Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750507-2379S1

Date of Document: 1996-07-28

قراردادي كه متضمن زيان؟ است ماه 14 پيش شركت ايران خودرو با دريافت 2 ميليون تومان از متقاضيان خودرو طبق قرارداد متعهد شد كه خودرو را 300 هزار تومان زير قيمت بازار به متقاضيان تحويل بدهد و علاوه بر اين 20 درصد سود مبلغ سپرده را نيز به متقاضيان بپردازد. شركت ايران خودرو در مرحله اي ديگر از هر متقاضي 900 هزار تومان ديگر نيز دريافت داشته است اما با توجه به قيمت كنوني اتومبيل پيكان در بازار و اين واقعيت كه هنوز خودرو تحويل متقاضيان نشده است، در عمل آنها به جاي اينكه از اين قرارداد سودي عايدشان شود، متضرر خواهند با شد عنايت به اينكه اغلب متقاضيان از كارمندان و داراي درآمدهاي ثابت مي باشند، جا دارد شركت ايران خودرو به عنوان يك موسسه معتبر دولتي، براي جلوگيري از ضايع شدن اين قشر، اقدامات لازم را به عمل آورد.