Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750503-2136S1

Date of Document: 1996-07-24

افزايش گرماي زمين، كابوسي در راه نگاهي به تازه ترين يافته هاي دانشمندان و كارشناسان محيط زيست در مورد افزايش دماي كره زمين از اثرات حتمي افزايش دماي زمين افزايش سيل ها وخشكسالي ها و توفان ها مي باشد. اشاره: بشر بغرنجي افزايش دماي زمين را با خود به قرن بيست و يكم مي برد. در مورد علل افزايش حرارت تنها كره مسكوني نظريه هاي گوناگوني ابراز شده است و معروف ترين آنها، اثرات گازهاي موسوم به گلخانه اي در افزايش دماي زمين مي باشد. به هردليل افزايش دماي كره زمين يك كابوس در راه است و تا پايان سده آينده، پيامدهاي زيانباري را متوجه محيطزيست كره زمين خواهد كرد. گزارشي از آخرين يافته هاي پژوهشگران در مورد افزايش دماي زمين را مي خوانيد. در سال 1995 ميانگين درجه حرارت سطح كره زمين به بالاترين حد خود رسيد. از سال 1866 كه ثبت منظم درجه حرارت سطح كره زمين آغاز شد تاكنون هيچ سالي به اندازه سال 1995 گرم نبوده ركورد است قبلي از آن سال 1990 بود اما ميانگين درجه حرارت سال 1995 /15 39كه درجه سانتي گراد بود از ركورد /0 01قبلي درجه بيشتر است. اطلاعات مربوط به گرماي كره زمين را موسسه مطالعات فضائي گودار ( ) 1 كه بخشي از ناسا است نگهداري اين مي كند اطلاعات بر اساس دو نوع اندازه گيري مختلف و دراز مدت درجه حرارت مناطق مختلف حاصل مي شود و به رغم اختلافات جزئي بين درجه حرارت ثبت شده براي مناطق مختلف، داده هاي حاصل از هر دو روش مويد آن است كه سال 1995 با وجود سرماي غيرمعمول آذر و دي ماه اين سال در آمريكاي شمالي و اروپا، گرمترين سالي است كه تاكنون ثبت شده است. ميانگين درجه حرارت سال 1995 نسبت به درجه حرارت ميانه سال 1992 حدود/0 3درجه بيشتر است. در ميانه سال 1992 يعني يك سال بعد از آن كه فوران كوه آتشفشان پيناتوبو در فيليپين ميليون ها تن گرد و غبار و ذرات فلزي رابه جو زمين فرستاده بود، بخشي از تابش نور خورشيد در اثر ورود اين موادبه جومسدود شد و درجه حرارت كره زمين براي مدت دو سال كاهش يافت. لكن از سال 1994 تاكنون گرم شدن كره زمين از سر گرفته شده است. حتي با وجوداثر مبرد پيناتوبو باز هم سالهاي اوايل دهه نود به همان گرماي سالهاي اواخر دهه هشتاد بوده اند، كه گرمترين نيم دهه اي است كه تاكنون ثبت جيمز شده هانس، دانشمند هواشناس موسسه گودار پيش بيني مي كند كه تا پايان قرن بيستم حداقل يك ركورد جديد ديگر به ثبت خواهد رسيد. ظرف صد سال اخير درجه حرارت متوسط سطح زمين /0 3بين /0 6تا درجه سانتي گراد افزايش يافته و چنين رشد سريعي از زمان پايان آخرين عصر يخ در بيش 000 10 از سال پيش تاكنون سابقه نداشته است و ده سال از گرمترين سالهايي كه در تاريخ ثبت شده بشر وجود داشته اند همگي در دهه هشتاد يا 90 بوده اند. چيزي كه بر اهميت ميانگين بالاي درجه حرارت سال 1995 مي افزايد آن است كه اين افزايش بدون دخالت پديده هاي طبيعي اي كه گه گاه باعث افزايش درجه حرارت كره زمين مي شوند روي داد. در اين سال ال نينو ( ) 2 جريان آبگرمي كه هر چهار سال يا بيشتر از اقيانوس آرام برمي خيزد و موجب گرم شدن آب و هواي جهان مي شود، غايب بود و چرخه انرژي خورشيدي در پائين ترين حد خود قرار داشت. اين امر اين فرضيه را كه آنچه موجب تغيير آب و هواي كره زمين است عبارت است از تجمع گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت بشر در جو، تقويت مي كند. هيئت بين دولتي تغيير آب و هوا ( IPCC) ( ) 3 كه يك مجمع مشورتي در سازمان ملل است و 2500 دانشمند جهان در آن عضويت در دارند گزارشي كه در ماه دسامبر سال (74 1996 آذر) منتشر ساخت براي اولين بار رسما اعلام كرد كه گرماي كنوني كره زمين: به نظر نمي رسد كاملا منشاء طبيعي داشته باشد. تاثير عمده اي كه بشر بر جو زمين باقي مي گذارد ناشي از افزايش غلظت گاز كربنيك ( CO) در جو زمين است كه به طور عمده براثر احتراق سوختهاي فسيلي حاصل مي شود و گرما را در كره زمين به دام مي اندازد. اين هيئت پيش بيني مي كند كه اگر انتشار كربن با همين شدت ادامه يابد به نحوي كه تا پايان قرن بعد غلظت گازكربنيك جو دو برابر شود در آن صورت ميانگين درجه حرارت جهان حدود 1 /2 5تا درجه سانتي گراد افزايش خواهد يافت. آنچه دانشمندان را نگران مي كند تنها گرم شدن كره زمين نيست بلكه آن است كه اين گرم شدن چه تاثيري بر ساير پديده هاي طبيعي خواهد داشت. از ميان اثراتي كه انتظار مي رود به وجود آيد مي توان افزايش سطح درياها، افزايش تعداد و شدت سيل ها و خشك سالي ها، و افزايش تعداد و شدت تندبادها و توفان هاست كه همه آنها اختلالات مهمي در زندگي بشر ايجاد مي كنند. به رغم شواهد روشني كه در مورد گرم شدن سطح كره زمين وجود دارد، در سال برخي 1995 مطبوعات در گزارش هاي خود به ناهمخواني ظاهري بين گرماي سطح زمين و درجه حرارتهايي كه ماهواره ها ثبت كرده اند اشاره اطلاعاتي داشتند كه ماهواره ها جمع آوري و ثبت مي كنند دقيق تر و جامع تر است. اما چون ماهواره ها ميانگين درجه حرارت هفت كيلومتر اول جو را ثبت مي كنند و نه ميانگين درجه حرارت سطح زمين را - كه فعاليت هاي بشر در آن صورت مي گيرد - بنابراين روندي كه آنها نشان مي دهند مشابه روند سطح زمين است لكن با آن اختلافي جزئي دارد. از آنجا كه پديده گلخانه اي در سطح زمين، كه چگالي آن از همه جا بيشتراست، قوي ترين اثر را دارد داده هاي حاصل از سطح زمين نسبت به داده هاي حاصل از ماهواره ها كه گرماي بخش وسيع تري از جو زمين را منعكس مي كنند گرماي بيشتري را نشان مي دهند. به علاوه به نظر مي رسد كه تهي شدن لايه ازن جو پيوسته بخشهائي از طبقات فوقاني جو را سردتر مي كند و تصور مي شود كه اين امر نيز در اين ناهمخواني نقش دارد. و بايد اين نكته را مد نظر داشت كه ثبت ماهواره اي درجه حرارت كره زمين تنها 17 سال قدمت دارد حال آن كه ثبت درجه حرارت سطح كره زمين مدت سال 130 است كه به طور مرتب ادامه داشته و 17 سال كوتاه تر از آن است كه بتوان بر اساس آن بر له يا عليه گرم شدن كره زمين به داوري نشست. با وجود اين دكتر جان كريستي ( ) 4 از دانشگاه آلاباما كه خود جمع آوري كننده اطلاعات ماهواره هاست يادآور مي شود كه اين داده ها با فاصله نزديكي داده هاي مربوط به سطح زمين را تعقيب مي كنند و پس از مدتي آنها نيز احتمالا به روشني روند گرم شدن را نشان خواهند داد. studies space for Institute Goddard ( Nino El ( (IPPC) Change Climate on Panel Intergovernmental ( Christy John. DR ( : منبع, signs Vital ,al et Brown R Lester .Institute Worldwatch ترجمه: دكتر حميد طراوتي