Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750504-2207S1

Date of Document: 1996-07-25

گشتي در دنياي خبرها خدمتكار فراري از طبقه ششم سقوط كرد بيروت - يك دختر 23 ساله اتيوپيايي به نام اليزابت مكاشا كه خدمتكار خانه اي دربيروت بود، ديشب هنگام فراراز خانه اربابش كه در طبقه ششم آپارتماني در محله روشه قرار دارد از متري 22ارتفاع به پياده رو خيابان سقوط كرد و كشته شد. وي به دليل قفل بودن درهاي آپارتمان با به هم پيوستن ملحفه، تسمه و هرچه كه در دسترسش بود طنابي درست كرده بود، تا از پنجره پايين برود و فرار كند و از جور ارباب آسوده شود، طناب تاب نياورد و هنوز دو -سه متري پايين نرفته بود كه پاره شد. وضع خدمتكاران خارجي دركشورهاي ديگر مناسبنيست وعموما مورد ايذاء و اذيت و جور و ستم اربابها قرار مي گيرند. اربابها از طريق بنگاههاي خاص كه در كشورهاي فقير دلال و واسطه دارند دختران و زنان را استخدام براي مي كنند اينكه فرار نكنند و يا به خانه اي ديگر نروند گذرنامه هاي آنها را مي گيرند و دستمزدشان را به بنگاه مي دهند و شب نيز خانه و آپارتمان و حتي اطاقهاي آنها را قفل مي كنند. به اين ترتيب چنين رويدادهايي قابل پيش بيني است. مجازات ناديده گرفتن نوبت درصف! هنگ كنگ - سه برادر ديروز به جرم رعايت نكردن نوبت خود در صف در يك دادگاه هنگ كنگ هر كدام به دو هزار دلار جريمه نقدي محكوم شدند، اما قاضي جريمه برادر بزرگتر را معلق گذارد. قاضي گفت كه ايستادن در صف، يعني احترام به حق ديگران، كه زودتر اقدام كرده اند. هيچ كس نبايد اين حق را زير پا بگذارد. ايستادن در صف بايد عادت شود كه خود يك هنر بزرگ است واز رشد فرهنگ و اخلاقيات حكايت مي كند. اين سه برادر در آخرين براي مهلت، دريافت گذرنامه انگليس در يك صف چند هزار نفري ايستاده درست بودند در همان لحظه اي كه فيلمبردار يك تلويزيون محلي سرگرم فيلمبرداري از صف بود، سه برادر با عقب زدن مرد ساله اي 60 به نام لونگ يان - كام از او جلو زدند و مشاجره مختصري روي داد ولي فيلم تلويزيون خلاف 3 برادر را ثابت كرد و منجر به محكوميت آنها شد. دو ميليون هنگ كنگي ظرف چند روز گذرنامه انگليسي گرفتند تا بعدا براي سفر به كشورهاي ديگر مشكل ويزا نداشته باشند. اين گذرنامه ها دليل تابعيت انگليس نمي شود. آنها از آن بيم داشتند كه از سال آينده به بعد كه گذرنامه چيني به آنها داده خواهد شد نتوانند براي مسافرت، به سادگي ويزاي خارجي دريافت دارند. فقط به خاطر پدرم آتلانتا -خالد سكه ساله 29دونده مراكشي دو ده هزار مترپريروز گفت: به آتلانتا آمده ام تا براي پدرم هديه و سوغاتي ببرم و او را در واپسين روزهاي زندگي شاد پدرم كنم به سرطان لوزالمعده مبتلا است و چند روزي بيش زنده نخواهد ماند، امامدالي كه من خواهم برد او را شاد خواهد كرد، آن سان كه قادر خواهد بود رنج و درد بيماري را آسانتر تحمل كند. پدرم معلم بزرگي براي من بود و هميشه از من حمايت مي كرد. اين قهرمان گفت اندرزهاي او برايم بسيار ارزشمند است. من اين بار به خاطر او خواهم دويد و تمامي نيرو و تلاش خود را به كار خواهم گرفت تا پيروز شوم. آذرخش ميهماني ملكه انگليس رابر هم زد لندن - پريروز در كاخ باكينگهام، به دعوت ملكه انگليس يك ميهماني در فضاي باز برپا شده بود كه در جريان آن ناگهان رعدوبرق تندي آغاز شد و بر اثر برخورد صاعقه به محل ميهماني دو تن از شركت كنندگان كه زن بودند مجروح هر شدند دو زن كه 40 و 50 ساله هستند، بيهوش شدند و به بيمارستان انتقال يافتند. صاعقه به يك درخت و نيز سايه بانهايي برخوردكرده بود كه تا چادر چاي خوران ملكه پنجاه متر فاصله داشت. اين دو زن زير يك سايه بان درنزديكي درخت ايستاده بودند. رعد و برق و آذرخش باعث برهم خوردن نظم ميهماني شد به گونه اي كه هشت هزار ميهمان آن در زير باران سيل آسا و صداي كركننده رعد در حالي كه لباس رسمي بر تن داشتند هر يك به گوشه اي گريختند و فرار آنها ازدحامي بوجود آورده بود كه منظره اي ديدني داشت. همزمان، صاعقه در ساحل رود تيمز (لندن ) به يك دسته ده نفري از دختران مدرسه برخورد كرد و آنها را مجروح ساخت كه حال يكي از دختران بر اثر سوختگي پاها رضايتبخش نيست. ازدواج چيني به توصيه دولت چين . پكن - چين ازبنگاههاي ازدواج مخصوصا در مناطق شرقي اين كشور خواست واسطه ازدواج دختران چيني با خارجيان نشوند و در اين زمينه هيچگونه تسهيلاتي فراهم چين نسازند در عين حال از اين بنگاهها خواسته است مردان و زنان چيني را به ازدواج با يكديگر تشويق كنند و تصورازدواج با خارجي را از سر آنهاخارج سازند. در شهرهاي بزرگ چين، در چارچوب سازمان هاي محلي، بخشي نيز به منظور سامان د ادن به ازدواجها وجود دارد وهمين بخش براي بنگاههاي ازدواج پروانه كار صادر مي كند. در بسياري از كشورها از جمله چين، در شهرهاي بزرگ كه مردم كمتر يكديگر را مي شناسند، بيشتر مردم ترجيح مي دهند از طريق بنگاههاي ازدواج به يافتن همسر براي خود اقدام كنند و براي اين منظور زنان و مردان داوطلب ازدواج، مشخصات خود را به اين بنگاهها مي دهند و در عين حال مي گويند كه طرف ديگر بايد چه خصوصياتي داشته باشد. در غرب، علاوه بر فعاليت چنين موسساتي، جويندگان ازدواج به روزنامه ها هم آگهي مي دهند و اخيرا بانكهاي ازدواج كامپيوتري هم ايجاد شده است كه كامپيوتر زن و مردي را مناسب و هماهنگ يكديگر از ميان داوطلبان انتخاب مي كند. يك كلاهبردار كانادائي در ويتنام . هانوي: دادگاهي در ويتنام يك كانادائي كه سر دولت ويتنام را يك ميليون دلار كلاه گذارده است با رعايت تخفيف به 20 سال زندان و بازپرداخت پول به همان ميزان، محكوم كرد. در ويتنام، مجازات جرايم جعل، كلاهبرداري، تزوير، غصب و تصرف مال غير حبس ابد است و علاوه بر مدعي خصوصي، دادستان شهر نيز به عنوان مدعي عمومي (وكيل عموم مردم ) قضيه را تا پايان دنبال مي كند. و انصراف مدعي خصوصي از تعقيب شكايت، مانع ادامه تعقيب مجرم نمي شود. اين كانادايي كه تصور مي كرد ويتناميها هنوز در كار تجارت بين المللي مهارت ندارند قراردادي با يك كارخانه ويتنام امضاء كرده بود كه در برابر دريافت توليدات كارخانه، پنبه به آن تحويل دهد، اما پس از دريافت محصول و صدور آن از ويتنام، پنبه اي تحويل نداد و....