Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750507-2358S1

Date of Document: 1996-07-28

گزارش قرن - 1900 2000 جنون اتومبيل: از چين تا پاريس 1907 10 ژوئن بامداد امروز پنج اتومبيل شهر پكن را در چين ترك گفتند تا با شركت درمسابقه بي سابقه اي كه خط پايان آن پاريس خواهدبود، مسافت طولاني و غيرقابل تصوري را از شرق قاره آسيا تا غرب قاره اروپا درنوردند. برگزاركننده اين مسابقه كه عده اي آن را جنون آميز توصيف مي كنند، روزنامه لوماتن چاپ پاريس است و پيش بيني مي شود كه پنج شركت كننده ماجراجوي مسابقه، اگر موفق به پيمودن اين مسير طولاني و پرخطر شوند، پس از دو ماه به پاريس خواهندرسيد. داوطلبان شركت در مسابقه ابتدا نفر 25 بودند اما چون هزينه نام نويسي خيلي بالا و براي هر نفر دوهزار فرانك درنظر گرفته شد، از شركت در مسابقه چشم پوشيدند. از ميان پنج داوطلب باقي مانده كه اكنون مسابقه را آغاز كرده اند، سه نفر فرانسوي است. حق راي زنان در نروژ به تصويب رسيد 1907 14 ژوئن مجمع ملي نروژ چندي پيش شركت عمومي زنان را در انتخابات راي 73با مخالف در برابر 48 راي موافق رد كرده بود اما اكنون به لايحه اي كه دوباره در اين مورد مطرح شد راي موافق داد. تعداد آراء مثبت 96 و آراء منفي 25 اعلام شد. براساس قانون مصوبه جديد كه به مورد اجرا درخواهدآمد، هر زن نروژي از اين پس حق شركت در انتخابات را خواهدداشت، اما مشروط به اينكه ماليات سالانه اش را شخصا يا توسط شوهرش به طور منظم پرداخته باشد. پيوند كهنه و نو در پاريس 10 مه 1907 نوآوران ادب و هنر از چنته پربار استادان كهن بي نيازنيستند و گاه از پيوند كهنه و نو آثار جالب پديد مي آورند. اپراي آريان و ريش آبي كه هم اكنون در اپراي پاريس روي صحنه است، نمونه اي از گيرايي چنين پيوندي است. ماليات: خشم در تاكستانها 22 - 1907 29 ژوئن صدها هزار نفر درنربون ومون پليه و شهرهاي ديگر جنوبفرانسه دست به تظاهرات گسترده زدندتا نسبت به وضع ناهنجار تاكستانها و بحراني كه در كشاورزي و صنايع منطقه پيش آمده است، اعتراض كنند. درميان تظاهركنندگان، همه طبقات، ازمالكان بزرگ و خرده مالكان گرفته تاكارگران كشاورزي و صنايع وپيشه وران ديده مي شدند و تهديد مي كردند كه درصورت ادامه بي توجهي دولت به خواستهايشان دست به اعتصابدسته جمعي خواهندزد و از پرداخت ماليات خودداري خواهند كرد. علت بحران منطقه اي ماليات سنگين جديد دولت بر محصولات تاكستانها و صنايع وابسته به آنهاست، اما از آن مهمتر آفت نوظهوري است كه تاكستانها را هدف قرار داده و به محصول انگور كشاورزان آسيب وارد آورده است. براساس بررسيها آفت نوظهورتاكستانها نوعي پشه درختي به نام فيلوكسرا ( Phylloxera) است كه گفته مي شود ابتدا از امريكا به اين ناحيه راه يافته است. در پي تظاهرات و آشوبهاي اهالي، مداخله نظامي دولت و دستگيري دو تن از رهبران تظاهرات نيز سودي نداشت. سرانجام كلمانو نخست وزير در ماجرا مداخله كرد و پس از ديداري با رهبران تظاهرات به بخشي از خواستهاي آنان تن داد. براساس لايحه اي كه به تصويب پارلمان خواهدرسيد، مالياتها كاهش خواهديافت و به كشاورزان زيان ديده كمك خواهدشد. همچنين دولت اقدامات وسيعي براي مبارزه با آفت و ريشه كني آن از تاكستانها خواهدپرداخت.