Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750507-2407S1

Date of Document: 1996-07-28

آزمون پذيرش كارداني پيوسته نظام جديد متوسطه نيمه دوم مردادماه برگزار مي شود آزمون پذيرش دوره كارداني پيوسته نظام جديد متوسطه نيمه دوم مردادماه سال جاري برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش تهران، زمان دقيق ثبت نام براي شركت در اين آزمون به انضمام فرم انتخاب رشته و محل تحصيل همراه با دفترچه هاي آزمون به زودي تعيين و همراه با دفترچه آزمون توزيع خواهد شد. اين روابط عمومي افزود: آن دسته از ديپلمه هاي كاردانش كه داوطلب شركت در اين آزمون مي باشند، بايد با توجه به نوع ديپلم خود در آزمون يكي از رشته هاي فني و حرفه اي ثبت نام و مشتركا در آزمون فوق شركت كنند.