Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750506-2283S1

Date of Document: 1996-07-27

گشتي در دنياي خبرها مجله تايم و ان سي. ان ادغام شدند واشنگتن - كميسيون ارتباطات فدرال ( ملي ) آمريكا، سرانجام پريروز بر ادغام شركت تايم -وارنر با شبكه هاي تلويزيون سي. ان. ان صحه گذارد و به اين ترتيب شبكه هاي تلويزيون خبري كابلي آمريكا به شركت تايم - وارنر ناشر مجله تايم و صاحب شبكه تلويزيوني فاكس و استوديوهاي تهيه فيلم و صدا ملحق شد و از اين پس تد ترنر صاحب ان سي. ان معاون اين شركت خواهد وي بود شبكه هاي تلويزيوني خود را به شش ميليارد دلار به مدير تايم - وارنر فروخته مشروط است بر اينكه خودش معاون كل شركت جديد باشد. سي. ان. ان مركب از سه فرستنده خبري: خبرهاي اول News Headlineشبكه، اصلي و شبكه بين المللي (ماهواره اي ) است. دو شبكه اول براي آمريكا برنامه پخش مي كنند. شبكه هدلاين نيوز پشت سر هم نيم ساعت به نيم ساعت به مدت 30 دقيقه خبر پخش مي كند كه به ترتيب شامل: آخرين خبرهاي آمريكا و جهان، اخبار اقتصادي، اخبار ورزشي، و اخبار متفرقه ( اجتماعي، هنري، علمي و... ) است. شبكه بين المللي، اخبار خاور دور را از هنگ كنگ و اروپا را از لندن پخش مي كند كه با اخبار شبكه اصلي متفاوت است. شبكه اصلي (ويژه آمريكا ) شامل خبر، تفسير، ميزگرد، پرسش و پاسخ خبري و بحث و مذاكره است. كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) كه بر اين ادغام صحه گذارد پروانه راديو و تلويزيونهاي آمريكا كه همه بلااستثناء غيردولتي هستند و هر سال بايد تجديد شود صادر مي كند و نيز بايد بر تغييرات آنها صحه بگذارد. قوه مقننه آمريكا پس از 65 سال بحث هنوز موفق نشده است واژه Press (مطبوعات ) را كه در قانون اساسي آمريكا آزادي آن تضمين شده است شامل راديو - تلويزيون نيز كند. در آمريكا روزنامه و هر گونه رسانه چاپي، براي انتشار نياز به پروانه ندارد و هر كس هر لحظه كه اراده كند مي تواند روزنامه منتشر سازد. راديو صداي آمريكا كه مجري سياستهاي اين دولت است وروابطعمومي اين كشور به شمار مي رود حق پخش برنامه در داخل آمريكا را ندارد و مخاطبان آن صرفا خارجيان در كشورهاي ديگر هستند. تاسيس راديو و يا تلويزيون در آمريكا نياز به صدور پروانه از جانب FCC دارد كه متقاضي بايد تبعه آمريكا باشد. به علاوه، بايد بابت كرايه فضا كه امواج از آن مي گذرند سالانه مبلغي به اين دولت بپردازد. شرط صدور پروانه وجود فضا براي موج تقاضا شده است كه تداخل نكند صدورپروانه تاسيس براي تلويزيونهاي كابلي كه مسئله تداخل موج ندارند آسانتر است. كاهش جهاني تقاضا براي اتومبيل نو . توكيو - كاهش جهاني تقاضابراي خريد اتومبيل نو به ژاپن هم سرايت كرد. توليد اتومبيل در ژاپن در ماه /6 7گذشته درصد كاهش يافت. در اين ماه ژاپن تنها 842 هزار خودرو توليد توليد كرد اتومبيل در آلمان در ماه گذشته با 5 درصد كاهش 407 هزار دستگاه بود. كاهش توليد اتومبيل در آمريكا مكزيك و برزيل /3 1 /4 7نيز و 3 درصد بود. در ميان كارخانه هاي اتومبيلسازي آمريكا، جنرال موتورز ( شورولت ) بيشتر از ديگران كاهش توليد داشت. مردم، در سراسرجهان، عادت گذشته خود را كه تبديل به احسن كردن سالانه و يا هر دو - سه سال يكبار اتومبيل بود از دست داده اند و مي كوشند اتومبيلشان را سالها حفظ كنند. ميكانيكهاي روسي، چك و لهستاني كه در سالهاي اخير در آمريكا و اروپاي غربي پراكنده شده اند و از تعمير اتومبيلهاي ازكارافتاده با دستمزد كمتر اباء ندارند نقش عمده اي در رويگردان شدن اتومبيلدارها از تعويض اتومبيلهاي خود به نو بازي مي كنند. به علاوه روزافزون بودن موسسات نوسازي اتومبيلهاي فرسوده، به توليد اتومبيل نو صدمه زده است. اين موسسات به صورت كارخانه فرعي عمل مي كنند. الكترونيك شدن اتومبيلها نيز بسياري از مردم را در خريد اتومبيل مردد ساخته است. بازسازي اتومبيلهاي فرسوده اينك به صورت يك صنعت با رونق درآمده است. چاقوكشي در پارلمان كنيا . نايروبي - ديروز يك نماينده پارلمان كنيا از حزبسفينه نماينده ديگري را از حزبفاروم زير مشت و لگد گرفت و سرانجام هم با ضربه چاقو صورت و زير چشم او را دريد. اين دو نماينده هر دو متعلق به احزاب مخالف دولت بودند. نزاع آنها برسر اين بود كه فرح معاليم نماينده حزبسفينه پس از ايراد نطقي كه آنتينوكوپيو نماينده حزب فاروم با آن مخالف بود مورد اعتراض وي قرار گرفت و آنتينو با لحن شديد به او گفت: تو كه فقط راي 2735با وارد مجلس شده اي حق نداري چنين حرفهاي بزرگي بزني. تو بايد به اندازه آراي خود صحبت كني كه فرح عصبي شد، به جانب او حمله برد و او را زير مشت و لگد قرار داد و چون آنرا كافي نديد به چاقو هم متوسل شد و صورت آنتينو را از هم دريد كه به بيمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت. هزار 30 كارمند دولت آرژانتين بركنار مي شوند . بوئنوس آيرس - دولت آرژانتين در چارچوب سياستهاي اقتصادي خود و به منظور كاهش هزينه هاي عمومي و رفع كسري بودجه تصميم گرفت كه سي هزار كارمند ديگر دولت رابركنار كند. اين كارمندان به منظور فراگرفتن حرفه و فن ديگري كه بتوانند جذب بازاركار غيردولتي شوند به مراكزآموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مدت اعزام مي شوند. هزينه اين آموزش را دولت پرداخت خواهد اين كرد مراكز آموزشي تلاش خواهند كرد كه براي اين افراد در موسسات غيردولتي كار پيدا كنند و يا آنها را راهنمائي و كمك كنند تاخود اشتغال شوند. سياست اقتصادي دولت آرژانتين در پنج سال گذشته سبب شده است كه تورم دويست درصدي اين كشور به 34 درصد پائين آيد. يكي از شيوه هاي اين سياست براي كاهش تورم پول، اصلاح مقررات مالياتي و وصول ماليات كامل از درآمدها و نيز جلوگيري از افزايش نقدينگي است. محاكمه نظامي . اشتوتگارت - سخنگوي نيروهاي مسلح آمريكا در اروپا ديروزاعتراف كرد نظامي 68كه زن آمريكايي در طول خدمت دربوسني علي رغم دستور اكيد، كه در بوسني با كسي رفت و آمدنداشته باشند و با مردم محلي تماس نگيرند به اين دستور توجهي نكرده اند و به آمريكا فرستاده شده اند تا دادگاه نظامي تكليفشان را روشن كند. عده اي از 16 هزار نظامي آمريكايي مقيم بوسني زن هستند.