Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750507-2341S1

Date of Document: 1996-07-28

دوران بلوغ سينماي جوانان گزارشي از سيزدهمين جشنواره سراسري سينماي جوان با يك برنامه ريزي دقيق و اجرايي مي توان فرصتي رابراي سينماگران جوان فراهم آورد تا با تجربه سينمايي در ساخت فيلمهاي كوتاه پا به عرصه سينماي حرفه اي بگذارد اگر به جايگزيني ويدئو به جاي سينماي هشت توجه نشود در كوتاه مدت شاهد فيلمهاي بي ارزش ويدئويي خواهيم بود .سرويس ادب و هنر: .فرهنگسراي بهمن نيز امسال چون سالهاي گذشته ميزبان سينماگران جوان كشور بود تا سيزدهمين جشنواره سراسري و اولين جشنواره بين المللي سينماي جوان هرچه بهتر - به لحاظ كمي و كيفي - نسبت به دوره هاي گذشته برپا شود. هر سال جشنواره سينماي جوان در فروردين ماه برگزارمي شد اما امسال بنا به دلايلي با پنج ماه تاخير در روز 28 تير به مدت يك هفته آغاز به كار كرد. يكي از دلايل عنوان شده از سوي مسئولين تغيير دراهداف جشنواره و شيوه برگزاري آن بود. با اين حال جشنواره سينماي جوان تنها با تغيير در كادر مديريت و برگزاركننده و اضافه كردن بخش بين المللي و دعوت از مهمانان خارجي طبق سنت هر سال با همان ساختار گذشته برپا شد. سه سالن اصلي فرهنگسراي بهمن (سينماتراس سالن چاپلين، مبارك و سالن شطرنج ) محل نمايش فيلمهاي بخش مسابقه، مسابقه صد ثانيه اي، فيلمهاي كوتاه بين المللي، نقد و بررسي فيلمهاي بخش مسابقه، نمايشگاه عكس، نمايش اسلايد، نقد و بررسي نمايشگاه عكس، نمايش عملي ساخت انيميشن كامپيوتري، نقد و بررسي فيلمنامه و سخنراني مدعوين در طول جشنواره بود. گوشه اي از حضور مردم در جلسات سخنراني استقبال تماشاگران از بخش نمايش فيلمهاي كوتاه بخش بين الملل نشان از علاقه و كنجكاوي آنها نسبت به سينماي جهان و نوآوريهاي آنها در امر فيلم كوتاه و تجربي دارد. تماشاگران حاضر در فرهنگسراي بهمن شامل سينماگران شهرستاني و تهراني كه آثارشان در بخشهاي مختلف پذيرفته شده بود، دانشجويان و علاقه مندان رشته هاي هنرهاي بصري بخصوص عكاسي و سينما، تعداد انگشت شماري سينماگر حرفه اي و خبرنگاران و منتقدان بود. استقبال مردمي از برنامه هاي جشنواره اگرچه امسال نسبت به سالهاي گذشته بيشتر بود، اما تعداد كم آنها نسبت به پيش بيني برنامه ريزان و تحليل گران نشان از آن دارد كه هنوز جشنواره سينماي جوان و فيلمهاي كوتاه و تجربي اين سينماگران در ميان مردم جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است، از اين رو تنها تماشاگران مردمي جشنواره، در سالنهاي فيلمهاي خارجي ديده مي شدند و گهگاه در سالنهاي عكس حضور داشتند. اينكه چه اقدامي بايد انجام داد تا مردم به ديدن فيلمهاي كوتاه و تجربي علاقه پيدا كنند يكي از اهداف اصلي برپايي جشنواره سينماي جوان است، اما چون فقط يك اقدام در طول سال نمي تواند انگيزه اي براي ترغيب مردم به ديدن اين نوع فيلمها باشد بنابراين تداوم يك برنامه ريزي در دو مقطع كوتاه مدت و بلندمدت امكان مي دهد در طول زمان فيلمهاي كوتاه در ميان مردم مورد توجه قرار گيرند. در سينماي جهان كه همه ابعاد آن كاربرد اصولي دارد، فيلمهاي كوتاه از اهميت بسزايي برخوردار است. سينماي كاربردي، سينماي آموزشي و ترويجي مهمترين رسانه خود را در فيلمهاي كوتاه مستند داستاني يافته است و تجربه در اين سينما براي آنكه به دستاوردهاي بصري تازه اي بر سند امري حياتي است. تجربه و بدست آوردن دانش هاي تازه در سينما، مولفه اصلي سينماي جوان است. اما اگر تنها فضاي ارائه و نمايش آثار تجربي در جشنواره هاي منطقه اي و سراسري سينماي جوان باشد و هيچ نمايش عمومي فيلمهاي جوانان در طول سال فراهم نشود قطعا رشد و گسترش اين سينما تدريجي و كند خواهد بود. شايد اگر برنامه اي منسجم وجود داشت كه بدست مسئوليني ثابت قدم اجرا مي شد بدون هيچ هياهو وكاملا طبيعي ساختار جشنواره تغيير مي كرد و فيلمهاي برگزيده هر دوره وارد شبكه ويديوئي كشور مي شد و مردم علاقه داشتند تا ببيند كه روند تدريجي و منطقي رشد سينماي جوان به كجا خواهد انجاميد. اما با آنچه در پيش رو داريم تنها بايد به اميد جرقه هايي در ميان جوانان خود انگيخته باشيم كه با سعي و تلاش فردي و حمايتهاي جسته - گريخته نهادهاي دولتي توانسته اند چند دقيقه فيلم تهيه كنند. براي آنكه اين حركتهاي خودجوش به يك انسجام دست يابند مسئله آموزش از اهميت به سزايي برخوردار است. محمدحسين صوفي دبير اين دوره جشنواره در مورد امر آموزش و توليد در بولتن جشنواره مي گويد: نقطه ضعف انجمن سينماي جوان تاكنون آموزش و توليد بوده است. در ساختار گذشته انجمن واحدي وجود داشت به نام معاونت امور شهرستانها كه واحد آموزشي زير نظر اين معاونت انجام وظيفه مي كرد... در ساختار جديد توجه ويژه اي به آموزش و توليد مي شود و امكانات لازم براي راه اندازي توليد شانزده ميلي متري و ويدئو فراهم شده و محدوديتي ندارد... نكته ديگري كه انجمن سينماي جوان چند سالي است كه پيش رو دارد مسئله ويدئو و جايگزين شدن ويدئو به جاي سينماي هشت ميلي متري است. امكانات فني سينماي هشت و تهيه نگاتيو آن در شهرستانها و تدوين و صداگذاري در اين سينما باعث شده كه سينماگران جوان گرايش بيشتري به ويدئو داشته فراواني باشند امكانات فني ويدئو و سادگي نحوه نمايش آن به گونه اي است كه كمتر انرژي، هزينه و وقت سازندگان فيلمهاي تجربي و كوتاه را مي گيرد و اگر براي اين جايگزين، انجمن سينماي جوان برنامه مطالعه شده اي نداشته باشد، اندك اندك بخش مخرب ويدئو، دسترسي ساده و توليد بي دغدغه فيلمهاي بي محتوا در ميان جوانان علاقه مند راه پيدا مي كند و سينماي جوان تبديل به مركز توليد فيلمهاي خانوادگي و دوستانه ويدئويي مي شود. در جلسات نقد و بررسي فيلم كه بعد از نمايش فيلمهاي بخش مسابقه برپا مي شد و فيلمسازان فيلمهاي مربوطه به سوالات تماشاگران پاسخ مي دادند دو مسئله كمبود امكانات توليد در شهرستانها و گرايش به توليدات ويدئو بارها عنوان شد و بدون هيچ جمع بندي مسئله به سال بعد سپرده شد. جشنواره سينماي جوان بعد از شش روز فعاليت درفرهنگسراي بهمن و نمايش بيش از دويست فيلم ايراني و خارجي در روز دوم مرداد ماه با معرفي برگزيدگان هيات داوران به كار خود پايان داد. با اين حال حضور در يك فضاي سالم و سازنده سينمايي، آشنايي با سينماگران حرفه اي ايران، تبادل نظر با ديگر فيلمسازان كشور و تماشاي فيلمهاي برگزيده خارجي مهمترين دستاورد جشنواره سينماي جوان براي جوانان فيلمساز كشور بود تا با ساخت فيلمهاي تجربي و اصولي در اندازه فيلمهاي كوتاه پا به دوران بلوغ فيلمسازي خود بگذارند و راهي سينماي حرفه اي بشوند. شوبر و ريشتر مهمانان خارجي جشنواره در حاشيه جشنواره حضور دو ميهمان خارجي، هانس شوبرو رابرت ريشتر از سوييس فرصت خوبي براي سينماگران جوان ايراني بود تا با تجربيات سينماگران فيلمهاي كوتاه در جهان آشنا شوند. شوبر نماينده جشنواره فيلم يونيكا بود و ريشتر ازمجمع هنري سينمايي در سوييس بود كه انجمن سينماي جوان عضو اين مجمع است. فيلمهاي خارجي جشنواره تنها مطابق ضوابط نمايش درايران بود و به جز چند مورد بقيه فيلمها ارزش هنري كمتري براي سينماگران جوان كشور داشت. تنها فيلمسازان جوان در طول نمايش اين فيلمها با خود مي انديشيدند كه اگر به جاي كارگردانان خارجي، امكانات آنها را داشتند، فيلمهاي بهتري مي ساختند. از طرف جشنواره چهار كتاب با معرفي فيلمهاي سيزدهمين جشنواره سراسري سينماي جوان، نگاه صدثانيه اي به سينما، باران نور (شامل آثار عكس عكاسان بخش مسابقه ) و آبي مثل آسمان (گزيده اي از فيلمنامه هاي ارسالي به جشنواره ) توزيع شد كه در كنار فروش ويژه دو كتاب مركز گسترش سينماي تجربي - نيمه حرفه اي (چگونه فيلمنامه بنويسم و خلق شخصيتهاي ماندگار ) اقدامي مفيد براي سينماگران علاقه مند و جوان حاضر در جشنواره بود. به گفته بيشتر فيلمسازان عضو انجمن سينماي نبود جوان، فرصت آزادي عمل به دليل رواج گرايش سفارشي كار كردن باعث شده توليدات سينمايي انجمن به لحاظ كيفي تنزل يابد و همين امر را مي توان در فيلمهاي اين دوره جشنواره به خوبي مشاهده كرد. لطمه ديگري كه سفارشي سازي به پيكره سينماي جوان مي زند، دوري هنرآموزان و سينماگران جوان عضو انجمن از تجربه و نوآوري است چرا كه همواره سفارش دهنده ترجيح مي دهد در قالبهاي متعارف به خواسته هاي تبليغاتي خود دست يابد و پول اضافي ندارد كه خرج آموزش تعدادي هنرآموز سينمايي كند و اين مهم به عهده انجمن است كه به خاطر كمبود امكانات به سمت سفارش پذيري ميل پيدا كرده است. تعداد محدود سخنرانان درجشنواره باعث تكراري شدن سخنرانيهاي اين افراد شده بود. وقتي در جشنواره هاي استاني و منطقه اي شاهد حضور سينماگران حرفه اي هستيم عجيب به نظر مي آيد كه در جشنواره سراسري يكي دو سخنران چهار روز پياپي در موضوعات گوناگون به ايراد سخنراني بپردازند. جلسات پرسش و پاسخ با حضورسينماگران بعد از نمايش فيلمهاي بخش مسابقه مثل هرجلسه مشابه در جشنواره هاي مشابه چون هدفمند نبود مفيدواقع نشد و بيشتر به ذكركمبودها و مشكلات كاري و بيان آرزوها و حسرتها گذشت. تلاش مسئول جلسه هم فايده اي نداشت. شايد برگزاري جلسات تخصصي با حضور سينماگران و منتقدان حرفه اي كه به همراه فيلمساز فيلم را نقد و بررسي كنند براي حاضران در اينگونه جلسات موثر باشد و آنها را ترغيب كند كه سوالات مناسبي در ذهنشان ايجاد شود. سيزدهمين جشنواره سينماي جوان با تمام مسائل خود برگزارشد و امسال براي اولين بارلفظ بين المللي را به خودالصاق كرد، اما مسئولين اين جشنواره آگاه هستند كه اگر محل، تاريخ، نحوه اهداف برگزاري، اصلي و دبير جشنواره تغيير كنند، اسم جشنواره از تقويم سالانه جشنواره هاي بين المللي حذف خواهد شد; مسئله اي كه براي جشنواره كودك و نوجوان اصفهان درشرف وقوع است.