Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750504-2192S1

Date of Document: 1996-07-25

اگر مي خواهيد دنيا را بهتر ببينيد فوريت هاي چشم پزشكي درمان بعضي از فوريت هاي چشم پزشكي نياز به وجود متخصص ندارد و هر پزشك عمومي و حتي مراقبين بهداشت بايد نسبت به آن آگاهي كافي داشته باشند. فوريت هاي چشم پزشكي، شامل كليه مواردي است كه درمان فوري را ايجاب مي كند و عدم درمان به موقع ممكن است منجربه وارد آمدن صدمات غيرقابل جبران به چشم شود. درمان بعضي از موارد فوريت هاي چشم پزشكي احتياج به وجود متخصص ندارد و هر پزشك عمومي و حتي مراقبين بهداشت هم بايد نسبت به آن آگاهي كافي داشته باشند. فوريت هاي چشم پزشكي شامل موارد زير هستند كه به اختصار توضيح داده مي شوند: سوختگي هاي شيميايي تمامي سوختگي هاي شيميايي چشم يك فوريت چشم پزشكي هستند. سوختگي هاي شيميايي به دو گروه قليايي و اسيدي تقسيم مي شوند. كه در بين اين دو گروه صدمات حاصل از مواد قليايي شديدتر از مواد اسيدي است. و در بين مواد قليايي آمونياك از همه خطرناكتر است. اساس درمان در از بين بردن يا رقيق كردن ماده شيميايي و از دست ندادن عامل زمان است. به محض بروز حادثه بايد فورا چشمها را با آب شستشو داد. مهم نيست كه آب استريل باشد يا غيراستريل بلكه با هر آبي كه در دسترس باشد شستشو را آغاز كرد. هيچگاه براي خنثي كردن اسيد از باز و براي خنثي كردن باز از اسيد استفاده نمي شود، زيرا انرژي گرمايي حاصل از اين واكنشها باعث آسيب شديد چشمي پس مي شوند از شستشوي اوليه لازم است بيمار به سرعت به مركز چشم پزشكي جهت ادامه درمان مراجعه نمايد. سوختگي هاي تشعشعي سوختگي قرنيه با اشعه ماوراءبنفش اغلب در جوشكاراني كه از حفاظ استفاده نمي كنند، در اسكي بازان، كوهنوردان و كساني كه در معرض لامپ هاي خورشيدي قرار مي گيرند، ديده مي شود. علائم و نشانه هاي اين بيماري 6 تا 10 ساعت بعد از تماس شروع مي شود. اين بيماران دچار اشكريزش، ترس از نور و احساس شديد جسم خارجي در چشم نكته هستند قابل توصيه به اين بيماران و به ويژه جوشكاراني كه اين عارضه در آنها شايع بوده، اين است كه به هيچوجه از قطره هاي بي حس كننده موضعي (مانند تتراكائين ) استفاده نكنند، زيرا با اين عمل موجب تاخير در ترميم اپيتليوم قرنيه مي شوند. اساس درمان اين بيماران بستن چشم با پانسمان فشاري به مدت 24 ساعت است. اجسام خارجي قرنيه اجسام خارجي سطح قرنيه بيش %از 25 تمام صدمات چشمي را شامل مي شوند. علائم مربوط به جسم خارجي قرنيه ممكن است بسيار خفيف باشد و نيز ممكن است بيمار علائم شديدي داشته باشد. بيماران اغلب از درد، اشكريزش و احساس جسم خارجي رنج مي برند و در صورتي كه جسم خارجي براي مدت طولاني بر سطح قرنيه باشد، ترس از نور ممكن است ظاهر شود. اجسام خارجي سطحي قرنيه بايد توسط چشم پزشك و با كمك دستگاه اسليت لامپ از چشم خارج شوند. اجسام خارجي داخل چشم اگر چه اجسام خارجي داخل چشمي شايع نيستند، اما پزشك بايد وجود اين اجسام را در داخل چشم بيماري كه با جراحت نافذ مراجعه كرده است، بررسي كرده و در صورت وجود، محل آن را تعيين بيماران كند غالبا از ناراحتي در چشم همراه با تاري ديد شكايت دارند. تمام اجسام خارجي داخل چشمي به ويژه ذرات آهن و مس را بايد هرچه سريعتر از چشم بيرون آورد، مگر آنكه صدمه وارده توسط جراحي براي خارج كردن جسم بيشتر از آسيب ناشي از باقي ماندن جسم خارجي در چشم باشد. خراشيدگي قرنيه از بين رفتن لايه سطحي قرنيه (اپيتليوم قرنيه ) را خراشيدگي قرنيه (Abrasion) مي نامند. اين وضعيت معمولا نتيجه وجود يك جسم خارجي در ملتحمه، قرنيه و يا زير پلك است. بيماران اغلب از احساس جسم خارجي و ترس از نور شكايت دارند. در درمان خراشيدگي هاي قرنيه استفاده از قطره هاي بي حس كننده موضعي (مانندتتراكائين ) اكيدا ممنوع است، زيرا اين داروها ترميم قرنيه را به تاخير مي اندازند. اساس درمان اين بيماران بستن چشم به مدت 24 ساعت به همراه استفاده از قطره آنتي بيوتيك و قطره گشادكننده مردمك است. پارگي قرنيه پارگي قرنيه عارضه بسيار خطرناكي است، زيرا قسمتهاي دروني چشم در معرض عفونت قرار مي گيرند و به همراه آن احتمال دارد كه ساختمانهاي داخل چشم نيز مصدوم شوند. در مواجهه با مصدوم دچار پارگي قرنيه بايد از دستكاري و در نتيجه جابه جايي نسوج و احتمالا خروج محتويات چشم جلوگيري كرد. با گذاشتن محافظ (شيلد ) بايد از وارد كردن هرگونه فشار خارجي به كره چشم جلوگيري كرد و اگر شيلد در دسترس نباشد مي توان از مقوا و يا ته ليوان بستني شيلد درست به كرد بيمار بايد توصيه كرد حتي المقدور از پلك زدن زياد خودداري كند و سپس وي را سريعا روانه مركز چشم پزشكي نمود. در صورت آلوده بودن عامل صدمه و احتمال كزاز بايد نسبت به پيشگيري از اين بيماري اقدام كرد. خون در اتاق قدامي چشم ( هايفما )وجود خون را در اتاق قدامي چشم، هايفما اين ضايعه گويند اكثرا به دنبال ضربات غيرنافذ چشم ايجاد در مي شود صورتي كه ميزان خونريزي زياد باشد، با چراغ قوه نيز قابل مشاهده است و اگر خيلي كم باشد تنها با اسليت لامپ مي توان سلول هاي خوني را در اتاق قدامي مشاهده كرد. خونريزيهاي حاصله در اتاق قدامي اكثرا خود به خود خوب مي شوند و در صورتي كه در طي 52 روز بعد از حادثه، خونريزي مجدد اتفاق نيفتد، پيش آگهي آن خوب خواهد درمان بود هايفما شامل استراحت و استفاده از قطره هاي گشادكننده مردمك است، در طول درمان بايد فشار داخل كره چشم به طور مرتب كنترل جهت شود كاهش درد بيمار بايد از مسكن هاي غيرآسپريني استفاده كرد تا شانس خونريزي مجدد كمتر شود. انسداد شريان مركزي شبكيه اين حادثه يكي از موارد فوريتهاي حاد چشم پزشكي است كه با كاهش شديد ناگهاني ديد و بدون درد شخص مشخص مي شود. در صورتي كه بيمار در طي 90 تا 100 دقيقه بعد از حادثه به مركز چشم پزشكي مراجعه كند، ممكن است ديد مركزي حفظ شود. انسداد وريد مركزي شبكيه انسداد وريد مركزي شبكيه، در هر سني ممكن است اتفاق بيفتد، ولي معمولا در افراد مسن ديده مي شود، به طوري %كه 90 افراد بالاتر از 50 سال سن دارند ولي در افراد جوان هم ممكن است اتفاق افتد كه پيش آگهي آن بدتر است. تظاهر بيماري به صورت كاهش بدون درد و ناگهاني ديد است. در صورت پيدايش چنين علائمي بيمار بايد سريعا به مركز چشم پزشكي مراجعه كند. جداشدگي شبكيه به جدا شدن لايه حسي شبكيه از لايه رنگدانه اي، جدا شدگي شبكيه يا دكولمان شبكيه گويند. جدا شدگي شبكيه دربيماران نزديك بين ( Mjopia) شايعتر است. اين بيماران در ابتدا دچار علائم جرقه هاي نوراني در جلوي چشم و اجسام شناور در جلوي چشم يا هر دو مي شوند، لذا به كليه افراد، به ويژه افراد نزديك بين با نمره عينك بالا توصيه مي شود در صورت پيدايش هريك از علائم فوق سريعا به مركز چشم پزشكي مراجعه كنند. گلوكوم حاد زاويه بسته گلوكوم حاد زاويه بسته هنگامي كه فشار داخل چشم بالا مي رود، ايجاد مي شود. اين بيماري با درد، تاري ديد، هاله هاي رنگي اطراف نور، تهوع و استفراغ كه به صورت ناگهاني ايجاد مي گردند، مشخص مي شود. در معاينه اين بيماران، فشار داخل كره چشم بالا بوده، مردمك نيمه گشاد و نامنظم گلوكوم است حاد زاويه بسته بايد سريعا توسط چشم پزشك درمان شود. در پايان به كليه افراد توصيه مي شود كه در صورت بروز يكي از علائم تاري ديد، دوبيني، قرمزي چشم، درد چشم، وجود هاله هاي رنگي اطراف نور، وجود جرقه هاي نوراني يا اجسام شناور در ميدان ديد، ترشح از چشم و تورم يك يا هر دو چشم، فورا به مركز چشم پزشكي مراجعه نمايند. دكتر كامران احمدي