Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750506-2270S1

Date of Document: 1996-07-27

بازگشت آثار هنري از دست رفته شرق آسيا به منطقه واحد رسانه هاي خارجي همشهري - بازار هنري جنوبشرق آسيا هر سال شلوغ تر مي شود. تا مدتي پيش، اين مجموعه داران پولدارغربي بودند كه آثار هنري آسيايي را مي يافتند، مي خريدند و به اروپا و آمريكا مي بردند. اما اكنون با غناي اقتصادي منطقه، آثار هنري بارديگر رهسپار نگارخانه هاي خصوصي وهمگاني اين كشورها شده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي 50 سال پيش كه استعمارگران هلندي از اندونزي خارج شدند، شمار زيادي از آثار هنري اين كشور را با خود بردند. اكنون اندونزيائيهايي كه از رهگذرغناي اقتصادي كشور، پولدار شده اند، به فكر بازپس گيري يا بازخريد آثار هنري ملي از دست رفته افتاده اند. درنتيجه، بهاي آثار هنري اندونزيايي روبه افزايش است. كارشناسان خاطرنشان مي كنند نظير چنين پديده اي در ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز رخ داده است. مثلا پس از آغاز بازخريد سراميك چيني توسط چيني ها از كشورهاي غربي، بهاي آن به شدت بالا اهالي رفت شرق آسيا فرهنگ گم شده خود را باز مي خرند. بالاترين بهايي كه تا به حال براي يك تابلوي نقاشي اندونزيايي پرداخته شده است 2 ميليون دلار و مربوط به تابلوي شكار آهو اثر رادان صالح نقاش قديمي اندونزي است.