Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750504-2197S1

Date of Document: 1996-07-25

يارانه نان در اردن قطع مي شود . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: دولت اردن پس از سالها تاخير، در آستانه رفع يارانه نان اين است تصميم سبب خشم و انزجار همگاني شده و احتمال بروز ناآرامي را پديد آورده است. به گزارش مي گويند تلويزيون سي ان ان، انسان تنها به نان زنده نيست، اما در شهرهاي اردن، فقرا چاره ديگري ندارند. به زودي خريد نان براي فقراي اين كشور مشكلتر خواهد شد. اردن زير فشار صندوق بين المللي پول به زودي يارانه نان را حذف خواهد كرد. افزايش بهاي نان چه بسا به بروز ناآرامي بيانجامد. در سال 1989 به دنبال افزايش كلي قيمتها كشور دستخوش شورش شد. برخي اقتصاددانان معتقدند به رغم وجود خطرخشونت، اردن چاره ديگري پس ندارد از اين اقدام، صندوق بين المللي پول بازپرداخت بدهيهاي اردن را مجددا تنظيم مي كند و از بهره بدهيها مي كاهد. بهاي نان در اردن نسبت به ساير كشورهاي جهان ارزان است. بهاي هر كيلو نان از 12 سنت به حدود 35 سنت خواهد رسيد. نان قوت اصلي مردم اردن در است اين كشور بيشتر مردم كمتر از 200 دلار در ماه درآمد دارند. افزايش بهاي نان براي خانواده هاي پرجمعيت داراي درآمد محدود ضربه سنگيني خواهد بود.