهي از ترافيك كشنده مركز شهر حذف خواهد شد. هندسه معابر بويژه تقاطع ها در سطح شهر تهران به عنوان يكي از عوامل اصلي بروز مشكلات و كندي ترافيك تا سال 1380 مورد اصلاح و بهسازي جدي قرار خواهد گرفت. تهران در سال 1380 دست كم از دو خط سراسري مترو برخوردار خواهدبود و با اصلاح و توسعه و تجهيز سيستم اتوبوسراني، تاكسيراني و ميني بوسراني سهم جابه جايي سيستم هاي حمل و نقل عمومي شهر تهران به حدود 80 درصد از سفرهاي شهري خواهد رسيد و مشكلات رفت و آمد در تهران تا حدودي حل خواهد شد. از سوي ديگر، ايجاد سيستم هاي كنترل و نظارت پيشرفته بر جريان گذر در شهر، همراه با اطلاع رساني و آموزش شهروندان در استفاده صحيح از امكانات نيز موجب ايجاد امكان دسترسي سهل و سريع به تمامي نقاط شهر خواهد شد و بدين ترتيب شهروندان تهراني در سال 80 مي توانند براي انجام سفرهاي شهري با كسب اطلاعات لازم از رسانه هاي عمومي و مراكز اطلاع رساني ترافيكي، از قبل برنامه ريزي كنند و حداقل زمان و هزينه را براي رسيدن به اهداف خود بكار برند. تهران: شهر 80 سبزنتايج تحقيق كارشناسان مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران نشان مي دهد تا سال 1380 حدود 35 ميليون مترمربع از زمينهاي شهر تهران به بوستان و فضاي سبز 154 ميليون مترمربعي كنوني افزوده خواهد شد و سرانه فضاي سبز از حدود 23 مترمربع براي هر نفر /26 6به مترمربع افزايش خواهد يافت. در اين طرح حاشيه تمام بزرگراهها و معابر اصلي به فضاي سبز تبديل و آب مورد نياز فضاي سبز توسط شبكه اختصاصي تامين، گونه هاي گياهي مناسب شناسايي و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بوستانهاي موجود به امكانات ورزشي، فرهنگي و تفريحي تجهيز مي شود. هم چنين، دسترسي عمومي و متناسب شهروندان به فضاي سبز ميسر خواهد گرديد. تهران: فرهنگ 80 غني ديري است كه تهران با فرهنگ كهن در شرف از دست دادن هويت خويش فرهنگ است شهر و شهرنشيني در ايران سابقه چندين سده اي دارد و تهران مي تواند فرهنگ سنتي و مذهبي شايسته خود را به عنوان مركز يك كشور اسلامي به دست آورد. تا سال 1380 در اكثر مناطق تهران امكان دسترسي به مراكز فرهنگي ورزشي و تفريحي مورد نياز فراهم خواهد شد. ايجاد تفريح گاههاي خانوادگي، مجموعه هاي فرهنگي ويژه بانوان، كتابخانه ها، اماكن ورزشي، رستوران و چايخانه، هنرسرا، باغ وحش، دفتر اطلاعات جهانگردي، توسعه و تجهيز مدارس، نصب علائم راهنماي شهري، مكانهاي مذهبي و فرهنگي و طرحهاي آموزش همگاني در زمينه فرهنگ شهرنشيني و بهره وري مناسب از امكانات شهري، بهسازي بافت و بدنه هاي ساختماني با ارزش، ايجاد تاسيسات اقامتي و جهانگردي و انجام طرحهاي مطالعاتي لازم، از جمله اقداماتي هستند كه در اين راستا صورت خواهند گرفت. در اثر اجراي اين برنامه شاخص ميزان دسترسي به مراكز فرهنگي در تهران از 3751 نفر براي هر مركز به 3400 نفر خواهد رسيد. تهران - 80 شهر پويايكي از مشكلات عمده تهران نبود سيستم هاي اطلاع رساني و نيز كندي حركت فعاليتهاي اداري است. در سال 1380 شهروندان تهراني براي انجام يك كار واحد نيازمند مراجعه به محلها و مراكز مختلف در گوشه و كنار شهر نخواهند بودو كوشش مي شود امكان پاسخگويي به نيازهاي اداري و خدماتي شهروندان در نزديكترين فاصله از محل سكونت به وجود آيد. هم چنين، با استفاده از بولتن ها و باجه ها و مراكز اطلاع رساني، هر شهروند مي تواند چگونگي رسيدن به خواسته خود را بررسي كرده و از سردرگمي بين ادارات و مراكز رهايي يابد. مراكز اطلاع رساني درتمامي ساعات شبانه روز اطلاعات مورد نياز شهروندان را از طريق رسانه هاي گروهي و باجه هاي مجهز به آخرين سيستم هاي مكانيزه پراكنده در شهر، در اختيار شهروندان قرار خواهند داد. بافت سنتي و مدرن شهري در دنيا وجود ندارد كه داراي مسائل و پيچيدگي هاي شهري مختص به خود نباشد. تهران نيز از اين امر مستثني تراكم نيست بافت شهر مشكلات عديده اي را براي مسئولان شهر و شهروندان ايجاد كرده است. رفع اين مشكلات، سرمايه گذاري هاي كلاني را به منظور تعديل تمركز در بافت شهر طلب مي كند. به عنوان يكي از 10 كلان شهر عمده جهان، لازم است بررسي هاي همه جانبه اي در مورد اصلاح بافت شهر تهران با توجه اساسي به الگوهاي معماري شهري و محله اي به عمل آيد. همزمان با اين فعاليت ها ايمني شهر و جان و مال شهروندان در مقابل بلايا از اهميت ويژه اي برخوردار است. تجربه هاي اخير در تهران، ايران و ساير كشورهاي جهان بر اولويت توجه به اين امر گواهي دارد و حل بسياري از مشكلات موجود تهران در گرو اصلاح بافت موجود و قديمي تر قرار دارد. تا سال 1380 با ساماندهي نقاط مختلف احياي بافتهاي با ارزش تدوين ضوابط و مقررات همجواري كاربري هاي شهري و اصلاح وضع موجود از اين نظر، ايجاد فضاهاي باز مناسب و كاهش تراكم در نقاط پرتراكم شهر، توزيع تراكم خدمات بازرگاني و اداري مركز شهر در نقاط مناسب و مراكز مناطق، اصلاح و بهسازي مسيل ها و رودخانه ها، توسعه و تجهيز ايستگاههاي آتش نشاني و خدمات ايمني، بافت فيزيكي تهران بهبود نسبي خواهد يافت. معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران مي گويد: برنامه تهران - 80 داراي سرشتي غيرتورمي است و اگر نهادها و موسسه هاي ذيربط نيز وظايف خود را در قبال اين طرح به خوبي انجام دهند، از بار تورم كه نتيجه نابرابري عرضه و تقاضاست و به سياستهاي شهرداري هيچ ارتباطي ندارد، كاسته خواهد شد.